ČO POTREBUJÚ VŠETKY TÍMY NA PREŽITIE

Zac Shepperson | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Ako sa rozvíja služba, vytvárajú sa aj ďalšie nové tímy. Hlavní mládežnícki vedúci musia byť zodpovední za to, aby tieto tímy boli efektívne. Tu je niekoľko jednoduchých nápadov, ktoré ti pomôžu premýšľať o rozvoji zdravých a efektívnych tímov.

Jasná vízia a stratégia

Toto je často prehliadaná súčasť spravovania tímu. A mnohí sa divia, prečo je to také dôležité. Ale jasná vízia a stratégia kladie základ pre zamerané úsilie a zmysluplné výsledky. Inými slovami, jasná vízia a cieľ umožňujú tímu pracovať presne na tom, čo je dôležité a presne vedieť, aké výsledky očakávať. Bez jasnej vízie a stratégie sa tímy zapletú do iných cieľov a myšlienok a nakoniec sa im stratia ilúzie kvôli nejasným výsledkom ich práce. Verím, že je dôležité, aby sme mali aj vyjadrenie vízie aj vyjadrenie stratégie.

Napríklad:

Vyjadrenie vízie pre náš evanjelizačný tím – Zasiahnuť pre Krista 20 študentov počas roku 2005

Vyjadrenie stratégie pre evanjelizačný tím – Usporiadať 4 jedinečné evanjelizačné stretnutia v 4 rôznych častiach nášho mesta

Vízia hovorí tímu, aký je ich konečný cieľ. Stratégia ich sprevádza cez tento plán, aby zasiahli cieľ.

Ďalší dôležitý tip je nasledovný. Dovoľ tímu, aby bol súčasťou vytvárania vyjadrení vízie a stratégií. Nerob to namiesto nich. Ak hlavný vedúci vykoná všetku prácu pri vytváraní týchto vyjadrení, pravdepodobne bude jediný, kto si ich bude pamätať a kto bude z nich nadšený. Zober svoj tím na týždeň preč a rozvite stratégiu a víziu spolu. Táto investícia stojí za to!


Dobrý vedúci

Je zodpovednosťou hlavného vedúceho, aby sa uistil, že vedúci, ktorí sú pod ním, sú kvalitní vedúci. Úbohý vedúci rýchlo znechutí tím. To si vyžaduje pravidelné ohodnocovanie, prísnu konfrontáciu a vytrvalosť. Avšak, pamätaj na to, že títo vedúci sú dobrovoľníci. Nie sú profesionálni mládežnícki vedúci. Takže je dôležité ich povzbudzovať v ich slabostiach a zlyhaniach. Zriedka sa dosiahne niečo významné tým, že sa nahradí nejaký vedúci príliš rýchlo.

Materiály na splnenie úlohy

Nič nie je pre tímového vedúceho frustrujúcejšie a znechucujúcejšie ako to, keď má službu, ale nemá nástroje na to, aby ju vykonal. Uisti sa, že tvoj vedúci chvál má vybavenie, ktoré potrebuje. Uisti sa, že vedúci aktivít majú zborový kalendár, podľa ktorého si môžu plánovať veci do budúcnosti. Uisti sa, že vedúci učeníkovania má materiál, ktorý môže použiť. Poskytovanie materiálov je povinnosťou hlavného vedúceho. Je zodpovedný za to, aby vedúci pod ním boli úplne „vyzbrojení.“

Ďalší nevyhnutný zdroj je autorita robiť rozhodnutia v ich službe. Nepožaduj, že sa k tebe vrátia vedúci pri každom rozhodnutí, ktoré budú musieť urobiť. A uisti sa, že nezamietneš rozhodnutie, ktoré práve urobili, bez toho, aby si sa s nimi o tom najskôr porozprával. To je neodpustiteľný hriech v spravovaní. Daj im slobodu robiť rozhodnutia a stoj za nimi, keď ich budú robiť. Ak je to nesprávne rozhodnutie, vyrieš to s nimi v súkromí a použi túto situáciu ako príležitosť na tréning. Pre viac pomoci na zmocňovanie a poverovanie iných sa pozri na Dávku, vydanie číslo 3, oddelenie „multiplikácia.“

