O čom sú KECY?

Tomáš | Komentáre (0) |  Linky  |  Pridaj k obľúbeným

Vyrástol som v kresťanskom prostredí. Od narodenia som chodil do detského spevokolu, do nedeľnej besiedky a moje pozadie si pomaly a neochotne, ale isto zvykalo na tvrdú kostolnú lavicu. Všetci moji najlepší kamaráti boli z kresťanských rodín, dokonca susedia v paneláku nad nami (všetci starší ako ja), ktorí boli (a sú) mojimi životnými vzormi, boli vzornými kresťanskými deťmi. Na strednej som v prvom ročníku prepadol sčasti preto (na také niečo je vždy veľmi veľa dôvodov), lebo som namiesto učenia celé leto chodil po kresťanských táboroch, dokonca aj cez môj "reparátny" týždeň som iba odbehol z detského tábora, kde som mal na starosti hudbu. Počas celej strednej školy som mojich spolužiakov vnímal iba ako nutné zlo a tešil som sa na skupinku, na mládežnícky spev a na sobotné mládeže. Každý večer som mal úplne plný kresťanského programu a evanjelizácia? Tú som samozrejme neznášal tak isto ako ostatní v mládeži. Teda okrem vianočnej párty pre neveriacich priateľov. Možno iba preto, že to bola „fun“ pripravovať s mojimi najlepšími kamarátmi. Za tieto roky som veľmi veľmi vďačný.

O niekoľko rokov neskôr som sa zobudil v Žiline, v KOMPAS tíme plnom ľudí, ktorí za svoje životné poslanie považovali priniesť Krista všetkým okolo a hlavne mladým ľuďom v Žiline. Tak sme založili kaviareň, do ktorej mladí začali chodiť a veci vo mne sa začali meniť. Zrazu som žil, namiesto všetkých tých kresťanov, na ktorých som bol zvyknutý v mojom rodnom meste, len s pár Kristovými zanietencami a každý týždeň spoznával množstvo stredoškolákov, ktorí evidentne žili spokojne, ale keď sa pozreli na ľudí v KOMPASe, mali pocit, že im niečo v živote chýba. Niektorým z nich to nedalo, a tak začali do KOMPAS Café prichádzať keď sa otváralo a odchádzať dlho po záverečnej a priateľstvá sa budovali. Zrazu som si uvedomil, že niektorí z nich sa mi stali priateľmi, začal som ich mať rád a to i napriek tomu, že neboli kresťanmi. Zo strachu pred evanjelizáciou sa zrazu vykľulo nadšenie a túžba vidieť, ako Ježiš postupne získava srdcia mladých v mojom okolí. A prišla aj radosť, keď som si uvedomil, že Boh si ma kde-tu aj používa vo svojom úsilí rozšíriť svoje kráľovstvo a dať mladým ľuďom, ktorí možno aj náhodou zavítali do tej „pofidérne“ lacnej študentskej kaviarne, večný život v nebi a zmysel života cez vzťah s Ním - stvoriteľom vesmíru.

Odvtedy mi to nedalo. Chcel som vidieť, ako mladí, ktorí sa stretli s Bohom v ľuďoch, v tej milej kaviarni, prichádzajú do spoločenstva kresťanov, ktoré ich prijíma s objatím a nenúti ich zmeniť sa na dlhé tváre v kostolných laviciach. Chcel som byť časťou zboru, kde sa ľudia majú radi a pomáhajú si, ale ktorý, ako svoje poslanie vidí v prvom rade všetkých tých ľudí okolo, ktorí ešte Krista nezažili a potrebujú ho zažiť, inak budú v živote prázdni a nešťastní, hoci si to možno nikdy neuvedomia. Podarilo sa. Aspoň z časti. Ale bolo treba naučiť sa nový jazyk. Bolo treba zmeniť zvyky. Bolo treba vytvoriť priestor. Veľa priestoru. Viac, než bolo niekedy príjemné.

KECY dávka je pre teba, ak máš z "evanjelizácie" také hnačky ako som ja mal kedysi. Je pre teba, ak chceš pomôcť svojej mládeži vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia rôznych názorov na život cítia bezpečne a neohrozene, ale pritom prostredie, kde sa môžu stretnúť s Ježišom. Nie tým Ježišom, ktorý sa priblblo usmieva z kostolných okien na prázdne drevené lavice, ale s tým Ježišom, ktorý bol ochotný z lásky ku všetkým ľuďom opustiť slávu nebeského trónu a pokorne položiť svoj život s víziou, že Jeho nasledovníci urobia to isté. Položia svoj pohodlný život v kresťanskej subkultúre, svoj svätý žargón plný archaizmov, svoj strach z hlasnej hudby a rýchlo sa pohybujúcich obrazov, a objavia tak nový svet plný priateľov, ktorí potrebujú pomoc, aby mohli urobiť svoj krok v nasledovaní Ježiša Krista.

