CHODENIE S BOHOM A KRÍZA VIERY

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Štúdium „Chodenie s Bohom“ silným spôsobom ovplyvnilo môj duchovný život, ale aj mnohých ďalších kresťanov. Chceli by sme ho preto dať do pozornosti aj vám. Jednu zo štúdií, (Kríza presvedčení, kríza viery) z knihy „Chodenie s Bohom, poznávanie a konanie Božej vôle“, nájdete v priloženom súbore.

Celok 7 Kríza presvedčení, kríza viery

Rozpočet nášho zboru, založený na viere 

V jeden rok ľudia z nášho finančného výboru povedali: “Pastor, ty si nás naučil chodiť vo viere v každej oblasti života nášho zboru, okrem oblasti nášho rozpočtu.” Poprosil som ich, aby mi vysvetlili, čo tým myslia. Povedali mi: “Nuž, keď si stanovujeme náš rozpočet, stanovujeme ho na základe toho, čo veríme, že my dokážeme. Náš rozpočet neodráža to, že očakávame od Boha, že môže spraviť čokoľvek.”

“Hmm”, povedal som. “Takže, čo myslíte, ako by sme mali stanovovať náš rozpočet?”

Oni povedali: “Najprv by sme mali určiť, čo všetko Boh chce skrze nás vykonať. Potom si potrebujeme napísať, koľko by to stálo. Potom potrebujeme rozdeliť cieľ rozpočtu na tri kategórie: 1. čo my plánujeme spraviť s našimi  desiatkami, 2. čo nám sľúbili ostatní a 3. v čom musíme byť závislí na Bohu, že On sa postará.“.

Ako zbor sme sa modlili a dohodli sa na tom, že Boh si od nás praje, aby sme takto pristupovali k stanovovaniu nášho rozpočtu. Nesnažili sme sa snívať svoje vlastné sny pre Boha. Museli sme si byť úplne istí tým, že Boh nás vedie do vecí, ktoré sme uviedli v našom rozpočte. Potom sme vyčíslili, koľko to bude stáť. Vyčíslili sme tiež, koľko sme mysleli, že dajú naši ľudia a čo ostatní (cirkevné vedenie, partnerské zbory a jednotlivci) povedali, že dajú. Rozdiel medzi tým, čo sme logicky mohli očakávať, že dostaneme a celkovým stanoveným rozpočtom predstavoval čiastku, o ktorú sme prosili Boha, aby sa o ňu postaral. 

Rozhodujúcou otázkou bolo: Čo je náš aktuálny rozpočet?  Nuž, vierou sme prijali náš celkový stanovený rozpočet ako ten, podľa ktorého sa budeme riadiť. V tomto bode sme sa dostali do krízy našich presvedčení. Naozaj sme verili, že ten Boh, ktorý nás viedol k tomu, aby sme spravili tieto veci, sa tiež postará o zdroje, aby sme ich naozaj mohli uskutočniť? Kedykoľvek, keď ťa Boh povedie k tomu, aby si spravil niečo, čo má Božie rozmery, budeš čeliť kríze svojich presvedčení. Keď sa dostaneš do krízy presvedčení, tvoj nasledujúci krok zjaví, čo skutočne veríš o Bohu.

Rozpočet nášho zboru by za normálnych podmienok predstavoval čiastku 74.000,- dolárov. Rozpočet, ktorý sme si stanovili, bol 164.000,- dolárov. Vyzývali sme, aby sme sa každý deň modlili za to, aby sa Boh postaral o naše potreby. Akékoľvek peniaze, ktoré sme dostali neplánovane, sme pripisovali Božej starostlivosti. Na konci toho roka sme dostali 172.000,- dolárov. Boh naučil náš zbor lekciu viery, ktorá nás všetkých radikálne zmenila.

Bez viery však nie je možné ľúbiť sa (Bohu).Lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí hľadajúcim Ho.

Židom 11:6

Materiál nemôže byť ďalej šírený, nakoľko sa naň vzťahujú autorské práva. © Copyright slovenského vydania 2000, Medzinárodný misijný výbor Južnej baptistickej konvencie, USA

V prípade, že mate záujem o knižnú verziu objednajte si ju na adrese: 

Kníhkupectvo Jonatán, Legionárska 2, Bratislava 811 07, jonatan@vbh.sk, www.vbh.sk, tel.: 02/5556 3040

Hodnotenie

1 2 3 4 5