DENNÉ ZAMYSLENIA PRE VEDÚCICH, časť 12

Komentáre (0) |  Príloha  |  Pridaj k obľúbeným

Tieto denné stíšenia budú pravidelnou súčasťou DÁVKY. Všetci dobre vieme, aké je dôležité tráviť pravidelný čas s Bohom, nie je to však ľahké, hlavne vtedy, ak si ženatý/vydatá, máš deti, prácu a slúžiš ako vedúci mládeže. Práve preto sa ti to snažíme uľahčiť. Tieto stíšenia sú krátke a napísané špeciálne pre vedúcich mládeže. Dúfame, že ti budú nápomocné pri trávení času s Bohom. Cíť sa slobodný v rozširovaní týchto dokumentov – vo vytlačení, či v tom, ako si ich praješ použiť. Nech ťa Pán požehná.

Prvý deň

ČÍTAJ: Žalm 34:19

„Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“

PREMÝŠĽAJ

Ježiš s nami zostáva, aby nás potešil, keď sme zranení. Tri týždne pred začiatkom môjho posledného ročníku na strednej škole moja kamarátka, Lenka, spadla z koňa a umrela. Bola moja susedka a dobrá priateľka, odkedy si pamätám. Moje srdce ma doslova bolelo, keď som prišiel k jej rodine a plakal som s nimi a pomáhal som im s ťažkými telefonátmi priateľom a milovaným. Bolo nám potešením aspoň to, že Lenka bola kresťanka a vedeli sme, že je s Ježišom, ale ani kvôli tomu nám nechýbala o nič menej. Ja a Lenka sme boli spolu v tenisovom tíme, ktorý práve začal trénovať na jesennú sezónu a keď som v nasledovných týždňoch trénoval bez nej, cítil som v srdci bolestnú prázdnotu vo vnútri.

Všetci z nás sa stretávajú s ťažkými situáciami a väčšina z nás vie, aké je to mať zlomené srdce. Možno pre teba to bolo odmietnutie z niekoho strany, keď priateľ zradil tvoju dôveru, alebo keď ťa vyhodili z tímu. Alebo to mohlo byť, keď ťa nezaradili do školského vystúpenia, keď o tebe niekto rozširoval nepravdivé klebety, alebo keď si musel riešiť bolesť z rozvodu tvojich rodičov. Keď mám zlomené srdce, nie je to nič príjemné a znovu sa pozviechať nie je jednoduché. Zvlášť pri takýchto chvíľach je dôležité, aby sme vedeli, že nie sme sami. V dnešnom verši Boh sľubuje, že: „Blízky je tým, čo sú skrúšeného srdca.“ To nie je ponuka, ale zasľúbenie. Boh nám hovorí, že keď sme skrúšení, je tam s nami. Zaujíma ho to, ako sa cítime a postaví sa tesne vedľa nás, keď prechádzame boľavým údolím. Zostáva s nami až do konca a lieči tie ubolené miesta v našich srdciach.

KONAJ

Nabudúce, keď budeš zranený, povedz si toto zasľúbenie zo Žalmu 34:19, alebo tento verš povedz niekomu, kto prechádza takýmto ťažkým obdobím.

MODLI SA

Drahý Ježiš, ďakujem ti za to, že bez ohľadu na to, ako zle môžu z času na čas veci vyzerať, ty si mi blízko, keď som zranený. Prosím, pomôž mi, aby som si pamätal, že nikdy nie som sám a aby som pamätal, že sa na teba môžem obrátiť a žiadať o pokoj, keď mám zlomené srdce. Pomôž mi veriť tomu, že moje srdce nikdy nemôže byť príliš zlomené na to, aby si ho nemohol vyliečiť. Amen.

Druhý deň

ČÍTAJ: 1. Korintským 10:13

„Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“


PREMÝŠĽAJ

Ježiš zostáva s nami, aby nám pomohol pevne obstáť pri pokušení. Čo ťa pokúša? Ťažko odolávaš príležitosti ohovárať druhých ľudí alebo podvádzať pri seminárnej práci? Možno si pokúšaný alkoholom, sexom alebo prejedaním sa. Možno ťa priťahuje klamať a tak sa dostať z nejakej situácie, alebo predstieraš, že si iný, než v skutočnosti si. Možno si pokúšaný pridať sa k davu alebo vynechať stíšenie s Pánom. Čokoľvek to pre teba je, kedykoľvek si pokúšaný, predstav si, že Ježiš stojí hneď vedľa teba. Či už si to uvedomuješ alebo nie, on tam skutočne je. Je s tebou, kamkoľvek pôjdeš a čokoľvek budeš robiť. Ježiš s nami zostáva, aby nám pomohol odolať pokušeniu.

Verš na dnes nám hovorí, že s čímkoľvek zápasíme, nie je to nezvyčajné, i keď si to môžeme myslieť. Taktiež nám hovorí, že Pán nám vždy poskytne cestu von. Na nás je, aby sme hľadali jeho vedenie a potom si vybrali tú cestu von, ale on nám túto príležitosť poskytne. Do tohto textu je taktiež zahrnuté dôležité upozornenie, že „Boh je verný.“ Pokušenia, ktorým čelíme, môžu byť silné a môže byť extrémne zložité sa od nich odvrátiť, ale Boh nám dá silu odvrátiť sa, ak sme ochotní dovoliť mu, aby nám pomohol.

KONAJ

Nabudúce, keď budeš niečím pokúšaný, pamätaj na to, že Ježiš je tam s tebou. Predstav si ho, ako sa ti pozerá do očí, keď budeš bojovať s čímkoľvek si pokúšaný. Chceš ho sklamať alebo mu priniesť radosť? Popros ho, aby ti ukázal cestu von a aby ti dal silu opustiť tieto spôsoby.

MODLI SA

Drahý Pane, ty vieš o pokušeniach, s ktorými bojujem a vieš o tom, aký je ten boj niekedy ťažký. Prosím, pomôž mi pamätať na to, že ty si so mnou a bez ohľadu na to, aké toto pokušenie je, postaráš sa o cestu von z neho. Ty vieš, aké je to byť pokúšaným a si dokonalým príkladom človeka, ktorý stál pevne bez ohľadu na to, čo sa dialo. Prosím, pomôž mi kráčať v tvojich stopách. Amen.


Tretí deň

ČÍTAJ: Lukáš 24:28-32

„Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a On sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol. I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma?“


PREMÝŠĽAJ

Ježiš s nami zostáva, aby nám otváral oči. Pred týmto textom z Písma, nám Biblia hovorí, že dvaja z Ježišových učeníkov kráčali vedľa seba a rozprávali sa o jeho smrti. Neverili tomu, že vstal z mŕtvych a boli veľmi sklamaní, že sa Ježiš nestal Kráľom, ako to oni očakávali. Keď takto kráčali, Ježiš sa k ním pridal, ale oni ho nespoznali. Boli takí stratení vo svojich zmarených nádejach, že boli slepí a neuvedomovali si pred sebou jeho prítomnosť. Ježiš tam bol s nimi a vysvetlil im proroctvá z Písma, ktoré sa týkali toho, čo sa malo Kristovi stať. A oni ho predsa nespoznali. Až keď lámal chlieb, boli ich oči otvorené. Ježiš lámal chlieb v poslednú noc s učeníkmi a dával im ho, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku.“ (Lukáš 22:19).

