HNEV - Pomôcka pre vedúcich skupiniek

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

V prvej časti tejto pomôcky sa nachádzajú návody k rôznym aktivitám, prostredníctvom ktorých môžete začať rozhovor o hneve a zároveň preskúmať rôzne príčiny a prejavy hnevu vo vašich životoch. Druhá časť je biblickým štúdiom na túto tému.

Obe časti ponúkajú množstvo rôznych pohľadov na tú istú vec a preto si treba vybrať, ktorý z nich zodpovedá vašej skupinke – podľa toho, do akej miery sa poznáte a ste ochotní byť otvorení jeden voči druhému, podľa náročnosti, podľa toho, či ste už o danej téme niekedy spolu hovorili, podľa toho, pri ktorom z nich sa vedúci cíti pohodlne a „doma“ a podobne.

1. Aktivity na rozhovor o hneve

Každý z nás vyrastal v inom domove – každý z nás asi inak zažíval rôzne prejavy hnevu a tento príklad ovplyvnil naše vyjadrovanie hnevu. Ako vyjadrovali najčastejšie hnev tvoj:

rodičia?

súrodenci?

Uveďte typický príklad hnevu - jeho prejavu a jeho dôsledkov vo vašom domove. Ako to ovplyvnilo tvoj prístup k hnevu?

Ktoré veci ťa vytočili počas uplynulého týždňa?

Ktorí ľudia ťa vytáčajú? Prečo?

Ako najčastejšie vyjadruješ hnev? Čo je tvoj spôsob? Vyber z nasledujúcich:

aktívne prejavy

- násilie, vraždy, vojny

- nadávky – on je taký debil

- vyvolávanie napätia

- slovné výbuchy

- zvaľovanie viny

- sarkazmus/irónia

- jedovatá reč

- ohováranie

- sťažovanie si

- tvrdohlavosť

- zastrašovanie

- kritika

pasívne prejavy

- mlčanie

- intrigy – celé seriály sú o tom

- odkladanie vecí na neskôr

- polovičné úsilie – nemať srdce pri veci

- depresia

- prispôsobovanie sa – až dovtedy, kým nevybuchnú

- zábudlivosť

- preoccupation – hnevám sa na okolnosti, v ktorých sa nachádzam a preto sa správam presne opačne

- lenivosť

- hypochondria


Z čoho pramení tvoj hnev?

- sprav si vlastný zoznam príčin

- doplň svoj zoznam príčin o tieto

nedostatok lásky

pocit neprijatia - odmietnutie

pocit zmanipulovanosti

zhýčkanosť – celý svet by sa mal točiť okolo mňa – nerealistické očakávania

sebeckosť – nezrelosť dávať

pocit, že som ignorovaný – milovaní ľudia na mňa nemajú čas

moje očakávania

moje ciele

moje hodnoty

moja sebahodnota

zranenie – keď ma niekto zraní

strach

frustrácia/sklamanie

- označ, ktoré z týchto sa ťa najviac týkajú

- je možné, že niektoré z tých príčin siahajú hlboko do detstva a týkajú sa zranení, ktoré nám boli spôsobené – úmyselne alebo neúmyselne; výsledkom je, že v niektorých oblastiach sme príliš citliví a keď sa ich niekto dotkne, reagujeme v hneve alebo podráždene; hovorte spolu o veciach, ktoré si ľudia označili a modlite sa jedni za druhých za uzdravenie v tých oblastiach.

Skús si spraviť charakteristiku svojho hnevu za posledný týždeň podľa nasledujúcich kategórií:

Čo ťa nahnevalo? Čo v tebe vyvolalo pocity hnevu?

Ako si reagoval? Ako si vyjadril svoj hnev v tej konkrétnej situácii?

Aké boli dôsledky tvojej reakcie? Ako to dopadlo?

Čo myslíš, aké boli príčiny tvojho hnevu?

Výsledok takéhoto zapisovania môže byť:

- môžeš objaviť, že to, čo ťa nahnevalo, nebolo toho hodné – väčšinou,

- môžeš objaviť, že to, čo ťa nahnevalo, bolo také dôležité, že to potrebuješ dotiahnuť – možno vyriešiť vzťah s nejakým človekom

- môžeš objaviť, že niektoré veci sa opakujú a že možno poukazujú na niečo, čomu sa potrebuješ venovať vo svojom živote.

