Africký virus Brucela – popis hry

David a Petr Húšťovi | Komentáre (0) |  Príloha Video Linky  |  Pridaj k obľúbeným

Je pátek večer, datum 17.5. 2005,osmnáct hodin středoevropského času,. Nacházíme se na území Libye. Během letu společnosti Izrael Airlines Limitid byli cestující nakaženi zhoubným virem Brucela. Není zatím známo, jakým způsobem byl na palubě rozšířen. Asi 85% cestujících tvořili lidé z Izraele a je velmi pravděpodobné, že tedy šlo o teroristický čin. Při letu nad tímto územím bylo letadlo nuceno nouzově přistát. Zatím nevíme proč. Izraelská vláda urychleně povolala a utvořila mezinárodní záchranné týmy - International rescue team (IRT). Jejich úkolem je havárii letadla objektivně prošetřit a hlavně najít a zachránit cestující, kteří přežili. Pozor! O celou událost se začala zajímat také Libyjská armáda. Konflikt dostává spád a nevíme, jak se bude dál vyvíjet.

Záměr

Tato zážitková hra je určena pro pracovníky s dorostem a mládeží, aby jim pomohla rozvinout dovednosti týmové práce, poznat silné a slabé stránky sebe i ostatních členů týmu, rozvinout komunikační schopnosti a schopnost řešit konflikty. Naučí se zde něco o důležitosti odpočinku a o vzájemné závislosti. Tato hra jim také přinese spoustu nevšedních a hlubokých zážitků, které mohou ještě více posílit jejich vztahy.


Parametry hry

Místo: členitý terén - kopce, lesy, louky, cesty, vesnice, turistické trasy - (3x4km na 6 týmů)

Počet hráčů: 30 až 200 osob v pětičlenných záchranných týmech (IRT)

Délka: noc a den (15 – 20 hodin)

Harmonogram: výsadek, zahájení, tři fáze operace, diskuse po každé fázi, ukončení

Realizační tým: organizátor, vedoucí hry, 2 kouči, velitel vojska, technik, lékař, kuchař


Komparzisté

Cestující havarovaného letadla: jsou nakaženi virem a zraněni (15 osob na 6 týmů)

Libyjské vojsko: vojsko v pětičlenných týmech odstraňuje důkazy havárie (20 osob na 6 týmů)

Velitel vojska: řídí kontrolní a represivní činnost vojska

Lékař: přijímá od IRT zachráněné a hodnotí kvalitu ošetření


Vybavení jednotlivých rolí a zodpovědností

Hráči (IRT): lékárnička, deník, 1 propiska do týmu, červený šátek na osobu

Cestující havarovaného letadla: lékařská rouška, kartička s typem viru a typem zranění

Libyjské vojsko: bílý šátek na osobu, papírové kuličky

Lékař: lékařské oblečení, fonendoskop, lékárnička

Realizační tým: Základna operace: vojenský stan, umělé osvětlení stanu, 6stolů a lavičky, tabule z desek na dvou kůlech, polní kuchyně nebo várnice na přepravu jídla, auto s vlečkou


Africký virus Brucela – zadání pro hráče

Námět

Je pátek večer, datum 17.5. 2005. osmnáct hodin středoevropského času, Nacházíme se na území Libye. Během letu společnosti Izrael Airlines Limitid byli cestující nakaženi zhoubným virem Brucela. Není zatím známo, jakým způsobem byl na palubě rozšířen. Asi 85% cestujících tvořili lidé z Izraele a je velmi pravděpodobné, že tedy šlo o teroristický čin. Při letu nad tímto územím bylo letadlo nuceno nouzově přistát. Zatím nevíme proč. Izraelská vláda urychleně povolala a utvořila mezinárodní záchranné týmy - International rescue team (IRT). Jejich úkolem je havárii letadla objektivně prošetřit a hlavně najít a zachránit cestující, kteří přežili. Pozor! O celou událost se začala zajímat také Libyjská armáda. Konflikt dostává spád a nevíme, jak se bude dál vyvíjet.