Tento mocný príkaz napomohol k tomu, aby ich oči boli otvorené a aby videli pravdu, že sú so samotným Ježišom a že on je skutočne živý. Niekedy sme tiež tak upriamení na svoje vlastné sklamania, že si neuvedomujeme Ježišovu prítomnosť vedľa nás. Stratíme sa vo svojich vlastných očakávaniach toho, kto Boh je a toho, ako by mal konať. Presne tak, ako Ježiš zostal s týmito dvomi mužmi, zostáva aj s nami, pri čom sa nám zjavuje. Chce nám otvoriť oči, aby sme videli, čo v našom svete koná. Ježiš chce, aby sme ho videli takého, aký skutočne je. Chce, aby sme o ňom poznali pravdu a aby sme poznali pravdu, ktorú nám ponúka v Božom Slove.

KONAJ

Vedome sa rozhodni pozrieť sa hlbšie za svoje sklamania, aby si videl, čo sa ti Ježiš snaží zjaviť. Pamätaj na to, že ranní kresťania si mysleli, že všetko je stratené, keď Ježiš umrel na kríži. Ale to bolo súčasťou Božieho plánu a kvôli tomu sa mohol udiať zázrak vzkriesenia. Pozeraj sa za to, čo si očakával alebo v čo si dúfal a nech ti Ježiš pomôže vidieť ho a taktiež jeho zámery, v úplne novom svetle.

MODLI SA

Drahý Ježiš, som presne taký ako títo dvaja učeníci, s ktorými si kráčal po ceste do Emaus. Očakávam od teba určité veci a veľmi ľahko som potom sklamaný, keď sa to neudeje tak, ako to očakávam alebo dúfam. Ďakujem ti za to, že so mnou zostávaš, aj keď dopustím, aby bol môj zrak rozmazaný, keď upriamujem svoje oči na svoje nádeje a sny. Prosím, otvor mi oči, aby som videl, ako sa mi zjavuješ. Prosím, dovoľ mi, aby som ťa videl novým spôsobom. Amen.

Štvrtý deň

ČÍTAJ: 2. Korintským 5:17

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

PREMÝŠĽAJ

Ježiš s nami zostáva, aby nás obnovil. Koľkokrát si chcel začať odznova? Možno si v minulosti urobil nejaké chyby a želáš si, aby si ich mohol vymazať zo svojho života. Možno si sa zo svojich skúseností poučil a chcel by si mať príležitosť urobiť niektoré veci inak. Možno máš nejaké návyky, ktoré sa horko ťažko snažíš zmeniť alebo si premeškal nejaké príležitosti, ktoré si nechcel. I keď nemôžeme zmeniť svoju minulosť, dobrá správa je, že slúžime Bohu, ktorý dáva druhú šancu. Biblia je plná ľudí, ktorí urobili chyby, ale dostali nový začiatok. Boli zmenení mocou Ježiša Krista a stali sa úplne inými ľuďmi než boli predtým.V dnešnom verši je prísľub, že: „Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové.“

Boh si nepočíta, koľkokrát to pokazíme, ani nám nepovie, že musíme zostať zaseknutí na mieste, kde práve teraz sme. Naše rozhodnutia majú následky, ale Boh nám môže odpustiť a urobiť z nás nových ľudí. Keď sme „v Kristovi,“ môžeme byť premenení z vnútra navonok. Biblia nám hovorí, že sa z nás môžu stať „nové stvorenia.“ Nikdy nie je príliš neskoro na nový začiatok. Nikdy nemôžeme pokaziť veci tak, aby nás Ježiš odvrhol. Ježiš s nami zostáva, pretože túži po tom, aby nás učinil nových, v ňom samom.

KONAJ

Popremýšľaj nad niektorými oblasťami tvojej osobnosti, ktoré by si rád zmenil. Popros Ježiša, aby ťa zmenil skrze moc svojho Ducha Svätého. Otvor si srdce a dovoľ mu, aby ťa zmenil vo všetkom, v čom bude chcieť.

MODLI SA

Drahý Bože, som ti taký vďačný, že nemusím zostať taký, aký som. Ďakujem ti za to, že si Bohom milosti a nového života. Si mojím Spasiteľom a neexistujú žiadne zmeny, ktoré by boli za hranicami tvojej moci. Modlím sa za to, aby si zo mňa urobil „nové stvorenie,“ aby som mohol opustiť to staré a slúžil ti viac. Amen.

Piaty deň

ČÍTAJ: Lukáš 10:38-42

Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. [Do svojho domu] Ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“

PREMÝŠĽAJ

Ježiš s nami zostáva, pretože s nami túži tráviť čas. V dnešnom svete je väčšina z nás tak zaneprázdnená, že sotva sa stihneme nadýchnuť. Ako Marta, utekáme od jednej činnosti k druhej a sme rozrušení všetkým tým, čo sa preháňa našimi mysľami. Náš zoznam povinností sa predlžuje a náš čas sa skracuje. Možno si urobíme krátke stíšenie alebo niekde vsunieme krátku modlitbu. Ale ako často si skutočne sadneme vedľa Ježišových nôh a počúvame, čo nám chce povedať? Ježiš túži byť s nami. Chce nás intímne poznať. Chce sa s nami podeliť o svoje srdce. Vôbec na neho nezapôsobili všetky tie „prípravy,“ ktoré Marta vykonala. To, čo skutočne chcel, bol jej čas a jej pozornosť. Presne tak ako je to pri budovaní dobrého vzťahu s ľuďmi, na vybudovanie dobrého vzťahu s Pánom je potrebný čas a pozornosť. Miluje nás a chce s nami byť, ale náš čas je obmedzený. Musíme urobiť rozhodnutie o tom, ako budeme využívať čas, ktorý nám bol zverený. Aké priority si zvolíme? Bude pre nás čas s Pánom prioritou alebo mu dáme čas, ktorý nám zvýši, ak sa taký vôbec nájde? Stvoriteľ vesmíru pre nás čas má. Urobíme si čas pre neho?

KONAJ

Urob záväzok, že Ježiš bude najvyššia priorita v tvojho času. Oddeľ si konkrétny čas každý deň, ktorý budeš venovať svojmu vzťahu k Bohu. Tento čas využi čítaním Jeho Slova, modlením a tichým načúvaním. Predstav si, že sedíš vedľa jeho nôh, pozeráš sa na jeho tvár a hltáš každé jeho slovo.

MODLI SA

Pane, dal si mi dar času a predsa ho často používam nemúdro. Tak ľahko sa dám vyrušiť a často svoj život napĺňam vecami, ktoré v skutočnosti nie sú také dôležité. Prosím, pomôž mi, aby si pre mňa bol najvyššou prioritou môjho času. Ďakujem ti za to, že môžem sedieť pri tvojich nohách a učiť sa o tvojich cestách. Amen.


