7 Základních priorit rostoucího učedníka

Todd C. Morr | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Takže, jak by to vypadalo pro každého následovníka Krista – mladého či starého, chudého či bohatého, nového či staršího křesťana – uceleně žít priority Ježíše Krista každý den, týden a každý měsíc v roce?

Učení, Společenství, Vykazatelnost, Chvála, Modlitba, Služba, Evangelizace

1 Janova 2:6 říká: “Kdo říká, že v Něm (Kristu) zůstává, musí žít tak jako žil on.” Podobné prohlášení slyšíme u Pavla v 1 Korintským 11:1, kde říká, “Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova”. A víme, že Ježíš také povzbuzoval a vyzýval své učedníky, aby jednali “tak jako on”. Zdá se jasné, že od každého následovníka Ježíše Krista se očekává, že bude usilovat, aby žil stejně jako Ježíš, všemi možnými způsoby: přemýšlet jako On přemýšlel, milovat jako On miloval, sloužit jako On sloužil, dělat to, co On dělal.

Takže, jak by to vypadalo pro každého následovníka Krista – mladého či starého, chudého či bohatého, nového či staršího křesťana – uceleně žít priority Ježíše Krista každý den, týden a každý měsíc v roce? Jaké by to bylo žít „Ježíšův životní styl“? Evangelia, zdá se, nám podávají jasný obraz toho, jak Ježíš žil, a jak si přál aby žili jeho učeníci tehdy i nyní. Některé priority jsou spjaté s celým Ježíšovým životem. I když je zde mnoho dalších souvisejících detailů, následujících 7 priorit se zdá být základem Ježíšova života. Stejně tak by tyto priority měly tvořit základnu našich životů.

Učení

- růst v porozumění a aplikaci Písma

Matouš 5:1-12, Lukáš 12:22-34

Ježíš strávil roky učením a růstem v porozumění knih Starého zákona. Poté předával své poznání a lásku k Písmu svým učeníkům.

Jak čtu Písmu, přemýšlím nad ním, jak se ho učím znát zpaměti? Jak často to dělám? Jakým způsobem aktivně aplikuji Písmo do svého života? Jaké jsou další kroky v mém růstu?

Společenství

- prožívání láskyplných, důvěrných, povzbuzujících vztahů v malé skupině věřících.

Matouš 12:1, Lukáš 8:22

Ježíš trávil dny a týdny a měsíce s učedníky naplněné nadpřirozenými a nevšedními věcmi, ale velkou část času spolu trávili ve všedních a obyčejných situacích – chodili spolu, jedli nebo společně seděli kolem ohně.

Jakými způsoby prožívám láskyplné, důvěrné a povzbuzující vztahy v malé skupině věřících? Jak často to dělám? Jaké jsou další kroky mého růstu?

Vykazatelnost

- prožívání otevřených a vykazatelných vztahů se malou skupinou věřících

Matouš 26:36-41, Lukáš 10:1-24

Díky hloubce vztahu, který měl Ježíš s učedníky, a tomu, jak formoval jejich životy, evidentně existovala vysoká úroveň vykazatelnosti ohledně věcí, které Ježíš vštěpoval do jejich životů a ve kterých chtěl, aby se stali vzory pro ostatní..

Komu se zodpovídám? Jakým způsobem se jim vykazuji? Jak často se jim vykazuji? Zodpovídám se jim za všechny oblasti mého života (mé peníze, myšlenky, vztahy, disciplínu v duchovní oblasti, atd.), když se snažím žít podle biblických principů? Jaké jsou další kroky mého růstu?

Chvála

- vest život neustálé chvály Boha ve všech oblastech života

Matouš 11:25-26, Lukáš 9:28-36

Ježíš žil život plný uctívání tím, že neustále hledal, jak přinést slávu svému Otci vším, co dělal. Ježíš věděl, že může chválit Boha v každodenních detailech života, stejně jako v chrámu.

Kdy chválím já? Kde chválím Boha? Jak ho chválím během dne? Jaké jsou další kroky mého růstu?

Modlitba

- zakoušení intimního rozhovoru s Bohem

Matouš 6:5-13, Lukáš 11:1

Ježíš strávil mnoho času sám v modlitbě a naslouchání svému Otci. Bylo pro něj životně důležité znát a činit Otcovu vůli a udržovat s Ním blízký, důvěrný vztah.

Jak pěstuji svůj modlitební život? Kde se modlím? Za co se modlím? Za koho se modlím? Jak často se modlím? Jaké jsou pro mne další kroky růstu v této oblasti?

Služba

- sloužit hmatatelným způsobem podle potřeb těch, kteří jsou mimo církev i ve sboru.

Matouš 14:14-21, Lukáš 8:26-55

Ježíšův život byl kromě jiného také životem lásky a služby. Ježíš se vždy snažil naplnit fyzické i duchovní potřeby v životě člověka. Na svém příkladě ukázal, co to znamená „prokazovat“ lásku, milost a uzdravení, dříve než „kázal“ zvěst o lásce, milosti a uzdravení. Často tak činil těm, kteří by nejztracenější ze ztracených a nejvzdálenější Božímu království.

Jak sloužím ostatním? Komu sloužím? Sloužím pouze těm v církvi? Jak často sloužím ztraceným a potřebným? jaké jsou další kroky mého růstu?

Evangelizace

- zvěstování neuvěřitelných pravd evangelia Ježíše Krista

Matouš 9:9-13, Lukáš 8:1

Ježíš vždycky vyhledával příležitosti ke zvěstování dobré zprávy o Boží lásce, milosti a odpuštění a to citlivě, tvořivě a způsobem odpovídajícím situaci. Byl mistrem ve vytváření a pěstování důvěrných vztahů plných pečující lásky, kde bylo vhodné prostředí k tomu, aby se podělil o dobrou zprávu.

Jak pěstuji takové vztahy se ztracenými přáteli, sousedy a příbuznými? Jak často trávím čas s někým nevěřícím? Jak se o ně starám a prokazuji lásku? Jak často se za ně modlím? Jak zasazuji duchovní pravdy do jejich životů? Jaké jsou další kroky mého růstu?

Hodnotenie

1 2 3 4 5