KECY tábory – základné info

KECY tábor je týždenný výlet pre stredoškolákov spojený s konverzačnou výučbou angličtiny. Tábor organizuje spoločenstvo mládeže v miestnom zbore v spolupráci s Kompasom v Žiline a tímom amerických vysokoškolákov.

Vznikli v roku 2000, keď KOMPAS tím potreboval nástroj na nadviazanie kontaktu so žilinskými stredoškolákmi. Skratka pôvodne znamenala KOMPAS English Camp for You. Po 3 rokoch táborov sa KOMPAS tím rozhodol, že ponúkne tento nástroj aj iným mládežiam. Za posledných niekoľko rokov ponúkol spoluprácu Prešovskej evanjelickej mládeži, Bratislavskej K2, Lučeneckej BJB mládeži a Evanjelickému zboru v Kukovej pri Giraltovciach. KECY vychádzajú zo situácie lokálneho spoločenstva mládeže v lokálnom zbore. V školskom roku 2004/2005 bol projekt vedený Novým začiatkom, miestnym spoločenstvom Apoštolskej cirkvi v Žiline.

Upozornenie!

Mohlo by sa zdať, že zámerom Kompasu je robiť KECY tábory, ale nie je to tak. KECY tábor bol vždy chápaný iba ako nástroj na získanie kontaktov so študentmi. Cieľom je nadviazať priateľstvá a komunikovať evajnelium zrozumiteľným a pútavým spôsobom. Bez mládeže, ktorá je pripravená prijať duchovné bábätká tým, že

• sa o ne bude starať prostredníctvom osobného učeníctva a skupiniek

• vytvorí prostredie, v ktorom sa môžu mladí ľudia stretnúť s Bohom, ďalej budovať vzájomné vzťahy a zažiť vyučovanie Božieho slova praktickým a pútavým spôsobom

je tento nástroj iba zbytočným plytvaním zdrojov, pretože mladí ľudia, ktorí prídu na KECY a stretnú sa s Ježišom, sa potom do niekoľkých týždňov a mesiacov stratia do svojho starého prostredia a koniec bude horši, ako začiatok.

Obsah

Aby mohol teda KECY tábor slúžiť ako dobrý nástroj na oslovenie mladých ľudí evanjeliom, musí byť časťou procesu vo vašej mládeži. Táto dávka je v podstate zjednodušeným návodom, ako týmto celým procesom v mládeži prejsť. Podľa krokov tohoto procesu je rozdelená celá KECY dávka.

1. Predtáborová fáza, ktorá vám pomôže nastaviť si zrkadlo a zistiť kde ako mládež ste. Potom vám pomôže vybudovať tím, začať pracovať na starostlivosti duchovného rastu vašich mládežníkov v skupinkách a cez osobné učeníctvo. Časťou tejto fázy je aj rozmýšľanie nad tým, čo s bábätkami po tábore. Odborne sa to nazýva plánovanie následnej práce, ale to znie hnusne.

2. KECY tábor je časť, v ktorej sa dozviete ako spropagovať, pripraviť, zrealizovať a zhodnotiť tábor. Princípy popísané v tejto časti fungujú univerzálne, ale všetko, čo sa tu dočítate, priamo súvisí s týždňom, kedy sa to všetko udeje. Či už chcete robiť KECY tábor, alebo iný tábor, v tejto časti je veľa užitočných rád ako na to ísť bez ujmy na vytúženom ovocí, ale aj na vzťahoch vo vašej mládeži.

3. Následná práca. Ešte stále sa stretávame s tým, že mládež urobí vynikajúcu evanjelizačnú akciu pre svoje mesto, ale na druhý deň sa zbalia a odídu na tábor. Ak sa aj nejaké „bábätká“ deň pred tým narodili, žiaľ sú nechané napospas osudu. Ako keby sa s nimi nikdy nebolo rátalo. Táto časť hovorí o tom, ako treba upraviť život vašej mládeže, už od toho istého dňa, ako sa vrátite z tábora, až po ďalšie KECY, aby sa narodeným bábätkám, ale aj ešte nenarodeným, dobre darilo.


V prípade, že vás táto dávka zaujme natoľko, že by ste chceli spraviť KECY tábor pre študentov vo vašom meste/dedine, iste sa pred tým zastavte so svojím tímom v Kompase a porozprávajte sa s vedením projektu KECY. Ak nemôžete prísť do Žiliny, dohodnite si stretnutie počas konferencie KPM, alebo si niekoho z KECY tímu pozvite na návštevu do vašej mládeže. Ak sa chcete stať mládežou/zborom, ktorý je príťažlivý pre svoje okolie, pracovníci Kompasu sú vždy ochotní podať vám na tejto ceste pomocnú ruku.

Súvisiace linky

1. Predtáborová fáza
2. KECY tábor
3. Následná práca
Fotoalbum KECY táborov od začiatku do roku 2005

Hodnotenie

1 2 3 4 5