Aby sa do teba (ne)zamiloval tvoj mládežník

Peter Hrubo | Komentáre (8)  |  Pridaj k obľúbeným

Si s nimi, slúžiš im, spoločne pracujete na Božích "veciach", ale ako sa máš ako vydatá, ženatý mládežnícky pracovník vysporiadať s otázkou príťažlivosti voči druhému pohlaviu? Alebo, čo ak sa mládežník do teba zamiluje? A čo ak sa zamiluješ ty? Hlúposť? Len počkaj... Článok pre ženatých a vydaté pracovníčky s mládežou.

Všade tam, kde je mládežnícka práca, máš dočinenie s rozvíjajúcimi sa vzťahmi, s psychikou, fyzikou ☺, emóciami, dotykom duší a vyčíňajúcimi hormónmi. Áno, aj v práci s tvojou skupinou mládežníkov. Či už si muž, alebo žena, či si ženatý, vydatá, alebo slobodný (slobodná), pri práci s mladou generáciou sa sotva vyhneš (či už osobne, alebo ako divák – ten lepší prípad) tomu iskrivému, príťažlivému potenciálu, ktorý sa ukrýva vo vzťahu medzi mužom a ženou. Pozerať na všetky tie romantické vzťahy, ktoré sa v mládežiach tak často opakujú bez toho, aby sa aj v tebe, hoci zadanom, nezapálila túžba po niečom obdobnom, je takmer vylúčené. Nuž si vedúci, vitaj na palube dobrodružstva, ktoré môže pripraviť iba život sám.

Tento článok je určený tým ženatým, či vydatým, ktorí sú zapojení v mládežníckej službe ako vedúci.

V nasledujúcich pár riadkoch by som sa rád podelil s niekoľkými myšlienkami na túto tému. S mladými pracujem viac ako dvadsať rokov, z toho viac ako desaťročie som za to aj platený. Tiež je na mieste, aby som uviedol, že sa považujem za viac ako 13 rokov šťastne ženatého a mám dve deti. A aj napriek tomu, počas týchto rokov som musel niekoľkokrát čeliť pozvaniam, návrhom, či správaniu, ktoré vzhľadom na môj stav nebolo prípustné (hoci musím priznať, že mi to značne lichotilo a tiež zdvihlo sebavedomie, naviac pravdou je tiež, že s pribúdajúcimi rokmi je krásnych dievčat čím ďalej tým viac...) Popri tom všetkom mládežnícky vedúci musí vždy vedieť, kde je sever.

Prečo? Čo spôsobuje, že sa mládežnícky pracovník môže ocitnúť v takejto situácií a musí čeliť takémuto správaniu?

Odpovedí na túto otázku sa črtá viacej. Napríklad tým, že pracujeme tímovo, vedieme, kvôli postaveniu, ktoré máme, či už chceme, alebo nechceme sme do nejakej miery v centre pozornosti. Sme určitým vzorom. Odhaľujeme svoj myšlienkový svet, prejavujeme svoje city, žijeme autenticky. Radíme, poskytujeme duchovné aj iné poradenstvo, inými slovami pomáhame. V tomto svete je to do veľkej miery nevšedné a preto aj priťahujúce.

Pracujeme mnohokrát so skupinou mladých, ktorí túžia po zdravých vzťahoch, po uznaní, zmysluplnosti a láske. Mnohí z nich pochádzajú z rodín, kde sa im nič z tohto v dostatočnej miere nedostáva, preto je pre niektorých z nich ťažké ostať voči vedúcemu iného pohlavia (ak je aspoň trochu atraktívny) vlažným.

A naviac, máme nepríjemného nepriateľa, ktorý obchádza hľadiac koho by zožral (1.Pt.5:8), snaží sa využiť každú možnosť na zvod, preto niet divu, že sa mládežník môže ocitnúť aj v situácii, v stave zamilovanosti do zadaného vedúceho, vedúcej, ktorá (ešte horšie je, keď je to naopak).

