Ako ma vidia iní?

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Zopár aktivít, ktoré môžu pomôcť pri budovaní nášho tímu.

Uvedomenie si toho, ako ja vidím druhých a ako druhí vidia mňa.

Sústreď sa na každého človeka z tvojho tímu.

1. Vec, ktorú som si na tebe všimol je, že ..............................

2. Pripomínaš mi (niečo, niekoho) .................. (prečo)...................

3. Cítim sa pri tebe ..........................................................................

4. Viem si predstaviť, že by si vedel/a byť ......................................Pocity vo vzťahoch (skupinové cvičenie)

Doplňte nasledujúce vety a uvažujte o pocitoch v oblasti vzťahov. Skúmajte väčšmi, ako sa naozaj  cítite, než to, čo si myslíte o duhom. Vyjadrite intenzitu pocitov. 

Keď si ma niekto nevšíma,  ignoruje ma, cítim sa .....................................................................

Keď niekto plače, ........................................................................................................................

Keď ma niekto chváli, .................................................................................................................

Keď niekto stále  hovorí o sebe, cítim sa .....................................................................................

Keď sa niekto na mňa nahnevá, ..................................................................................................

Keď sa niekto správa povýšenecky, ............................................................................................

Keď ma niekto priťahuje, je mi sympatický, cítim ......................................................................

Keď niekto sklame moju dôveru .................................................................................................

Keď niekto veľmi mešká na schôdzku ........................................................................................

Keď som s cudzími .....................................................................................................................

Keď ma niekto hlboko chápe

 ................................................................................


Zhodnotenie mojich silných stránok (osobné cvičenie)

Doplňte nasledovné vety. (Za vec považuj činnosť, schopnosť vyjadrenú podstatným menom alebo slovesom.)

1. Vec, ktorú mám na sebe rad/a, je ...........................................................................................

2. Vec, ktorú na mne majú radi ostatní, je .................................................................................

3. Vec, v ktorej som dobrý/á, je .................................................................................................

4. Problém, ktorý som v poslednom čase dobre zvládol/a, je ...................................................

5. Som rád/a, že (čo) ..................................................................................................................

6. Ostatní sú radi, že ja (čo) .......................................................................................................

7. Kompliment, ktorý som v poslednom čase dostal/a, je ..........................................................

8. Hodnota (vlastnosť), o ktorú sa veľmi usilujem, je ................................................................

9. Príkladom mojej starostlivosti o iných je, že .........................................................................

10. Ľudia sa na mňa môžu spoľahnúť, že ..................................................................................

11. Povedali,   že som to výborne zvládol/a, keď .......................................................................

12. Vec, ktorú lepšie  zvládam tento rok než minulý, je .............................................................

13. Vec, ktorú som zvládol/a ......................................................................................................

14. Dobrým príkladom, že som si dobre zariadil/a život, je .......................................................

15. S ľuďmi sa mi najlepšie darí, (keď) ......................................................................................

16. Cieľ, ku ktorému sa momentálne chcem dopracovať, je ......................................................

17. Nedávne pokušenie, ktoré sa mi podarilo zvládnuť, je ........................................................

18. Príjemne som sám/a seba prekvapil/a, keď som ..................................................................

19. Myslím, že mám odvahu pustiť sa do ..................................................................................

20. Keby som mal/a povedať jednu dobrú vec o sebe, bolo by to .............................................

21. Spôsob, ktorým úspešne ovládam svoje pocity, je ..............................................................

22. Vec, v ktorej sa dá na mňa spoľahnúť .................................................................................

23. Vážna vec, ktorú v priebehu dvoch mesiacov mienim urobiť, je ........................................

Čo ste sa o sebe po doplnení týchto viet dozvedeli?

Hodnotenie

1 2 3 4 5