Ktoré návyky zvyšujú intenzitu hnevu v našich životoch?

sprav si svoj zoznam

možné odpovede

- krik

- zlá nálada

- škerenie sa

- plánovanie pomsty

- údery a iné násilie

- súťažné hry

- urážky, obvinenia

- emocionálne nabitá hádka

Ako sa im môžeme vyhnúť alebo odučiť?

2. Biblické štúdium


Tématické biblické štúdium

Urobte si tématické biblické štúdium o hneve. Postup je nasledovný:

1. Ako skupinka sa dohodnite na maximálne 3 otázkach, ktoré vás zaujímajú o hneve.

2. Spravte si zoznam všetkých kľúčových slov, ktoré sa nejako týkajú hnevu – napr. prchkosť, jazyk, hádka a rozdeľte si, kto v skupinke sa bude venovať ktorým slovám.

3. Pomocou konkordancie vyhľadajte v Písme jednotlivé verše, v ktorých sa nachádza dané slovo.

4. Pri každom verši si položte tie isté 3 otázky, na ktorých ste sa dohodli na začiatku štúdia a zapíšte si svoje odpovede.

- treba dopredu upozorniť, že je pravdepodobné, že nie všetky nájdené verše budú odpovedať na všetky 3 otázky, a že cieľom nie je znásilňovať dané verše len preto, aby sme našli odpovede na „naše“ otázky.

5. Zhrňte spolu výsledky svojho štúdia.


Príslovie 18: 20-21

Ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie.

- Akú rolu hrajú slová, keď sa hneváme?

- Čo vám tento verš hovorí, keď ho čítate v kontexte hnevu?

- Čo to znamená, že smrť a život sú v moci jazyka? Aká smrť? Aký život?

- Videli ste niekedy, ako sa tento verš naplnil v živote ľudí okolo vás?

Žalm 37:7-9

Mlč Hospodinovi a čakaj na neho! Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Nechaj hnev a opusti prchlivosť! Nehnevaj sa, a to ešte aby si urobil zlé! Lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem.

- Dávid sa v tomto žalme hnevá na podvodníkov, ktorým sa dobre darí

Prečo? Poznáš taký hnev? Vieš uviesť konkrétny príklad?

K čomu môže viesť hnev na ľudí, ktorým sa darí, hoci podvádzajú? Stalo sa ti to už niekedy?

Ako môžem nechať hnev? Ako môžem opustiť prchlivosť?

- Akú stratégiu ponúka tento verš?

- Existujú iné stratégie, ktoré môžem aplikovať?

Jakub 1:19-20

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom.

- zhrňte si hlavné zásady tohto verša:

- počúvanie

Ako môžeš byť rýchly, keď treba počúvať?

Aký rýchly naozaj si, keď treba počúvať?

Čo ti bráni byť rýchlym v počúvaní?

Ako ťa vidia iní v skupinke v oblasti počúvania? Hodí sa na teba tento popis?

- hovorenie

Osvedčilo sa ti už niekedy, keď si bol pomalý k hovoreniu? Kedy? Ako?

Prečo nás Biblia vyzýva, aby sme boli pomalý hovoriť?

- pomalý k hnevu

Ako súvisí počúvanie, hovorenie a hnev?

Aký je rozdiel medzi rýchlym hnevom a pomalým hnevom?

Ako sa dá pri hneve „znížiť rýchlosť“? – uveďte konkrétne príklady

- „hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom“

Aké sú praktické dôsledky tohto výroku v bežnom živote kresťana?

Čo je potrebné urobiť, keď som sa nahneval?


Príslovie 30:3

Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, kto vybuchne v hneve.

- Ako chápeš prvú časť tohto verša?

- Do akej miery ťa priťahujú hádky?

- Existuje práve teraz v tvojom živote nejaký spor? ako sa môžeš „držať ďaleko od neho“? Čo by to pre teba znamenalo?

- Znamená „držať sa ďaleko od sporu“ vyhýbanie sa konfrontácii?

- Prečo Biblia tak prísne popisuje človeka, ktorý vybuchne v hneve?

Príslovie 29:22

Popudlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov.

- Prečo bývajú ľudia popudlivý? V akých situáciách si ty najviac popudlivý/á?

- Súvisí nejako popudlivosť s temperamentom človeka? Ak áno, ako? Čo sa s tým dá robiť? Ak nie, prečo nie?

- Kto v tvojom okolí vyvoláva sváry? Prečo to robí? Ako to robí? Ako sa môžeš vyhnúť tomu, aby si bol/a do toho zapletený/á?

Hodnotenie

1 2 3 4 5