Ako pomôcť ľuďom závislým na ...

Dušan Maršala | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

fajčení, internete, gamblérstve, alkohole, drogách, nezdravom jedení. Často sa večer prechádzam mestom a rozmýšľam nad ľudmi, ktorí len tak sedia vonku na terasách v puboch, príjemne sa usmievajú, rozprávajú zážitky z celého dňa, popritom popíjajú práve načapovaný guinness, sem tam si dajú jednu dve cigarety, a tiež aj nad tými ktorí si neskôr večer pre krajšiu náladu niečo píchnu, nad tými ktorí sú na hracích automatoch šestnásť hodín denne, a tiež nad tými ktorých to už tak zničilo, že si bez drogy nedokážu predstaviť večer.

Často sa večer prechádzam mestom a rozmýšľam nad ľuďmi, ktorí len tak sedia vonku na terasách v puboch, príjemne sa usmievajú, rozprávajú zážitky z celého dňa, popritom popíjajú práve načapovaný guinness, sem tam si dajú jednu dve cigarety,.... a tiež rozmýšľam aj nad tými, ktorí si neskôr večer pre krajšiu náladu niečo pichnú, nad tými, ktorí sú na hracích automatoch šestnásť hodín denne. A potom je tu ešte skupina tých, i ktorí si bez drogy nedokážu predstaviť večer.

Chodím okolo a rozmýšľam ako môžem ja zasiahnuť do životov týchto ľudí. Je vôbec možné, aby k nim Boh nejakým spôsobom hovoril skrze mňa? Ak áno, aký je ten správny návod?

Správny návod nepoznám, a aj k písaniu tohoto článku ma povzbudil príbeh organizácie Single Focus Atlanta.

Ich zámerom je zasiahnuť práve túto skupinu ľudí. Tvrdia, že celé je to o tom, byť na miestach, kde sú oni. Ich stratégiou je byť tam, kde sú ľudia, ktorých chcú zasiahnuť. Práve preto začali jej členovia chodiť do rôznych pubov, barov v skupinkách po dvoch, troch, a iba jednoducho, nenásilným spôsobom nadväzujú vzťahy pri rozhovoroch.

Dnes majú konkrétne prípady ľudí, ktorí práve na základe týchto stretávaní sa v baroch, navštevujú biblickú skupinku.

Možno to znie veľmi jednoducho, až lákavo. No, musím povedať, že je pre nás veľmi jednoduché zastaviť sa na bode, kde sme a byť len nejakými návštevníkmi baru, tráviť čas rozhovormi a pomaly sa stávame jedným z nich. A z celého nášho pôvodného zámeru ostane jedno „veľké chladené“.

Práve preto je to veľmi ťažká služba a človek, ktorý ju realizuje potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorým je vykázateľný a ktorí ho kontrolujú. S ktorými komunikuje detailne, čo v ňom vyvolal práve strávený čas s hľadajúcimi, v ktorých oblastiach mal pokušenie...

Druhá, iná možnosť pre zasiahnutie týchto ľudí, je pripraviť pre nich prostredie, kam prídu. Prostredie, kde sa budú dobre cítiť, cítiť sa prijatí. Či už to bude v pivnici s gaučami, kde steny vyzdobia grafiti,alebo to bude terasa na námestí, neviem.

Neexistuje ideálny, všeobecný návod ako zasiahnuť ľudí zo sveta. Dôležitejšie ako všetky návody je postoj tvojho srdca. Ak ti naozaj na tých ľuďoch záleží, Boh ti dá príležitosti, aby si im svedčil. A aj potrebné prostriedky k ich zrealizovaniu.

Chcem ťa povzbudiť, buď citlivý na to, čo ti hovorí Boh a do čoho ťa posiela, lebo On hovorí.

Hodnotenie

1 2 3 4 5