První fáze operace

Zahájení operace

Nacházíte se na utajené základně pro operaci. Tvoříte pětičlenné mezinárodní záchranné týmy. Byli jste vybráni jako jedni z nejlepších, kteří jsou schopni splnit tuto práci. Vaším úkolem je najít cestující, ošetřit je, zastavit tak šíření viru a transportovat je na základnu. Vše musí proběhnout v naprostém utajení. V případě že by Libye nasadila své speciální jednotky, musíte se jim vyhnout, jinak budete uvězněni.


Identifikace osob

a) Mezinárodní záchranné týmy: červená páska na levé paži

Kód vašeho týmu ………………… (každý tým má jiný čtyřmístný kód, např. - )

b) Libyjská armáda – bílá páska na levé paži

c) Cestující letadla – lékařská rouška uvázaná kolem krku a kartička s typem zranění a typem viru na levé paži

Hodnocení IRT

Vaše práce je bodována, abychom mohli vidět jak se vám v jednotlivých fázích operace daří. Body jsou zapisovány na základně (velká tabule u vchodu do stanu). Vaše úspěšnost však není založena na získání bodů, ale na záchraně cestujících. Začínáte s kreditem 300 bodů.


Návraty na základnu

Celá operace probíhá ve třech fázích a po vypršení každé z nich se musíte vrátit na základnu. Zde konzultujete plnění úkolů a dostáváte hodnocení a doporučení pro svou týmovou práci. Je pro vás vždy připraveno jídlo, tekutiny a další důležité instrukce postupu. Tady jsou časy návratů na základnu pro váš tým: …………………………………………………………………………………… Tyto časy vždy přesně dodržte. Při zpoždění se vám strhává 600 bodů a je narušena další návaznost celé záchranné akce. Vytvořte si časové rezervy a přijďte vždy včas a v plné sestavě. Ne dříve ani později.


Místa zadání

Protože operujete na nepřátelském území Libye, i zadání jsou v naprostém utajení. Přesuňte si tedy na jedno z uvedených míst a hledejte v jeho blízkosti obálku s přesnými pokyny. Zadání s informacemi vytáhněte a obálku nechte na daném místě tak, aby bylo jasné, že toto místo je již vybrané. Pokud najdete prázdnou obálku, zkuste jiné místa. Hledejte dobře, protože na tom záleží celý váš další postup! Místa: ……………………… (např. telefonní budka ve …, autobusová zastávka, kaple, rozcestník, zadní strana značky obce, pod mostem v …, vlakové nádraží – spodní strana odpadkového koše, …)


Africký virus Brucela – zadání pro hráče

První fáze - obsah obálky

IRT - funkce v týmu

Pro vaši rychlou a kvalitní spolupráci je nutné si rozdělit pozice v týmu. Následující pozice si rozdělte na základě svých schopností a společné dohody.

a) Kapitán operace: vede skupinu a je za ni zodpovědný

b) Lékař: nese lékárničku, ošetřuje nalezené cestující, dbá na bezpečnost týmu

c) Chemik: stará se o vakcínu proti viru a s tím spojené náležitosti

d) Zpravodaj: zapisuje do deníku průběh operace, bodový stav a důležité události minimálně jednou za hodinu

e) Průzkumník: nese mapu, monitoruje a prozkoumává terén, – zda je „čistý vzduch“


IRT - pravidla

Zde jsou pravidla a doporučení pro práci vašeho týmu během celé operace.

a) Utvořte si strategii spolupráce a způsob rozhodování (např.rozhoduje vždy kapitán, hlasujete, hodíte si losem, …)

b) Pracujete společně.Tým se může rozdělit pouze ve výjimečných případech a to na dobu nezbytně nutnou.

c) Jako skupina pracujete samostatně. Neshlukujete se s ostatními týmy na jednom místě. Více osob najednou připoutá snadno pozornost armády.

d) Odpočinek a spánek si určujete sami. Doporučujeme využít každou volnou chvíli.

e) Vždy dodržte časy návratu do hlavního stanu, i když nemáte splněné úkoly.

f) Operace musí zůstat utajena, a proto se vyhněte kontaktu s civilisty


IRT - úkoly první fáze


Vakcíny proti viru

Na prvním místě získejte vakcíny proti viru. Tyto vakcíny budete podávat nalezeným cestujícím z havarovaného letadla. Vakcíny typu A si vyzvedněte na místě ………… a typu B na místě …………

(např. most, kostel) Vakcíny si vyzvedněte v čase od ……… do ………hod. u přítomných osob.

