ČO VŠETKY TÍMY POTREBUJÚ NA TO, ABY BOLI ÚSPEŠNÉ

Zac Shepperson | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

V predchádzajúcom článku "Čo všetky tímy potrebujú na to, aby prežili," som sa zmienil o niekoľkých myšlienkach, ako môže tím prežiť. Ale prežitie nie je naším jediným cieľom v raste zdravého slúžiaceho tímu. Prežitie je dôležité, ale jeho skutočné zdravie a jeho sila počas dlhých rokov služby, je vyšším cieľom.

Tu je niekoľko myšlienok na povzbudenie pretrvávajúceho tímového zdravia a sily.

Pokračujúci tréning

V knihe od Douga Fieldsa „Služba s mládežou, ktorá má cieľ“ (angl.: Purpose driven youth ministry), jej autor hovorí: „Kvalitní dobrovoľníci sa len tak nevyvinú.“ Mnoho dobrovoľníkov v službe s mládežou nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo školenie o práci s mládežou, keď začínajú v službe. Takže, často sa môžu cítiť stratení a beznádejní, dokonca sa budú chcieť menej stretávať so študentmi a urobia omnoho menší dopad na ich životy. To môže viesť k zlyhaniu a rýchlemu úniku zo služby, ak niekto nepríde na pomoc.

Je zodpovednosťou hlavného vedúceho, aby videl, že vedúci pod ním potrebuje nejaký tréning.

O čom mať tréning?

Najskôr to môže byť niečo jednoduché, ako napríklad: „Ako nadviazať vzťah so študentom?“ alebo: „Ako sa so študentom rozprávať?“ Ale, ako čas ide ďalej, tvoj tím dospelých vedúcich bude potrebovať prepracovanejšie tréningy. Vo svojej knihe „Budovateľ mládeže“ (angl.: Youth Builder) nám Jim Burns dáva tento zoznam potrebných tréningov:

Ako viesť biblické štúdium

Ako viesť skupinku

Ako niekoho učeníkovať

Inštrukcie, ako radiť dospievajúcim

„Vyhrávanie“ študentov pre Krista

Spravovanie času

Techniky komunikácie a vyučovania

Predchádzanie samovraždy dospievajúceho

Kedy a ako trénovať?

Vždy je problém určiť, kedy sa má takéto trénovanie urobiť. Tu je niekoľko návrhov z mojej vlastnej skúsenosti. Na vašich pravidelných mesačných stretnutiach (alebo aspoň raz za mesiac) okopíruj článok z Dávky alebo iného zdroja a daj ho svojim mládežníckym vedúcim. Nech si ho prečítajú pred nasledujúcim stretnutím a prediskutujte ho na ďalšom stretnutí.

Potom, aspoň raz za rok, zober všetkých svojich vedúcich na nejaký tréning pre vedúcich, možno KPM alebo nejaký denominačný tréning. Je to skvelá príležitosť naučiť sa a inšpirovať sa ako tím, ale takisto vybudovať komunitu v tvojom tíme.

Rovnako, aspoň raz do roka choď na výlet len s tvojimi vedúcimi (bez detí). Choďte na nejakú chatu alebo pod stany len za tým cieľom, aby ste sa rozprávali o mládežníckej službe a hľadali Božie vedenie pre túto službu. Pozvi špeciálneho rečníka, aby prišiel, viedol váš čas a inšpiroval tvoj tím.


Hranice

U dobrovoľných mládežníckych vedúcich je veľmi pravdepodobné, že sa stretnú s vyhorením. Takže, hlavný vedúci musí mať zodpovednosť za to, aby vedúcich, ktorí sú pod ním, ochránil. Táto ochrana môže byť vymedzenie hraníc, ktoré musia dodržiavať, aby neboli prepracovaní. Tu je niekoľko hraníc, ktoré ti môžu pomôcť:

Len jedna služba

Dovoľ svojím vedúcim, aby boli zapojení alebo viedli len jednu špecifickú službu. Nedovoľ, aby bol niekto zodpovedný za scénky, letný tábor a uctievací tím. Ak sú mnohonásobné služby potrebné, dovoľ to len na určitý čas, napríklad na dva mesiace, kým sa nenájde niekto iný. Ak sa niekto taký nenájde, vážne pouvažuj nad tým, že zastavíš túto službu, až pokiaľ sa nenájde ďalší vedúci. Dobrovoľníci nie sú určení na spotrebu! Sú to vzácne dary!