Šiesty deň

ČÍTAJ: Ján 13:1-2, 4-5, 12-15

„Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby Ho zradil. . . vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný…Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, Pán a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy; dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“

PREMÝŠĽAJ

Ježiš s nami zostáva, aby nám ukázal, čo to znamená slúžiť. Pamätám si, kedy mi po prvýkrát umývali nohy. Bol som na kresťanskom tábore. Moje nohy boli špinavé a hanbil som sa. Cítil som sa zvláštne, keď mi niekto robil takúto podradnú prácu. Som si istý, že aj učeníci sa museli cítiť zvláštne. V Ježišovej dobe bolo umývanie nôh bežnou vecou, ale obyčajne to robili najnižší sluhovia. Pre učeníkov bolo asi šokujúce, že sa na túto úlohu podujal samotný Ježiš, ale predsa, Ježiš mal konkrétny zámer na mysli. Chcel im ukázať osobu, ktorou sa podľa jeho povolania mali stať. Dnešné verše nám hovoria, že: „Dokonale im preukázal lásku.“ Preukazoval to, že keď milujeme Kristovou láskou, nestaráme sa o svoje postavenie kvôli tomu, aby sme iných postavili na miesto úplnej dôležitosti a česti. Zámerne sa rozhodujeme slúžiť, aj keď to znamená robiť podradnú prácu. Ježiš najskôr slúžil im a potom ich vyzval, aby nasledovali jeho príklad. Ako môžeme umývať nohy jedni druhým v dnešnom svete? Kedykoľvek svoje postavenie, pýchu, pohodlnosť odložíme nabok, aby sme sa postarali o niekoho iného, „umývame im nohy.“ „Umývame nohy ostatným,“ kedykoľvek dobrovoľne robíme práce, ktoré nikto iný nechce robiť, alebo keď sa pokoríme a potreby iných uprednostníme pred svojimi vlastnými. Ježiš s nami zostáva, aby nám bol príkladom života a lásky v jeho mene.

KONAJ

Počas dňa hľadaj spôsoby, ako môžeš skutočne poslúžiť iným. Popros Ježiša, aby ti pomohol v tvojej ochote postaviť sa do roly služobníka a potom to skutočne urob.

MODLI SA

Drahý Ježiš, ďakujem ti za tvoj jasný príklad, ktorý si dal učeníkom, čo to znamená skutočne milovať druhých. Prosím, daj mi srdce služobníka a vlož do mňa túžbu ctiť si a starať sa o tých, ktorí sú okolo mňa. Pomôž mi robiť práce, ktoré nikto iný nechce robiť a robiť ich s radostným postojom. Prosím, urob ma viac podobným tebe. Amen.


Siedmy deň

ČÍTAJ: Ján 14:5-6

„Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“


PREMÝŠĽAJ

Ježiš s nami zostáva, aby nám ukázal cestu k Otcovi. Pred niekoľkými rokmi, v husom lese ,bol životu nebezpečný oheň. Blízko ohňa stanovalo niekoľko ľudí a lesník sa ponáhľal do tábora, aby varoval ľudí a evakuoval ich. Z táboriska viedli dve cesty. Lesník poznal trasu ohňa, a tak ľuďom povedal, aby sa vyvarovali tejto trasy a použili druhý východ z táboriska. Východ, ktorý odporúčal, bola omnoho dlhšia cesta, ale vedel, že ich odvedie do bezpečia a osobne viedol celú kolónu áut do bezpečia. Niekoľko ľudí naschvál toto varovanie ignorovalo a zvolili si kratšiu trasu. Oheň ich však zasiahol a oni zhoreli.

Dnešné verše nám pripomínajú, že k Otcovi vedie len jedna cesta a tou cestou je Ježiš. V tomto svete sú takí, ktorým sa to zdá odsudzujúce a úzkoprsé a zvolili si toto upozornenie ignorovať. Idú svojou vlastnou cestou, ale ich cesta vedie k smrti. Rovnako ako rozpálený oheň nezmenil svoju trasu, iba preto, že niektorí ľudia odmietli uveriť realite, Božia pravda sa nezmení len preto, že ju ľudia odmietnu prijať. Pravda zostane pravdou, či už sa jej rozhodneme veriť alebo nie. Ježiš nám jasne hovorí, že existuje len jedna cesta, ale že táto cesta je dostupná pre všetkých. Exituje cesta, ktorá vedie k životu. Ježiš nám túto cestu ukazuje ; on je tá cesta.

KONAJ

Bojuješ s tým, že existuje iba jediná cesta k Otcovi? Si vo večnom nebezpečenstve alebo si prijal pravdu, že Ježiš je tá pravda a že on je tá jediná cesta? Ak si si vybral cestu nebezpečenstva, popros Ježiša, aby ti pomohol vidieť a prijať pravdu. Ak si si vybral Ježiša ako svojho Spasiteľa, ďakuj mu a popros ho, aby ti pomohol túto pravdu odhaliť aj iným.

MODLI SA

Drahý Ježiš, napriek tomu, že tento svet by rád veril tomu, že existuje viacero ciest k prijatiu spasenia, ty si vo svojom Slove jasne povedal, že ty si tá jediná cesta. Ďakujem ti za to, že si nám túto pravdu zjavil a že táto cesta je tu pre všetkých. Ty ponúkaš dar večného života všetkým, ktorí v teba veria. Chválim ťa za to, kým si a ďakujem ti za to, že si Bohom pravdy a milosti. Amen.


Ôsmy deň

ČÍTAJ: Jeremiáš 29:12

„Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“

PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že Boh počuje naše modlitby. Minule som telefonoval s jednou kamarátkou, keď tu zrazu sa mi vybila baterka na telefóne. Ale moja kamarátka o tom nevedela. Niekoľko minút naďalej hovorila pred tým, ako si uvedomila, že už nie som na prijme. V tom momente si uvedomila, že som nepočul ani slovo z toho, čo hovorila a taktiež to, že sa rozprávala sama so sebou dosť dlho. Viem, že aj v mojom modlitebnom živote boli chvíle, kedy som sa cítil, akoby som sa rozprával sám so sebou. Cítil som sa, akoby „linka zostala hluchá“ a Boh nepočúval ani slovo z čoho, čo som hovoril. Práve počas takýchto období je dôležité si pamätať, že len kvôli tomu, že sa často cítime, akoby nás Boh nepočul, neznamená to, že nás skutočne nepočuje. Dnešný verš nám pripomína, že Pán zasľúbil, že nás počuje, a to je zasľúbenie, na ktoré sa môžeme spoľahnúť.

Nie je to nejaký vzdialený Boh, ktorý by naše modlitby zapol a vypol, kedy si zmyslí. Nikdy nie je príliš zaneprázdnený, ani si nerozmyslí, že určité veci si nezaslúžia jeho pozornosť. Boh sa neunaví z počúvania tých istých vecí dookola a nezaujíma ho, či naše modlitby dobre znejú. Náš Otec v nebesiach nás miluje a miluje, keď pred ním vylievame svoje srdcia. Zaujíma sa o každý detail v našich životoch a chce, aby sme oddychovali a boli si vedomí tej skutočnosti, že jeho načúvajúce uši sú vždy pripravené. Naše spojenie s ním je isté a pravdivé. Napriek tomu, že sa nám môže zdať, že je niekedy ticho, je tam pri nás a počúva nás.

KONAJ

Čo chceš, aby Boh teraz najviac počul? Vyhraď si nejaký čas na to, aby si sa s ním podelil o čokoľvek, čo máš na srdci alebo na mysli. Bez ohľadu na to, ako sa cítiš, rozhodni sa, že mu budeš dôverovať, že počuje každé tvoje slovo.

MODLI SA

Drahý Bože, ďakujem ti za to, že môžem rátať s tým, že vždy počuješ moje modlitby. Je to také úžasné, keď môžem vedieť, že si sa rozhodol počúvať ma a že sa zaujímaš o všetko, čo hovorím. Prosím, pomôž mi otáčať sa na teba s modlitbou a dôverovať ti, že si verný svojim zasľúbeniam. Amen.

