DÔVERA – AKO NA TO?

Andy Stanley | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Dôvera je základným kameňom každého kvalitného vzťahu. No dôverovať nie je až také jednoduché. Má to niekoľko konkrétnych príčin. Ale neostaň pri tom. Pretože existujú aj praktické východiská. Dôverovať sa dá naučiť.

Často existujú nevysvetliteľné medzery medzi tým, čo očakávame, že ľudia spravia a tým, čo skutočne spravia.

Príklad: Neskorý príchod na stretnutie

To, čím naplníme tú medzeru, určuje kvalitu toho vzťahu.

Môžeme si vybrať dôveru alebo si môžeme vybrať podozrenie.

Ako veriaci sme povolaní k dôvere.

1. Korinťanom 13:7

Láska ... všetkému verí

Kvôli našemu poslaniu je rozhodujúce, aby sme si vybrali dôveru.

Tímy používajú dôveru ako peniaze. Keď je jej málo, tím je chudobný. Keď je dôvery dostatok, členovia tímu majú kúpyschopnosť vo vzťahoch medzi sebou – majú prístup k darom, schopnostiam, energii, tvorivosti a láske, ktorou bol každý z nich obdarovaný.

Budovanie dôvery je dôležitou vodcovskou stratégiou. Dôvera určuje váhu záťaže, ktorú dokáže uniesť určitý vzťah. 

Dôvera rastie iba do tej miery, do akej je prítomná autentickosť. To znamená, že vedúci nesmú byť izolovaní. Autentickí vedúci riskujú. Dôverujú svojim nasledovníkom presne tak, ako chcú, aby oni dôverovali im. 

Sú dva dôvody, prečo máme problémy dôverovať:

Kto som

Všetci sme boli niekedy zranení.

Všetci máme svoje neistoty.

Všetci máme svoje tajomstvá.

Všetci sme na niektoré veci príliš citliví.

Všetci zápasíme s tým, aby sme mali radi určitý druh ľudí.

Čo vidím

Všetci máme tendenciu posudzovať seba podľa našich úmyslov a ostatných podľa ich činov.

Vidím to, čomu rozumiem – čo nepoznám, nevidím.

Ako na to?

Ak sa rozhodnem dôverovať, tak...

„Keď vidím medzeru, rozhodnem sa naplniť ju dôverou a nie podozrením.“

„Keď prichytím iných ľudí pri tom, ako tú medzeru napĺňajú podozrením, budem ťa brániť.“

„Keď to, čo vidím, bude trvalo ničiť moju dôveru, prídem priamo za tebou a poviem ti to.“

Ako oplátku za dôveru musíme byť ochotní dať dar - dôveryhodnosť.

Byť dôveryhodný nie je to isté, ako byť dokonalý v charaktere a výkone.

Byť dôveryhodný znamená správať sa tak, že si získam a udržím dôveru ostatných.

Dôveryhodný človek je ten, ktorý je hodný dôvery.

Dôveryhodný človek je ten, ktorý hovorí o medzerách, ktoré vytvoril.

Ak sa rozhodnem byť dôveryhodný, tak...

„Mám záväzok spraviť, čo poviem a ak to nespravím, poviem ti to.“

„Mám záväzok nesľubovať príliš veľa a na druhej strane nepodávať polovičaté výkony, ale keď to vyzerá tak, že tam smerujem, poviem ti to.“

„Keď ma upozorníš na medzery, ktoré som vytvoril, poviem ti pravdu.“

Čo vo vašej skupine najviac ničí dôveru?

Záver:

Sme skupinou nedokonalých ľudí, ktorí boli vybraní Bohom na veľmi významnú úlohu. Náš úspech nezávisí od našej dokonalosti. Vieme sa preniesť ponad chyby. Vieme sa preniesť ponad zlé rozhodnutia. Ale nevieme sa preniesť ponad kultúru, v ktorej absentuje dôvera.

Riešením nie je popretie: „Nemalo by mi to vadiť“.

Riešením nie je stiahnutie sa: „Je mi to jedno“.

Riešením nie je vernosť: „Veď on/ona je autorita“.

Riešením je dôvera. A ak sa zdá, že je nemožné autenticky naplniť tú medzeru dôverou, hovorte spolu o tom.

Osobné hodnotenie

Prečo mám problém dôverovať?

Je problém v tebe alebo v tom druhom človeku?

Čo v tom môžeš spraviť ty?

O čom potrebuješ hovoriť s tým človekom, čo sa týka jeho?

O kom máš dojem, že má problémy ti dôverovať? Prečo?

Čo s tým môžeš spraviť?

Spracované podľa prednášky Andyho Stanleyho, North Point Ministries

Hodnotenie

1 2 3 4 5