Jedna úloha na projektoch a výletoch

Ak máš špeciálny výlet alebo projekt, nedovoľ, aby mal jeden vedúci príliš veľa práce. Nedovoľ, dokonca ani tvojej manželke, aby bola kuchárkou, vedúcou skupinky a uvádzačom hier naraz. To je príliš veľa! Nech je tento projekt niečím zvláštnym aj pre tvojich vedúcich, a to takým spôsobom, že im nedáš príliš veľa zodpovedností. Namiesto toho dovoľ študentom, aby boli zodpovední za úlohy ako varenie, hry, atď. Sú dosť schopní, ak im dáš šancu.

Ohranič pracovné hodiny

Keď budeš určovať opis práce mládežníckeho dobrovoľníka, urči si presný počet hodín, ktorý budeš od nich požadovať. Potom túto zmluvu nezneužívaj. Ak budú súhlasiť s piatimi hodinami týždenne a popritom vedú skupinku, tak to je potom dosť. Nežiadaj ich ešte aj o to, aby robili občerstvenie na pravidelných týždenných stretnutiach. To by bolo už veľa a zneužívalo by to tvoju dohodu s nimi a zneužívalo by to aj ich. Samozrejme, môžu sa rozhodnúť, že budú viacej času venovať službe, ale to by si nemal od nich očakávať, ale mal by si to s dobrovoľníkom prediskutovať a dohodnúť sa na tom v novej zmluve.

Ohranič počet stretnutí

Dovoľ svojím vedúcim, aby si vybrali, do ktorých stretnutí mládeže sa budú zapájať. Nepredpokladaj, že každý vedúci bude navštevovať každé stretnutie a každú udalosť. Bolo by toho príliš veľa! Daj im možnosť nenavštevovať jedno pravidelné týždenné stretnutie, výlet alebo tábor. Potom sa budú cítiť slobodne, že majú pod kontrolou svoj vlastný život a nie ako väzni. Ak nebudeš mať dostatok pomoci, tak nájdi nejaké iné alternatívy. Pohľadaj iných dobrovoľníkov, zruš program alebo stretnutie, možno použi študentov. Existujú aj iné spôsoby. Ale dovoliť, aby naši dobrovoľníci vyhoreli, je väčšinou jednoduchou odpoveďou.

Rovnako ohranič počet tímových stretnutí. Snaž sa zvolávať stretnutia tímu iba raz za mesiac. Ak potrebuješ ďalšie stretnutie kvôli nejakej záležitosti, pokús sa to naplánovať v súlade s ďalším stretnutím, ktoré je už naplánované.


Nepretržité oceňovanie

Mal by existovať nejaký plán alebo aspoň nápady pre nepretržité oceňovanie tvojich vedúcich. Sú ako pravou rukou alebo nohou pre vedúceho mládeže. Ak budú znechutení alebo stratia ilúzie, bude to pre teba ako vedúceho veľká strata a taktiež pre študentov, ktorí ho nasledovali. Takže, aj keď je napísanie mien mládežníckych vedúcich do zborových novín dobrý nápad na ocenenie, musí tu byť niečo viac. V kalendári si každý mesiac urči vedúceho, ktorého oceníš a pochváliš. Celý mesiac ho môžeš rôznymi formami povzbudzovať. Pozri sa na článok o nápadoch, ako to urobiť, v tejto časti „multiplikácie.“ Takýchto nápadov je nekonečné množstvo, ale hlavnou myšlienkou je toto – rob to pravidelne!

Obecenstvo

Hlavný vedúci mládeže si musí taktiež uvedomiť, že vedúci pod ním pravdepodobne obetujú svoje zapojenie do iných programov v zbore len preto, aby boli zapojení do služby s mládežou. Preto rovnako obetujú obecenstvo, ktoré by mohli mať cez tieto iné programy. Takže, služba s mládežou musí vytvoriť svoju vlastnú komunitu. To znamená, že hlavný vedúci sa stane ich pastierom. A medzi ostatnými vedúcimi môžu nájsť spoločenstvo, modlitbu, podporu a starostlivosť. Po čase sa medzi vedúcimi môže vytvoriť skutočná rodina. Táto komunita sa môže stať ich najväčším zdrojom energie a nadšenia pre prácu so študentmi, rovnako ako skvelým zdrojom sily a povzbudenia pre hlavného vedúceho.

Hodnotenie

1 2 3 4 5