Deviaty deň

ČÍTAJ: Ján 3:16

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“


PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že veriaci dosiahnu spasenie. Pred nejakým časom som sa rozprával s jedným stredoškolákom, ktorý žil s obrovským strachom, že nepôjde do neba, keď umrie. Cítil sa, že nie je dostatočne dobrý a dostatočne veľa pre Boha neurobil, aby ho následne prijal do večného raja. Dúfal, že ho Pán k sebe vezme aj tak, ale vôbec sa necítil, že by to bolo pravdepodobné. Dnešný verš nám pripomína, že Boh zasľúbil, že tí, ktorí sa rozhodnú uveriť v Ježiša, skutočne prijmú večný život. Ak sme si vybrali Ježiša ako svojho Spasiteľa, nemusíme sa strachovať, či sme „vnútri kruhu.“

Nie je to o tom, akí ste dobrí, ale o tom, čo pre nás Kristus urobil. Nikdy by sme nemohli urobiť dostatočne veľa na to, aby sme si zaslúžili to, čo nám dal Boh v Ježišovi. Ak sa rozhodneme uveriť v Ježiša, spasenie je dar od Boha. To neznamená, že by sme mali ignorovať alebo zámerne neposlúchať Božie prikázania. Taktiež to neznamená, že to, čo pre Ježiša robíme, nie je dôležité. To, že mu slúžime, že našou reakciou na jeho lásku, nie je to našou vstupenkou do neba. Milujem ostatných vďaka Pánovej veľkej láske ku mne. Ako kresťania milujeme ostatných z istoty, že jedného dňa budeme s ním v raji a bude to veľkolepejšie, než ako sme si schopní predstaviť. Božie Slovo nám hovorí, že si tým môžeme byť istí.

KONAJ

Ak máš otázky ohľadom svojho spasenia, prečítaj si dnešný verš a popros Ježiša, aby ti pomohol vidieť svoju pravdu. Nájdi nejakého dospelého kresťana, aby si sa s ním o tejto otázke mohol porozprávať. Ak si si istý, tak nejaký čas ďakuj za tento dar a za uistenie, ktoré ti dáva.

MODLI SA

Drahý Bože, daroval si ten najúžasnejší dar na svete. Kvôli tvojej obrovskej láske si nám dal dar svojho jediného Syna a zasľúbenie večného života všetkým, ktorí v teba uveria. Ďakujem ti za to, že ma tak veľmi miluješ a ďakujem ti za uistenie spasenia pre tých, ktorí uverili v Ježiša. Amen.

Desiaty deň

ČÍTAJ: Rímskym 8:28

„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“

PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že Boh všetko pôsobí na dobré vo všetkých situáciách, ak hľadáme jeho zámery. Zuzke diagnostikovali rakovinu, krátko pred jej posledným ročníkom na strednej škole. Stála pred operáciou a potom nasledovali dlhé týždne chemoterapie a radiácie. Zmeškala by svoje maturity a nikto nemohol zaručiť, že liečba bude úspešná. Tešila sa na príležitosť, že môže vyhrať športové štipendium na vysokú školu a na svoj posledný rok na strednej škole a teraz sa všetko zmenilo. Niekedy prechádzame ťažkými obdobiami a zdá sa nám, že to nedáva zmysel. Silou mocou sa snažíme pochopiť, prečo by milujúci Boh dovolil, aby sa tieto veci stali.

V našom živote môžu počas tohto obdobia byť ľudia, ktorí nám našu bolesť objasnia a snažia sa nám povedať, že by sme sa na tieto situácie mali pozerať ako na dobré. Ja osobne si myslím, že je dôležité uvedomiť si, že niekedy prechádzame cez situácie, ktoré nie sú ani náhodou dobré. Dnešný verš nehovorí, že všetky veci sú dobré, ale že vo všetkom Boh pôsobí na dobré pre tých, ktorí ho milujú a ktorí boli povolaní podľa jeho preduloženia. Napriek tomu, že niektoré veci sú jednoznačne ťažké, ak sa cez tento čas obrátime na Pána, on nám sľubuje, že to bude pôsobiť na dobré, bez ohľadu na to, aká je to situácia. Môže spôsobiť, aby sme narástli vo viere alebo nás môže použiť na svedčenie neveriacemu. Môže nám dať nový alebo hlbší vzťah k ľuďom, s ktorými by sme sa prirodzene nezblížili, pomôže nám vidieť život z úplne nového uhla a veľa iných vecí. Vo väčšine prípadov nemôžeme zmeniť svoje okolnosti, ale môžeme sa rozhodnúť, že dovolíme Bohu, aby priniesol dobro, aj v tých najväčších bojoch.

KONAJ

Ak prechádzaš zložitým obdobím, rozhodni sa milovať Boha a hľadať jeho zámery. Popros ho, aby ti ukázal, ako bude konať dobro v situácii, v ktorej si. Ak poznáš niekoho, kto prechádza zložitým obdobím, preukazuj mu záujem o to, ako sa cíti a povzbuď ho, aby premýšľal nad tým, ako by táto situácia, ktorá nie je dobrá, mohla pôsobiť na dobré.

MODLI SA

Drahý Bože, napriek tomu, že niekedy môže byť život bolestivý, je veľmi upokojujúce, keď vieme, že prinesieš dobro, keď sa k tebe obrátime. Prosím, pomôž mi nestratiť sa v mojich bojoch, lebo potom nevidím to, čo sa môžeš snažiť robiť. Ty si Bohom večnej múdrosti, moci a lásky a ja ťa chválim celým svojím srdcom. Amen.

Jedenásty deň

ČÍTAJ: Zjavenie 22:12-13

„Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.“

PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že Ježiš nás odmení, keď znova príde. Žijeme v dočasnom svete. To, čo tu získame, si zaslúžime , alebo nahromadíme ,nemá to však trvácnosť.. Ale dobrá správa je, že Ježiš príde znova a prinesie naše odmeny so sebou. V tomto svete nás môžu prehliadať. Môžeme Ježišovi slúžiť v oblastiach, ktoré si nikto nevšimne alebo neocení, ale Boh si je toho veľmi vedomý a pripravuje naše odmeny. Naším cieľom v službe Bohu by nemalo byť to, čo dostaneme, ale pomáha, keď si pripomenieme, že Boh vidí a cení si všetko, čo robíme a dávame v jeho mene. Keď pre neho skutočne žijeme, väčšina nášho sveta to nebude chápať. Životný štýl, do ktorého nás povoláva Pán, nedáva zmysel podľa štandardov dnešnej spoločnosti. Môžeme sledovať ostatných ako získavajú popularitu, veľa ocenení, alebo sú ohodnotení pozíciou vodcu, či vyhrajú štipendium, zatiaľ, čo činy našej služby sú opomínané ako nedôležité. Avšak, verše, ktoré si práve čítal, nám pripomínajú, že Ježiš má posledné slovo. Keď trofeje a ocenenia tohto sveta pominú, jeho ocenenia nezvädnú, ale budú trvať navždy.

KONAJ

Úprimne sa pozri na svoje slová, činy a životný štýl. Ak by mal dnes Ježiš prísť, akú odmenu by si prijal? Ak svoj život tráviš snažením sa o dočasné odmeny, dnes svoju myseľ začni zameriavať na večnú budúcnosť.

