ZÓNA 5l080D7 - Praktické kroky

Tomáš | Komentáre (0) |  Linky  |  Pridaj k obľúbeným

Nápady na aktivity ku téme Absolútna autorita z jedného mládežníckeho klubu.

Ako sme už písali v článku Nauč sa žiť, jedným zo základných znakov relevantnosti, je užitočný obsah. Ježiš učil, že máme mať postavený svoj dom na skale. Učitelia besiedky nepochopili podobenstvo a učili detičky, že máme svoj dom stavať na Pánovi Ježišovi. No, ako dieťa som mal z toho mierny chaos (nič proti učiteľkám besiedky, naučili ma o Biblii zatiaľ viac, som sa naučil na teológií za 2 roky). Každopádne to, čo tým chcel Ježiš povedať bolo, že máme činiť to, čo hovorí. To všetci vieme, ale zabúdame na to často vtedy, keď máme vyučovať z Biblie. Našou úlohou totiž nie je iba dostať informáciu zo svojej hlavy do inej, ale pomôcť poslucháčom, aby vedeli ako môžu počutú pravdu začať žiť. Potom stavajú svoj dom na skale a nie na piesku, ktorý bude podmytý hneď, ako prídu dažde. A dažde prídu v týždeň po vypočutí témy vyplaviac všetko, čo sme počuli bez priloženého návodu na použitie. Preto pri príprave témy (a nie iba témy, ale celého priebehu klubu) treba dbať na to, aby to, čo komunikujeme, bolo použiteľné už v ten istý večer.

Pretože naozaj vieme (poznáme) iba to, čo už sme zažili, na mieste sú domáce úlohy. Optimálny spôsob, ako domácu úlohu zadať, je pomocou malých skupiniek. Keďže tento aspekt mládežníckej práce sme na KECY klube ešte úplne nezvládli (kvôli nedostatku vedúcich), budeme sa vedome strániť toho, že by sme o tom rozprávali. Keď budeme za vodou, ozveme sa. Tu je jeden nápad, ako sa dá zadať domáca úloha pri téme Absolútna autorita (v našom prevedení - ZÓNA 5l080D7).

Inštrukcia 1 (pred začiatkom prvej témy): Zoberte si papier a napíšte zoznam 6 autorít, ktoré sú vo vašom živote. Keď to budete mať, prideľte každej autorite číslo obtiažnosti. Najvyššia obtiažnosť je 1 a najnižšia je 6. Stupeň obtiažnosti sa určuje podľa toho, ako veľmi ťažké je poslúchať danú autoritu. Keď budete mať pri každej autorite napísaný stupeň obtiažnosti, zdvihnite hlavu, alebo za začnite medzi sebou rozprávať.

Inštrukcia 2 (na konci prvej témy): Rozdeľte sa do skupiniek a porozprávajte sa trošku o vašich jednotkách (autorite, ktorá má najvyšší stupeň obtiažnosti). Povedzte ostatným v skupine prečo a hlavne kedy je pre vás ťažké vašu jednotku poslúchať. Je to preto, že vám káže robiť niečo zlé, alebo je to kvôli niečomu inému?

Inštrukcia 3 (po 3 minútach): Vymyslite jednu vec, ktorú by ste mohli budúci týždeň urobiť pre svoju jednotku. Nech to je spôsob, ako im môžete vyjadriť svoju vďačnosť, poslušnosť, alebo dokonca lásku alebo uznanie.

Inštrukcia 4 (po 5 minútach): Niekto z každej skupiny nech príde dopredu a povie, čo ste sa ako skupina rozhodli spraviť budúci týždeň pre svoje jednotky. - toto je veľmi dôležitá časť. To, čo mladí verejne vyhlásili že urobia, má väčšiu šancu uzrieť svetlo sveta.

Inštrukcia 5 (keď sa všetci vystriedali): Na budúcom stretnutí si vypočujeme niektoré hrdinských činov, ktoré sa ešte len stanú tento týždeň

Na túto aktivitu budete možno potrebovať až 45 minút, ale oplatí sa to možno viac, ako 45 minútová kázeň. Tú môžete skrátiť. Aj tak všetci vieme, že máme rešpektovať svoje autority. Je dôležité zostať v tejto aktivite počas celej série a na každom stretnutí ju pripomínať a počúvať ďalšie hrdinské príbehy. Niektorí študenti naozaj urobia veľký krok viery, ak svojej najhoršej učiteľke vyjadria podriadenosť a uznanie. Skúsenosť je, že ona to najskôr nepochopí a bude si myslieť, že si žiak robí srandu. Treba tieto činy povzbudzovať a pýtať sa tú najdôležitejšiu otázku. Vidíš zmenu v tvojom postoji voči tejto autorite? Je teraz ľahšie ju poslúchať a rešpektovať ju?

Súvisiace linky

Poznámky všetkých 4 tém pre učiteľa a videoznelka série Absolútna autorita
Popis všetkých tém a článkov z cyklu Životne dôležité so súvisiacimi linkami.

Hodnotenie

1 2 3 4 5