Odvysílání kódu

Světelně odvysílejte svůj kód na základnu. Odvysílání kódu můžete provést jen v případě, že máte získanou vakcínu proti viru. Místo odvysílání je kopec ………………… (čitelný v mapě a viditelný z hlavního stanu). Čas odvysílání je v ………… hod. Před vysíláním nejprve vyčkejte na světelný signál ze základny, který bude trvat 1 minutu. Teprve potom odvysílejte svůj kód, vyčkejte 2 minuty a odvysílání zopakujte. Orientační minutový světelný signál bude ze základny vysílán každých 5 minut. Za úspěšné odvysílání získáváte 400 bodů a sladkou energetickou odměnu.


Záchrana cestujících

Hledejte cestující havarovaného letadla. Provádějte monitoring celého území operace a všímejte si čehokoliv podezřelého. Nalezeným zraněným cestujícím podejte správnou vakcínu a poskytněte jim první pomoc. Pak je co nejrychleji dopravte na základnu k vrchnímu lékaři. Vždy můžete zachraňovat pouze jednu osobu. Za každého zachráněného získáte 300 bodů. Předání na základně uskutečňuje pouze týmový lékař. Ostatní členové vašeho týmu na něj počkají ve vzdálenosti, kde nejsou ze základny vidět.

Dodržte čas návratu na základnu a vynaložte všechnu sílu na záchranu cestujících!


Africký virus Brucela – zadání pro hráče

Druhá fáze operace

Při prvním zastavení na základně jste konzultovali vývoj operace i situaci v týmu. Dostali jste doporučení pro některé z oblastí týmové práce, které se pokuste v druhé fázi rozvíjet a stát se v nich silní. Také máme pro vaši účast v operaci Brucela nová fakta a zadání:


Informace „Mosadu“

Právě bylo zjištěno, že Libyjská armáda dostala za úkol uklidit zbytky letadla a zneškodnit zbylé cestující. Dostáváme povolení k boji. Potřebujete získat munici. (Na základně vám byly vydány noviny a velká izolepa. Mimo dohled ze základny si vyrobte papírové kuličky.)


Pravidla boje

a) Pokud trefí člen IRT vojáka, zastavíte ho tím na jednu minutu.

b) Pokud trefí voják člena IRT, zastaví ho tím na jednu minutu a zasažený: kapitán ztrácí 100 bodů, lékař 80b, chemik ztrácí všechny vakcíny a ihned je vydává vojákům, zpravodaj ztrácí 60b, průzkumník 40b.

c) Ihned po boji se seskupte a zapište bodový stav. Buďte čestní a poctiví.

d) Pokud voják trefí cestujícího, kterého transportujete na základnu, cestujícího ztrácíte.

e) Hledejte další cestující. Cestujícího, kterého jste předtím ztratili, můžete znovu ošetřit a transportovat, nejdříve však po 30 minutách. Musíte mu také podat novou vakcínu.

Dodržte čas návratu na základnu a vložte do záchrany cestujících nejvyšší nasazení!


Třetí fáze operace

Je ráno a vy jste právě absolvovali druhé zastavení na základně. Máte za sebou rušnou a vyčerpávající noc. Možná už nemáte sílu a ani odhodlání znovu se postavit do boje. Tato třetí fáze je však poslední. Proto se vzchopte a operaci dokončete. Máte poslední možnost vyzkoušet nová doporučení pro rozvinutí vaší týmové práce. Jděte do toho.


Satelitní informace

Při průletu satelitu nad touto oblastí bylo zjištěno, že v místě ……………………(oblast na mapě) je větší množství pohybujících se osob. Bylo potvrzeno, že jde o Libyjskou armádu, která drží několik cestujících z havarovaného letadla společnosti Izrael Airlines Limitid.

Vašim úkolem je najít zajatecký tábor, osvobodit rukojmí a přivést je zpět na základnu. Nebude to snadné – můžete hodně ztratit nebo zachránit život druhého člověka. Je to na vás. Platí předešlá pravidla záchrany i boje.