MODLI SA

Pane, ty si nám povedal, že opäť prídeš, a že podľa tvojho časovania to bude skoro. Prosím, pomôž mi prežiť moje dni, vediac, že môžeš prísť kedykoľvek. Modlím sa za to, aby som nežil pre dočasné svetské odmeny, ale aby som ti slúžil s ochotným srdcom. Amen.

Dvanásty deň

ČÍTAJ: Rímskym 8:35, 37-39

„Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?... Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“

PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Mal som kamarátku, ktorej ocko odišiel od ich rodiny, keď bola v puberte. On jej sľúbil, že s ňou bude v kontakte, a že s ňou bude naďalej tráviť veľa času. Skutočne sa to tak začalo. Ale ako čas plynul, jeho telefonáty boli viac a viac zriedkavejšie a vždy bol príliš zaneprázdnený na to, aby s ňou trávil čas. Po pár rokoch sa ocko odsťahoval z mesta, začal nový život a odvtedy sa s ňou nerozprával. Počas tohto obdobia jej stará mama, ku ktorej mala veľmi blízko, ochorela a neskôr umrela.

Krátko po smrti svojej starej mamy sa začala od všetkých uťahovať, pretože sa s takou bolesťou už nikdy nechcela stretnúť. Žijeme vo svete, kde niektorí ľudia zapínajú a vypínajú svoju lásku ako vypínač na svetlo. Niekoho môžu na chvíľu milovať, ale keď sa situácia zhorší, zmiznú preč. Niekoho môžu milovať, keď je to výhodné ale ich vlastné potreby sú skutočne dôležitejšie ako potreby iných. Sú tu tí, ktorí milujú, pokiaľ z toho pre nich vyplývajú nejaké výhody a tí, ktorí sa pohnú na iné miesto, ak sa niekto alebo niečo lepšie objaví. A je veľa ľudí, ktorí si myslia, že Ježiš funguje rovnako. Biblia ale jednoznačne hovorí, že toto nie je ten prípad.

Dnešné verše sú silnou pripomienkou, že Kristova láska je sľub, na ktorý sa môžeme spoľahnúť. Neexistuje absolútne nič, čo by nás od Božej lásky odlúčilo. Zároveň nie je nikto, kto by nás mohol oddeliť od nášho Stvoriteľa. Nič, čo by sme mohli urobiť, alebo nezvládli urobiť, nespôsobí, že od nás Boh odíde. Kristova láska je silnejšia než akákoľvek iná moc, dokonca aj ako moc smrti samotnej. Nemusíme sa báť, že náš Pán nás prestane milovať alebo že sa nás zriekne. Jeho láska je stála a nemenná. Môžeme mať istotu v pravde, že nás miluje každého času.

KONAJ

Dnešné verše si napíš na papier, ktorý si potom budeš môcť vyvesiť ako pripomenutie Kristovej lásky voči tebe. Keď prídeš ku časti, kde hovorí „ani nijaké iné stvorenstvá“ svojimi vlastnými slovami napíš veci, ktoré v tebe spôsobujú strach, že ťa oddelia od Kristovej lásky. Kedykoľvek sa začneš cítiť, že ťa Boh opustil, povedz si tieto verše a popros Ježiša, aby ti pomohol uveriť tejto pravde.

MODLI SA

Drahý Bože, ďakujem ti, že tvoja láska je nemenná a že je to zasľúbenie, ktorému môžem dôverovať a ty ho dodržíš. Prosím, pomôž mi pamätať si, že na svete neexistuje žiadna moc, ktorá by ma mohla odlúčiť od tvojej lásky. Ďakujem ti za to, že tvoja láska je väčšia než čokoľvek, čo si dokážem predstaviť. Pomôž mi prijať tvoju lásku a nasledovať tvoj príklad, keď budem milovať ostatných. Amen.

Trinásty deň

ČÍTAJ: Matúš 6:25-34

„Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“

PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že keď sa budeme strachovať, nedôjdeme nikam. Na škále od jedna do desať, ako veľmi sa strachuješ? O aké veci sa zvyčajne strachuješ? Strachuješ sa o známky, priateľa alebo priateľku, vzťahy, o to, či sa pozeráš tým správnym smerom alebo zapadáš do tímu? Možno sa strachuješ o problémy vo svojej rodine, budúcnosť, tvoje zdravie alebo zdravie niekoho, koho miluješ alebo len aby si sa vysporiadal s nabitými povinnosťami dňa. Väčšina ľudí sa strachuje o veľa vecí veľmi pravidelne, takže ak máš sklon robiť to aj ty, nie si sám. Biblia ale jasne hovorí o tom, že je to zbytočné.

Dnešný text nám pripomína, že Boh pozná naše potreby a že ak budeme najskôr hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko to nám bude pridané. Otázkou je, ako veľmi dôveruješ svojmu nebeskému Otcovi? Kladieš príliš veľa dôležitosti na veci, ktoré sú v skutočnosti nepodstatné? Veríš tomu, že Boh sa postará o tvoje skutočné potreby a že neexistuje situácia, ktorá by sa mu vymkla z rúk. Boh vie, že keď sa strachujeme, sme odlákaní od vecí, na ktorých skutočne záleží. Prídeme o príležitosti, ktoré nám vkladá do cesty, pretože sme zameraní na naše vlastné potreby a strachy.

Keď sa strachujeme, snažíme sa prevziať kontrolu namiesto toho, aby sme to prenechali jemu. Na druhej strane, keď mu dôverujeme, sme oslobodení a môžeme žiť život, ktorý má zámer a lásku. Učíme sa závisieť na ňom a dokážeme ho vidieť v mnohých spôsoboch, ktoré nám ponúka. Môžeme kráčať v pokoji a môžeme viac oceňovať jeho dobrotu.

KONAJ

Urob si zoznam všetkých vecí, o ktoré sa strachuješ. Prečítaj si verše na dnes ešte raz a popros Boha, aby ti pomohol, dôverovať mu v každej jednej z týchto oblastí. Keď budeš pripravený odovzdať svoje starosti Ježišovi, roztrhaj svoj zoznam na márne kúsky a zahoď ich ako symbol toho, že si ich dal jemu.

MODLI SA

Drahý Ježiš, ty poznáš starosti, ktoré si so sebou vo svojom živote nesiem a ako jednoducho sa dostanú do cesty, aby som nežil tvoj zámer pre teba. Prosím, pomôž mi dať tvoje kráľovstvo a spravodlivosť do popredia v mojom premýšľaní a dôverovať, že sa postaráš o všetko, čo potrebujem. Vieš, že to nie je pre mňa jednoduché, ale ja ťa žiadam o tvoju pomoc, aby som skutočne svoje starosti opustil. Amen.

Štrnásty deň

ČÍTAJ: Skutky 5:38-39

„Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, rozpadne sa; ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho.“


PREMÝŠĽAJ

Môžeme si byť istí, že Božie plány budú nakoniec vždy vyplnené. Vo veršoch, ktoré sme práve čítali, dvaja z Ježišových učeníkov boli práve zatknutí. Robili zázraky a uzdravovali ľudí v Kristovom mene a veľa ľudí vďaka ich svedectvu uverilo v Pána. Vládcovia žiarlili a cítili sa ohrození takým veľkým počtom nasledovateľov, ktorých učeníci získali. Aby učeníkov zastavili v tom, čo robili, vládcovia ich zatkli a plánovali ich zabiť. Vtedy múdry učiteľ, Gamaliel, vystúpil dopredu a povedal slová, ktoré môžeme čítať v dnešných veršoch. Vládcovia si zobrali jeho slová k srdcu a prepustili apoštolov potom, ako ich nechali spalicovať. Gamaliel si uvedomoval dôležitú pravdu.