Pri tomto všetkom som sa nezmienil o tom, čo na nás číha takmer všade - výzvy k zmyselnosti. Štipľavá reklama v časopisoch, na bilbordoch, internet, televízia, rádio, film, prostredie či móda, to sú ďalšie vonkajšie spúšťače vnútorných túžob mladého človeka, ktorý je v tesnej blízkosti s vedúcim mládeže (rozumej tiež dorastu). Naviac, ak vedúci zažíva chladný, odmeraný vzťah so svojim životným partnerom, potom je nebezpečenstvo na spadnutie...

Nuž, preto niet divu, že oblasť vzťahov je miesto, kde ako vedúci s veľkou pravdepodobnosť skôr či neskôr, možno niekoľkokrát sa ocitneš v pozícií, kedy budeš musieť riešiť otázku, čo s horúcim srdcom. Je to tak vážny čas, kedy je také ľahké zlyhať... Ale ty za Jeho pomoci istotne obstojíš.

Ako sa vyhnúť týmto situáciám? A tiež zopár rád zadaným pracovníkom s mladými, ako obstáť a nestratiť kredit...

- Nezabudni, hoci si mládežnícky vedúci, i tak si iba človekom, preto vždy pomáha urobiť si vopred jasnú mentálnu predstavu toho, ako sa správať k osobám opačného pohlavia, aby si sa vyhol zbytočným „srdcovým“ napätiam.

- Nos na ruke patričný prsteň, môže dobre poslúžiť ako pripomienka toho, komu patríš.

- Ak máš sklon flirtovať, maj sa na pozore, je to niečo, čo nemá mať miesto v živote kresťana, nie tak ešte u pracovníka v cirkvi.

- Pokús sa zariadiť veci tak, aby si opakovane, dlhodobo nerobil duchovné poradenstvo osobe opačného pohlavia. V prípade, že nemáš na výber, poradenstvo poskytuj v na to určenej miestnosti, najlepšie pri pootvorených dverách. Vhodné je tiež robiť ho počas špeciálne určeného času (t.j. v čase určenom na poradenstvo). Určená miestnosť a čas sú znakom profesionality služby. Vhodné je poskytovať ho za prítomnosti ďalšej osoby. Hodí sa povedať: „Nevadilo by ti, keby pri našom stretnutí bola aj moja manželka...?“.

- Osobné porady, plánovanie či poradenstvo neorganizuj vo svojom byte bez prítomnosti svojho partnera. Bolo by divné, keby si rodičia tvojho mládežníka hovorili: „Čo tam u neho tá naša dcéra tak často robí?...“. Stratiť kredit v tejto veci u mládežníkov, alebo u ich rodičov znamená poškvrniť a následne aj stratiť službu, do ktorej ťa povolal On.

- Daj si pozor na to, aby si privátne nevozil vo svojom aute potencionálne príťažlivú osobu.

- Máš ako vedúci problémy v oblasti vzťahov s opačným pohlavím? Možno by bolo riešením, keby si slúžil inej cieľovej skupine, možno deťom, alebo mladším dorastencom...

- Ak si vedúci mládežníkom (aj ak si nezadaný), stanov jasné pravidlo: „Začať si vzťah s tinedžerom, ktorému slúžim je neprípustné! Ak ja som nezadaný a ona už vyrastie, hurá do toho...!“ Je vhodné si toto pravidlo z času na čas pripomínať. Cieľ pracovníka s mladými je iný, než rozvinúť ľúbostný vzťah 2 ľudí... Tak isto, rozvinúť takýto vzťah, znamená stratiť rešpekt ostatných.

- Ak si človek (ako ja), ktorého jazykom lásky je fyzický kontakt, maj sa na pozore. Používaj ho na inom mieste, než medzi mládežníkmi iného pohlavia, ktorým slúžiš.

- Ak sa už musíš objať, potoč sa pri tom cca o 90 stupňov, resp. tak, aby toto objatie bolo z boku, nie čelne.

- Ak musíš písomne odpovedať mládežníkovi, ktorý sa do teba zamiloval, istotne si urob kópiu listu a poskytni ju svojmu partnerovi na konzultáciu (spoločne s listom od danej osoby, ak taký napísala...). Treba zvážiť, či bude múdre, aby rodičia mládežníka boli tak isto informovaní. Môže to vyzerať ako zrada, ale môže to aj zachovať kredit službe, ktorú konáš.