Dodržte čas návratu ………….hod. na základnu. Tentokrát je pro všechny IRT stejný.

Touto hodinou skončí naše záchranná akce na Libyjském území. Ukažte, co všechno umíte.


Africký virus Brucela – zadání pro cestující

Námět a pozice cestujících

Při letu společnosti Izrael Airlines Limitid jste byli z neznámých důvodů nakaženi zhoubným virem. Letadlo neočekávaně nouzově přistává ve volné přírodě na území Libye. Nevíte, zda šlo o poruchu letounu, nebo … Asi 85% cestujících tvořili Izraelci. Většina osob však nepřežila. Vy máte to štěstí, že jste havárii přežili (asi 15 osob). Jste však infikováni virem, raněni a v šoku. Situace je silně nepřehledná a vy se vydáváte na vlastní pěst hledat pomoc. Stát Izrael je informován o havárii a urychleně vysílá mezinárodní záchranné týmy - International rescue team( IRT). Úkolem IRT je havárii objektivně prošetřit, zachránit a na základnu (vojenský stan) transportovat vás - zbylé cestující. Přichází však zpráva, že letadlo bylo záměrně sestřeleno ze strachu z nebezpečné virové epidemie. Byla povolána libyjská armáda, která má odstranit zbytky letadla i zachráněné cestující.

Úkoly cestujících

Každý z vás je infikován virem Brucela a máte konkrétní zranění. Co nejrychleji najděte IRT a zároveň se snažte vyhnout vojsku.

Postup k záchraně

a) Začněte z jakéhokoliv místa v hracím území a přesunujte se směrem k základně IRT. Nikdy však až k ní. Vyhlížíte IRT a utíkáte před vojskem. Neshlukujte se! Vyhněte se kontaktu s civilisty! Pokud vás IRT najdou, nechte se ošetřit a také přijměte vakcínu proti viru (čokoládová lentilka). Pak následuje transport do hlavního stanu.

b) Pokud při transportu do tábora IRT napadne vojsko a vy jste vojskem zasaženi (papírovou kuličkou), IRT vás ztrácí a musí pokračovat bez vás. Vydejte se tedy na opačnou stranu a hledejte další IRT.

c) Nedávejte lidem z IRT žádné informace ani rady. Chovejte se jako cestující havarovaného letadla – šok, zmatek, dezorientace … Vžijte se plně do své role. Přizpůsobte tomu také své oblečení. Všeho však s mírou a rozumem!!! Jste to především vy kdo tvoříte tuto hru, proto pokud nastane něco neočekávaného, improvizujte. V případě záchrany a úspěšného transportu na základnu se po odpočinku vracíte zpět do hry.


Poslední fáze hry

V čase od …… do …… hod. bude hra probíhat mezi …………………………………………………(místo v mapě).

Několik z vás bude zajato armádou a IRT se vás pokusí osvobodit. Proto, prosím, před tímto časem vyhledejte vojáky a nechte se zajmout. Věřím však, že budete osvobozeni. Hra pro vás končí

ve …………… hod.na základně – vojenský stan (společný oběd a sdílení zážitků).

Identifikace osob

a) Mezinárodní záchranné týmy: červená páska na levé paži

b) Libyjská armáda – bílá páska na levé paži

c) Cestující letadla – lékařská rouška uvázána kolem krku a kartička s typem zranění a viru na levé paži

Vedoucí hry

V případě problémů, neplánovaného vývoje, dotazů nebo skutečného zranění se

obraťte na vedoucího hry: …………………………………………… (jméno a číslo na mobil)


Africký virus Brucela – zadání pro vojsko

Námět a pozice vojska

Letadlo společnosti Izrael Airlines Limited přepravuje na své palubě cestující, kteří se však při letu nakazí virem Brucela. Piloti letadla žádají vaši zemi (Libyi) o nouzové přistání na hlavním letišti. Vaše země však situaci řeší velmi radikálně. Letadlo sestřeluje nad neobydlenou oblastí a na scénu povolává vás, libyjskou armádou. Váš úkol zní odklidit zbytky letadla i cestující, kteří přežili“. Celá situace se však komplikuje. Jelikož 85% cestujících tvořili Izraelci, nasazuje stát Izrael urychleně mezinárodní záchranné týmy - International rescue team( IRT). Úkolem IRT je událost objektivně prošetřit a zachránit zbylé cestující – asi 15 osob, které přežily. Mění se tedy i vaše pověření. Zmapujte operaci IRT, zahajte útok a skupiny IRT pozatýkejte.