A tou pravdou bolo, že nič nemôže zastaviť Božie plány a zámery. Žiaden jednotlivec, skupina alebo vládnúca strana nemôže kontrolovať moc všemohúceho Boha. Môžeme sa rozhodnúť nerobiť veci podľa jeho vôle a niesť za to následky, ale jeho plány pre náš svet nemôžu byť zastavené, zmenené dokonca ani spomalené. Tí, ktorí zabili Ježiša, si mysleli, že zastavili jeho hrozbu. Ale ani smrť nebola dostatočne veľká na to, aby ju Boh nemohol prekonať. Ježiš vstal z mŕtvych a znova príde a jeho kráľovstvu nebude konca. Boh dovolí Satanovi určitú moc v našom svete, ale Ježiš je vždy mocnejší a jeho plány sa uskutočnia tak, ako to chce on a v čase, kedy to chce on. Je to takmer ako keď sa pozeráte na záznam hokejového zápasu, ktorého konečné skóre už poznáte. Bez ohľadu na to, čo sa v tej hre deje a vy si myslíte, že prehrávajúci tím nakoniec vyhrá, nezmení to výsledok zápasu. Ten už bol natrvalo rozhodnutý. Bez ohľadu na to, ako veci okolo nás môžu vyzerať, Božie víťazstvo je istá vec.

KONAJ

Popros Boha, aby ti ukázal, ako ťa môže použiť na naplnenie svojich plánov a zámerov. Počúvaj jeho hlas a vnímaj to, čo sa ti snaží zjaviť. Zaviaž sa k tomu, že budeš súčasťou plánu a nie členom opozície.

MODLI SA

Drahý Bože, ty si zvrchovaný a všemocný. Mal si pre náš svet plán od začiatku času a ty si tento plán napĺňal tisícky rokov. Už si vyhral víťazstvo a tvoje dokonalé plány budú naplnené do najmenších detailov. Modlím sa za to, aby som mal tú výsadu byť použitý na tvoju slávu. Amen.

Pätnásty deň

ČÍTAJ: Príslovia 1:7

„Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou.“

PREMÝŠĽAJ

Život bez disciplíny je bláznivý život. Poznal si niekedy niekoho, kto je príliš tvrdohlavý na to, aby prijal radu? Ide si svojou vlastnou cestou a robí si svoje veci, len preto, že nie je ochotný počúvať to, čo chce povedať niekto iný, i keď on sám môže byť úplne mimo. Je veľa ľudí, ktorí sa búria proti Božej múdrosti aj disciplíne a Pán nám jasne hovorí, že sú to blázni. Keď sa proti nemu búrime, bláznivo prichádzame o požehnania, ktoré pre nás pripravil a často sme vedení do situácií, ktoré sú pre nás škodlivé a zničujúce.

Príslovia 2 nám dávajú jasný obraz výhod života, v ktorom dodržiavame disciplínu, keď hľadáme jeho pravdu a keď kráčame v jeho stopách: „Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa zachráni pred zlou cestou, od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami; ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou, ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha; veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých! Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.”


Boh nám ponúka tak veľa, a predsa bláznivo ignorujeme to, čo pre nás má. Môžeme mať nejaké vedomosti o všemohúcom Bohu. Bude strážiť a ochraňovať tých, ktorí hľadajú jeho múdrosť. Je ochotný dať nám porozumenie a zachrániť nás od bláznivých a škodlivých rozhodnutí. Ktorú cestu si zvolíme?

KONAJ

Každý deň si čítaj jednu kapitolu Prísloví počas celého mesiaca. Popros Pána, aby ti pomohol získať múdrosť z textov, ktoré si budeš čítať a aplikuj ich do svojho života.

MODLI SA

Drahý Bože, pomôž mi byť ochotným mať disciplínu, keď budem hľadať tvoju múdrosť a keď budem chcieť kráčať po tvojich cestách. Modlím sa za to, aby som bláznivo „neprepásol“ ochranu a požehnanie, ktoré pre mňa máš, keby som išiel tvrdohlavo po svojej ceste. Tvoja múdrosť je vyššia než čokoľvek iné, čo by som si dokázal predstaviť a predsa túžiš po tom, aby si ju zjavil svojim deťom. Ďakujem ti za tento nádherný dar! Amen.

Šestnásty deň

ČÍTAJ: 1. Tesalonickým 4:11-12

„A všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby ste nepotrebovali nikoho.“


PREMÝŠĽAJ

Život bez disciplíny nezíska rešpekt, ktorý je potrebný na to, aby sme efektívne svedčili svetu. Ak nás vonkajší svet nerešpektuje, tak nebude pociťovať potrebu vedieť viac o Bohu, ktorému slúžime. V dnešných veršoch apoštol Pavol píše veriacim v Tesalonikách a vyzýva ich k tomu, aby si vybudovali rešpekt neveriacich tak, že budú disciplinovane viesť tichý život, budú si hľadieť svojho, budú pracovať vlastnými rukami a nebudú na nikom závislí. Povoláva ich a nás do života, v ktorom druhí môžu vidieť, že naša kresťanská viera vedie k tomu, aby z nás boli dôslední, zodpovední a ohľaduplní ľudia.

Iné preklady Biblie uvádzajú frázu „nažívali v pokoji“ ako „mali za cieľ udržiavať ticho.“ Tí, ktorí vybuchnú a stratia trpezlivosť alebo tí, ktorí panikária potichu, nedávajú dobré svedectvo vonkajšiemu svetu. Rovnako na tom sú tí, ktorí strkajú nos do záležitostí iných ľudí. Avšak, väčšina z nás potrebuje disciplínu na to, aby sa zdržala takýchto skutkov. Tieto verše nás taktiež volajú k tomu, aby sme boli zodpovední a poctiví v práci a nenechali sa niekým vydržiavať. Opäť, tí, ktorí sú leniví, alebo využívajú štedrosti iných, nezískajú rešpekt. Neveriaci svet sa pozerá na to, ako žijeme. Naše slová neznamenajú nič, ak nesúhlasia s tým, čo robíme. Musíme žiť v disciplíne, aby sme vyhrali rešpekt tých, ktorí sú vo svete a zaslúžili si právo hovoriť.

KONAJ

V ktorej z týchto spomenutých oblastí: zostať v pokoji, starať sa o svoje záležitosti alebo byť zodpovedným a poctivým pracovníkom, by si uvítal najväčšie zlepšenie? Vyber si jednu a začni s ňou. Popros Ježiša, aby ti pomohol žiť život, ktorý je hodný rešpektu neveriaceho sveta.

MODLI SA

Drahý Ježiš, rešpekt je dôležitý na to, aby som bol pre teba efektívnym svedkom. Prosím, pomôž mi viesť tichý život, starať sa o svoje veci a pracovať poctivo, aby tak iní mohli vidieť, že keď ťa nasledujem, je zo mňa iný človek. Prosím Ťa, daj mi úctu i pred tými, ktorí sú mimo a príležitosť, deliť sa s nimi o odkaz evanjelia, ktorý prináša spasenie. Prosím, usporiadaj moje ambície podľa tých tvojich. Amen.