Jasný opis práce

Každý vedúci tímu potrebuje presne vedieť, aké sú ciele služby. To musí byť napísané ešte na začiatku jeho práce. Týmto spôsobom jasne vie, aké sú jeho povinnosti a ako ich má vykonávať. V tomto opise práce by mal byť stanovený dátum ukončenia jeho služby rovnako ako jasné dátumy ohodnotenia. Dobrovoľný vedúci musí vedieť, že sa nezaväzuje na službu naveky, ale že existuje konkrétny časový úsek a možnosť na ohodnotenie toho, čo robí. Samozrejme, po tomto dátume ukončenia práce, má hlavný vedúci slobodu predĺžiť pozíciu jeho vodcovstva na ďalší čas.

Pravidelná komunikácia

Neinformovaní vedúci sú nespolupracujúci vedúci. Podobne, informovaní vedúci sú spolupracujúci vedúci. Ak hlavný vedúci nedobre komunikuje s vedúcimi, ktorí sú pod ním, tak tým niečo komunikuje. Komunikuje, že si veľmi necení ich spoluprácu a nerešpektuje ich obeť. Komunikácia môže existovať v rôznych formách. Bežným spôsobom je pravidelné stretnutie vedúcich. Aspoň raz za mesiac by mali vedúci stráviť dlhšiu dobu, kedy budú spolu diskutovať o detailoch rôznych programov, plánov, atď. O čo viac, stále je tu email, sms, telefón a listy. I keď si zavoláš vedúcich päť minút pred začiatkom stretnutia a povieš im zmeny v pláne, i to im bude komunikovať, že si ich vážiš a myslíš si o nich, že sú dôležití.

Motivácia

Každý tím potrebuje byť z času na čas motivovaný. Je veľmi ľahké, že vášeň a sila sa vytratia z tímu. A tu prichádza ďalšia úloha pre hlavného vedúceho. Môže motivovať svoj tím mnohými spôsobmi.

A. Vízia – hlavný vedúci by mal pravidelne predstavovať víziu toho, čo robí konkrétny tím. Ak niekto vidí nádhernú predstavu miesta, kde ide, môže ho to povzbudiť, aby pokračoval v novej sile a nadšení.

B. Povzbudenie – hlavný vedúci musí nájsť spôsob, ako povzbudiť svojich vedúcich, ktorí pracujú pod ním. Týchto spôsobov je nekonečne veľa. (Prosím, pozri sa na dokument v tomto vydaní Dávky, fáza „multiplikácia,“ článok o povzbudzujúcich myšlienkach.) Vedúci musia vedieť, že ich úsilie je dôležité a hodnotné. Nie je to zložité, ale vyžaduje si to zámerné plánovanie a premýšľanie.

C. Hnev – možno si tým prekvapený. Ale hnev motivuje, ak je to spravodlivý hnev. Ak môžeš vzbudiť vo vodcoch okolo teba hnev ohľadom, napríklad, Satanovej manipulácie so stratenými študentmi alebo zúfalstvom tohto sveta, môže to motivovať vodcov, aby naďalej pokračovali v ich službe s obnovenou odvahou a silou.

D. Uznanie – napíš mená všetkých tvojich vedúcich do zborového informačného listu alebo na zborovú webovú stránku. Daj im vianočné darčeky a ďakovaciu pohľadnicu, pamätaj na ich narodeniny a pri tejto príležitosti im poďakuj. Požiadaj svojho pastora, aby pochválil všetkých mládežníckych vedúcich pred celým zhromaždením a usporiadaj pre nich špeciálne modlitebné stretnutie. Usporiadaj oslavu alebo výlet ako spôsob poďakovania za ich tvrdú prácu. Pochvala je skvelý motivačný prostriedok!

Hodnotenie

1 2 3 4 5