- ...

Čo robiť, keď sa už zamiloval?

Ak sa také niečo už stalo skupine, v mládeži, ktorú máš na starosti, t.j., že hoci si vydatá, či ženatý a niekto vzplanul voči tebe vrelým citom, máš problém. Lepšia je prevencia, než liečba, ale čo už, stávajú sa aj horšie veci… Osobný rozhovor väčšinou nepomáha, účinnejšie je zavolať si uznávanú osobu (najlepšie rovnakého pohlavia ako je zamilovaná osoba) na pomoc. Cieľom je pomôcť upriamiť zamilovaného(ú) na zmysluplnejšiu činnosť, projekt či vzťah. A potom veľa sa modliť za riešenie, vyhýbať sa privátnym stretnutiam za zatvorenými dverami, podporovať dotyčnú osobu cez iného človeka.

Ženatý vedúci by sa mal tak isto chrániť (najmä ak mládežníčka je šarmantná). Osobne na svoju vlastnú obranu som použil metódu zverenia sa svojej manželke bez udania konkrétnych faktov o danej osobe.

Ak si sa zamiloval ty, t.j. ženatý, vydatá vedúca, tak to máš blbé. Ale v živote sa všeličo môže stať, nie je to ešte to najhoršie. Neboj, nie si prvý a ani posledný, komu sa to stalo. Dôležité je, čo s tým urobíš. Zamilovanosť sa vyznačuje zvýšením hladiny látky fenylmetylamín-u v organizme a s istotou treba dodať, že on sa časom vyplaví. Inými slovami, dá sa aj „odmilovať“, ver mi! Doporučujem konať obdobne ako v predchádzajúcom prípade. Zadaný mládežnícky pracovník by mal byť dostatočne silný (čo s Božou pomocou istotne aj je) tento stav prekonať. Svoj cit nedávaj dotyčnej osobe za žiadnych okolností najavo. Je to iba tvoj problém. Osobne by som nedoporučil sa s tým zverovať komukoľvek (už vôbec nie osobe, do ktorej si sa zaľúbil). Prosím, nijako nezvyšuj pozornosť voči danej osobe, a ani jej neprejavuj to, že sa od nej dištancuješ. Jednoducho, správaj sa normálne, tak ako sa na vydatú, či ženatého patrí. Svoj cit nasmeruj zdravým, správnym smerom (povedzme na svojho životného partnera). Ak máš pocit, že to absolútne nezvládaš, zájdi za svojím „Pavlom“ (človekom, ktorého rešpektuješ, ktorý má zdravý vzťah s ľuďmi i s Bohom) a zver sa mu s týmto problémom, požiadaj ho o pomoc a konaj podľa jeho rád. Vydrž, ono to istotne prejde.

A čo na záver?

To, čo som nechcel, bolo podať nejaké na veky nemenné pravidlá, zákony, či pokyny. Sú to iba rady, ktoré ti snáď pomôžu robiť svoje povolanie vedúceho mládeže múdro, zodpovedne a s nadhľadom. Totiž smerovať mládežníkov na Krista a nie na človeka.

Istotne preukazuj svojim mládežníkom lásku, ale pritom sa kontroluj v tom, akým spôsobom to robíš. Veď, ak nevieš zvládať sám seba, ako môžeš chcieť pomáhať iným (1.Tim.3.1-13)? Ideálne je, ak bude v tejto službe s tebou tvoj partner. Istotne bude výborným smerníkom v tom, ako sa správaš, ako slúžiš a ako vedieš.

Pán Boh očakáva, že mu budeme slúžiť bez poškvrny v čistote a na jeho slávu. Nech nám dá k tomu silu, milosť aj pomoc.

PS: Máš v tejto oblasti nejakú skúsenosť? Niečo sa ti nezdá? Neváhaj a podeľ sa o svoj komentár, nápad, radu... prostredníctvom fóra.

Hodnotenie

1 2 3 4 5