Sedemnásty deň

ČÍTAJ: Efezským 6:1-18

„Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku - to je prvé prikázanie so zasľúbením - aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista. Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu; oddane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že každý, či otrok či slobodný, keď dobre robí, prijme odmenu od Pána. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi práve tak; nevyhrážajte sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On nikoho neuprednostňuje! Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých.“

PREMÝŠĽAJ

Život bez disciplíny nás robí zraniteľnými voči Satanovi. Satan je skutočný a je zvodný a mocný. Je stravovaný tým, aby urobil čokoľvek pre to, aby zablokoval Božiu prácu a oddialil nás od Pána. Satan je mocný, ale jeho moc nie je ničím v porovnaní s mocou Krista. Nemusíme zostať zraniteľní voči jeho útokom, ako sa to môže stať niekomu bez disciplíny. Božia ochrana je pre nás dostupná každého času. Satan nás bude klamať, bude sa snažiť upútať našu pozornosť a bude sa snažiť o to, aby sme vo svojich hodnotách a viere robili kompromisy. Bude nás pokúšať v každej oblasti, kde sme najzraniteľnejší, aby nás oddialil od Boha.

Niektorých bude pokúšať s túžbou po materiálnych veciach, niektorých k tomu, aby znížili svoj štandard vo svojich vzťahoch k opačnému pohlaviu, niektorých k tomu, aby klamali alebo podvádzali a niektorých k tomu, aby verili, že sú bezcenní. Niektorých naplní pýchou, odsudzujúcim postojom, strachom alebo veľa povinnosťami. Dnešné verše nám pripomínajú dôležitosť toho, aby sme sa obliekli do celej výzbroje Božej. Nemôžeme byť leniví, keď dôjde na našu prípravu k boju proti diablovým klamstvám. Dnešné verše nám pripomínajú, že Kristova výzbroj nás ochraňuje pravdou, silou, spravodlivosťou, vierou, spasením, Božím Slovom a modlitbou. Skrze moc Ducha Svätého môžeme byť uchránení od klamstva a pokušení, ktorými nás denne bombarduje.

KONAJ

Prečítaj si dnešné verše hneď potom, ako sa každé ráno oblečieš, ako pripomenutie toho, aby si sa aj duchovne obliekol do Kristovej výzbroje. Svoju Bibliu maj otvorenú v Liste Efezským 6, niekoľko nasledovných dní. Čítaj si tento text tak často, pokiaľ si tieto verše nezapamätáš. Popros Ježiša, aby ti ukázal, kedy sa ťa Satan snaží zviesť alebo napadnúť nejakým spôsobom a prečítaj si zasľúbenia z Efezským 6, keď sa budeš modliť k Duchu Svätému o ochranu.

MODLI SA

Drahý Ježiš, je tak jednoduché byť zvedený, keď som lenivý a nevšímam si, do čoho ma Satan môže viesť. Či už si to uvedomujem alebo nie, odohráva sa tu boj a je to mocný boj. Ty, však, si už vyhral úplné víťazstvo a tvoja moc je pre mňa dostupná každého času. Prosím, pomôž mi obliecť sa denne do tvojej výzbroje. Modlím sa za to, aby som vďaka moci Ducha Svätého čerpal z tvojej moci a zostal stáť pevne pri tebe. Amen.

Osemnásty deň

ČÍTAJ: 1. Korintským 9:25-27

„A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.“

PREMÝŠĽAJ

Život bez discciplíny môžeme zmeniť. Nemusíme tam zostať zaseknutí. Predstav si, že sa rozhodneš bežať maratón, ale nikdy v živote si naraz nebežal viac ako kilometer, ani si sa na to pravidelne nepripravoval. V podstate, vôbec nemáš „kondičku.“ Čo urobíš? Ak by si maratón bral vážne, začal by si trénovať. Rozhodol by si sa, že svojmu telu dopraješ nejakú disciplínu. Tvoj postoj a úroveň záväzku by sa rýchlo zmenila a tvoje telo by postupne získalo silu a výdrž, ktoré sú potrebné na tento bežecký závod. K bežaniu by si pridal dvíhanie činiek, robil by si iné športy, zdravo by si jedol a veľa by si spal a odpočíval. Je taktiež možné byť úplne bez „kondičky“ duchovne. Ale opäť, nemusíme na takomto mieste zostať. Môžeme sa rozhodnúť, že podstúpime duchovný tréning. Môžeme si urobiť cieľ, že budeme každý deň čítať Písmo a aplikovať to do nášho života. Môžeme urobiť záväzok, že sa budeme modliť a hľadať Božie vedenie v oblastiach, v ktorých potrebujeme silu alebo zmenu. Môžeme sa rozhodnúť, že ostatným budeme slúžiť a milovať ich pokorným srdcom.

A môžeme sa rozhodnúť, že budeme ochotne dávať zo svojich zdrojov, pravidelne uctievať a že budeme zapojení do nejakého kresťanského spoločenstva. Náš Stvoriteľ nás môže zmeniť zvnútra navonok a ako nám aj dnešný verš pripomína: „Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.” V 1. Timoteovi 4:7-8 čítame: „Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti; telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život.” Bez ohľadu na to, ako veľmi ti chýba „kondička“ v duchovnej oblasti, môžeme byť trénovaní, zmenení a posilnení k tomu, aby sme žili zbožné životy so zámerom.

KONAJ

Urob si test svojej duchovnej kondície. Na škále od 1 do 10, pričom 1 je duchovný pecivál a 10 je elitný duchovný atlét, kde si v oblasti čítania Písma a aplikovania ho do svojho života? V modlitbe a hľadaní Božieho vedenia? Slúžení? Milovaní? Dávaní? Uctievaní? Zapájaní sa do kresťanského spoločenstva? Aké celkové hodnotenie by si si dal? Zaviaž sa k duchovnému tréningovému programu, v ktorom budeš môcť posilniť tie oblasti, v ktorých si slabý.

MODLI SA

Drahý Ježiš, ty vieš, akú mám kondíciu v duchovnej oblasti. Ďakujem ti za to, že mocou Ducha Svätého môžem prejsť duchovným tréningom, aby som mal disciplínu pre službu tebe. Chcem žiť zbožný život. Prosím, učiň ma ochotným, robiť čokoľvek je nevyhnutné na to, aby som sa zmenil v týchto oblastiach, ktoré potrebujú zmenu a aby som rástol aj v sile aj v disciplíne. Amen.

Devätnásty deň

ČÍTAJ: Ján 6:35

„Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“


PREMÝŠĽAJ

Ježiš je chlieb života. Už si niekedy zjedol obrovskú porciu jedla a doslova ti bolo zle od žalúdka, pretože si bol taký plný? Čo je však zvláštne, pravdepodobne si bol znova hladný v pomerne krátkom čase. Napĺňame svoje telá jedlom, ale sme iba dočasne uspokojení. Nanešťastie, taktiež máme sklon zastavovať hlad v našich srdciach a dušiach dočasným „jedlom.“ Sme hladní po toľkých veciach. Niektorí z nás sú hladní po prijatí, iní po pokoji a zase iní po láske. Sú tu tí, ktorí sú veľmi hladní po tom, aby im niekto venoval pozornosť, po povzbudení, vedení alebo smerovaní. S námahou sa tieto prázdne miesta v našom vnútri snažíme zaplniť. Môžeme sa snažiť svoj vnútorný hlad zaplniť tým, že sa budeme tlačiť do extrému, aby sme dosiahli čo najväčšie úspechy, budeme znižovať svoj štandard len kvôli tomu, aby sme získali obľubu u ľudí, kupovaním vecí, alebo si toho naložíme na hlavu tak veľa, že sme otupení voči našim vlastným pocitom prázdnoty. Niektorí majú radi to napätie, keď pri šoférovaní, bicyklovaní, snowboardovaní, potápaní alebo jazdení na motorke riskujú. Niektorí sa otočia k alkoholu a drogám. Keď sa okolo seba obzrieš, pravdepodobne ti na um prídu aj iné príklady. Avšak, pravdou je, že Ježiš je ten jediný, ktorý dokáže zaplniť to prázdne miesto v nás skutočným a trvalým spôsobom. Ježiš hovorí: „Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.” Ježiš je všetko, čo potrebujeme a ešte viac. Keď sa k nemu otočíme, naplní tie prázdne miesta v našich životoch láskou, ktorá spôsobí, že sa budeme cítiť uspokojení a v pokoji.

