ČO ROZBÍJA SPOLOČENSTVO

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Je niekoľko vecí, pred ktorými nás Biblia varuje ako pred vážnymi hrozbami pre spoločenstvo:

1. Pokrytectvo

prečítaj si Matúša 23 a odpovedz na nasledujúce otázky

Aké mali postavenie zákonníci a farizeji v Ježišových dobách? Akú skupinu ľudí predstavovali?

Čo im Ježiš vyčítal? Ako by si to zhrnul do jednej-dvoch viet? Čo mu na nich najviac vadilo?

Prečo si, podľa teba, dovolil Ježiš hovoriť tak prísne proti nim?

prečítaj si Skutky 4:33 – 5:11

V čom spravili Ananiáš a Zafíra chybu?

Prečo podľa teba museli zomrieť? Ako to podľa teba súvisí s tým, v ktorom období cirkvi sa to stalo?

V akých oblastiach nemáš problémy prekrútiť pravdu alebo prikrášliť skutočnosť?

V ktorých oblastiach sa prejavuje pokrytectvo v tvojom živote?

V ktorých oblastiach sa prejavuje pokrytectvo vo vašej mládeži alebo vo vašom zbore?

Aké sú podľa teba cesty k náprave?

riešenie na pokrytectvo – čítaj 1. Ján 1:7

Čo znamená chodiť vo svetle v tvojom praktickom živote?

2. Neodpustenie, horkosť

prečítaj si Matúš 18:21-22

Prečo podľa teba Peter navrhol Ježišovi, či až 7x treba odpustiť?

Myslel Ježiš svojou odpoveďou to, že máme donekonečna odpúšťať ľuďom, ktorí nás zrania?

prečítaj si Židom 12:14-16

Ako môžeme vyhľadávať pokoj s každým človekom? Znamená to obchádzať alebo vyhýbať sa problémom?

Ako môže niekto vypadnúť z milosti Božej?

Ako sa to prejavuje, keď niekto vypadne z milosti Božej? Aké je riziko toho, keď niekto vypadne z milosti Božej?

Čoho dôsledkom je horkosť?

Rozmýšľal/a si niekedy nad tým, čo znamená odpustiť?

- Čo sa vlastne deje pri odpustení?

- Aké sú konkrétne kroky pri odpustení?

- Prečo je odpustenie také ťažké?

Hodnotenie

1 2 3 4 5