KONAJ

Úprimne sa pozri na niektoré „hlady,“ ktoré v živote prežívaš. Po čom si hladný a aké veci robíš, aby si zaplnil tieto „hladné miesta?“ Popros Ježiša, aby ti pomohol obrátiť sa k nemu, aby si mohol byť naplnený.

MODLI SA

Drahý Ježiš, ty si jediný, kto mi môže skutočne uspokojiť moje najhlbšie potreby. Poznáš „hlady“ v mojom srdci a vieš o veciach, ktoré robím, aby som sa pokúsil tieto prázdne miesta naplniť. Prosím, pomôž mi odvrátiť sa od pokusov napĺňať tieto miesta dočasnou alebo škodlivou „stravou.“ Ďakujem ti za to, že si „chlieb života.“ Amen.

Dvadsiaty deň

ČÍTAJ: Ján 10:11

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“


PREMÝŠĽAJ

Ježiš je dobrý pastier. Za čias Ježiša boli pastieri veľmi bežní. Keď sa Ježiš nazýval „dobrým Pastierom,“ ľudia v tej dobe si mohli predstaviť, čo tým myslí. Dobrí pastieri boli úplne oddaní pohodliu a bezpečiu svojich oviec. Viedli ich ku zeleným pastvinám, aby sa napásli a oddýchli, ošetrovali ich rany, hľadali tie ovce, ktoré zablúdili a ochraňovali ich od nebezpečenstva. Milovali svoje ovce a ak by to bolo nevyhnutné, boli za svoje ovce ochotní aj položiť svoj život, aby ich obránili. My sme veľmi podobní ovciam. Ako ovce máme sklon nasledovať dav, ľahko nás niekto dokáže vyrušiť a často potrebujeme obviazať rany a odpočinúť si. Ježiš je skutočne naším „dobrým Pastierom.“ Stráži nás a ochraňuje. Stará sa o naše potreby, ponúka nám pohodlie a uzdravenie, ide za nami, keď blúdime a vždy pre nás chce to najlepšie. Ježiš nás miluje a neexistuje nič, čo by pre nás nebol ochotný urobiť. Jeho smrť na kríži ukazuje, kam až môže zájsť jeho láska. Svoj život nerozumne neriskoval, ale ho ochotne položil kvôli tomu, aby nás uchránil od nebezpečnej moci Satana a aby nám ponúkol zasľúbenie odpustenia a večného života. Vstal z mŕtvych a dennodenne nás vedie. Náš Pán s nami kráča po kopcoch aj údoliach v našom živote. Je medzi nami a sme vedení tým, ktorého láska nepozná hranice.

KONAJ

Prečítaj si Žalm 23. Prečítaj si to pomaly, za každou frázou sa zastav a poďakuj Ježišovi za to, že je dobrým Pastierom.

MODLI SA

Drahý Pane, ďakujem ti za to, že napriek tomu, že mám sklon zatúlať sa, ty na mňa naďalej dávaš pozor. Ďakujem ti za tvoj príklad lásky bez hraníc a za to, že môžem vedieť, že si so mnou a staráš sa o každú moju potrebu. Prosím, pomôž mi nikdy nebrať ako samozrejmosť, že si ochotne položil svoj život, aby som ja mohol prijať odpustenie a zasľúbenie večného života. Milujem ťa, Ježiš. Amen.

Dvadsiatyprvý deň

ČÍTAJ: Ján 15:5

„Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť“.


PREMÝŠĽAJ

Ježiš je zdrojom nášho života. V tomto verši hovorí o viniči. Každý vie, že ak odlomíte výhonok od viniča, vo veľmi krátkom čase tento výhonok umrie. Výhonok nie je schopný, aby sám seba udržiaval pri živote. Je úplne závislý na viniči, aby mal život a niesol ovocie. Žiadne ovocie nenarastie na výhonku, ktorý bol odrezaný od svojho zdroja života. Ako kresťania sme rovnako závislí na Ježišovi, keď dôjde na prijímanie trvalého života a rodenie ovocia. V dnešnom verši nám Ježiš hovorí, že on je tým viničom a my sme tie výhonky. Keď sme s ním spojení, budeme mať plodné a produktívne životy. Budeme mať dobré a hodnotné veci, ktoré budeme môcť odovzdať iným. Budeme prekypovať láskou a radosťou, pokojom a zhovievavosťou, trpezlivosťou, vernosťou, dobrotivosťou a zdržanlivosťou. Na rozdiel od výhonku viniča, my sa rozhodujeme, či k zdroju života zostaneme pripojení.

Ježiš hovorí: „Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Presne tak ako výhonok, ktorý je odseknutý od viniča, aj keby sme sa akokoľvek snažili, nemôžeme sami vyprodukovať ovocie. Keď sa rozhodneme, že zostaneme spojení s Pánom, zasľúbil, že nielenže budeme niesť ovocie, ale veľa ovocia. Nebudeme ako vinič s niekoľkými malými kyslými hroznami. Vypôsobí v nás obrovskú úrodu dobroty. Zostávame spojení, keď čítame Písmo a modlíme sa, a keď hľadáme jeho vedenie a silu. Zostávame spojení, keď uctievame, keď sa spolu stretávame s inými kresťanmi a keď slúžime iným v jeho mene. Boli sme vytvorení na to, aby sme niesli ovocie. V Jánovi 15:16 Ježiš hovorí: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo…“ Boli sme stvorení na to, aby sme čerpali život od nášho Stvoriteľa a z tohto života ponúkali hojnosť dobrých darov pre ostatných.

KONAJ

Nájdi nejakú rastlinu alebo krík, z ktorého môžeš odlomiť výhonok. Urob to a všimni si, čo sa stane s týmto výhonkom. Urob záväzok, že budeš výhonkom, ktorý zostane spojený s Ježišom. Polož si tento odlomený výhonok niekde na miesto, odkiaľ ti bude pripomínať, aby si svoj záväzok dodržiaval.

MODLI SA

Drahý Ježiš. Je tak jasné, že výhonok nedokáže prežiť a niesť ovocie, keď je odseknutý od viniča a predsa tak často zlyhám a nie som s tebou spojený. Ty si zdrojom života a zdrojom akéhokoľvek „ovocia,“ ktoré v mojom živote narastie. Prosím, pomôž mi „zostať v tebe“ a produkovať tie veci, ktoré budú pre ostatných požehnaním. Amen.

Hodnotenie

1 2 3 4 5