Úkoly vojska

Tvoříte pětičlenné skupiny libyjské armády. Vaše práce probíhá ve třech fázích a zde jsou jednotlivá zadání vašich úkolů:


První fáze (19.00-2.00 hod.)

Provádíte kontrolu záchranných týmů a posíláte je pryč z území havárie. Vaším úkolem je působit represivně, nedovolit vstup do uzavřené oblasti. Nepodávat žádné informace! Jednat striktně a odměřeně. V případě nutnosti zajmout skupinu na 20 – 30 min.

Druhá fáze (2.00-8.00 hod.)

Útočíte (papírovými kuličkami). Pravidla boje: Jestliže trefíte někoho z IRT, je zastaven na jednu minutu a ztrácí body. Pokud trefíte cestujícího, kterého IRT právě transportuje, tak ho IRT ztrácí. Pozor, IRT je nyní také vybaven municí. Pokud jste zasaženi vy, musíte se zastavit na 1 minutu. Při boji nepoužívejte žádné násilí. V okruhu 100m od základny IRT (vojenského stanu) se nebojuje.

Třetí fáze (8.00-12.00 hod.)

V poslední fázi se hra odehrává mezi ……………………………………………………… Zde byste měli držet několik raněných. Zranění o tomto ví a měli by vás vyhledat. IRT se pokusí je osvobodit. Je však na vás, abyste je měli včas připravené – zajaté. Po čase umožněte IRT cestující osvobodit. Nedejte jim je však levně. Hra pro vás končí ve …………… hod.na základně (vojenský stan - bude společný oběd a sdílení zážitků).

Identifikace osob

a) Mezinárodní záchranné týmy: červená páska na levé paži

b) Libyjská armáda – bílá páska na levé paži

c) Cestující letadla – lékařská rouška uvázaná kolem krku a kartička s typem zranění na levé paži

Závěrečné doporučení

Vžijte se, prosím, do své role - vojáka. V boji však hrajte s mírou a rozumem!!! Nehrajete o body, ale hrajete pro sebe a hlavně pro druhé. Jste to především vy, kdo tvoříte tuto hru, proto pokud nastane něco neočekávaného, improvizujte.


Vedoucí hry

V případě problémů, neplánovaného vývoje, dotazů nebo skutečného zranění se

obraťte na vedoucího hry: …………………………………………… (jméno a číslo na mobil)


Africký virus Brucela – zadání pro organizátora

Zde jsou úkoly a rady pro realizaci hry. Než se do toho pustíte, přečtěte si všechna zadání alespoň dvakrát. Způsob realizace i hru můžete upravit podle vašich možností, potřeb a nápadů.


Propagace

Pro pozvání účastníků vytvořte pozvánku nebo zvací dopis s přihláškou. Pokud je hra určena pro pracovníky s dorostem a mládeží, kteří mají často plný program, je potřeba s propagací začít 3-4 měsíce dopředu. Doporučujeme pozvat i ty, kteří nikdy na žádné vyzbrojovací vzdělávání nereagovali. Máme výbornou zkušenost s tím, že přijelo spoustu nových lidí a týmů, které nebaví forma seminářů a konferencí (dlouhé sezení a poslouchání).Přihlášení doporučujeme spojit se zaplacením účastnického poplatku. Pro realizaci hry je totiž obtížné, pokud z počtu přihlášený nastoupí do hry méně nebo více účastníků, než na kolik jsme připraveni.


Realizační tým

Organizátor vytvoří a vede realizační tým. Je zodpovědný za celou akci. Zjišťuje propagaci. Nahlásí hru na Obecním nebo Městském úřadě, v jehož lokalitě hra probíhá (případně i na Policii a Hasičích). Zajistí povolení k postavení stanu od vlastníka pozemku. Vysílá světelný signál ze základny a zapisuje přijaté signály týmů. Zapisuje na tabuli jednotlivým týmům bodový stav a počet zachráněných.

Vedoucí hry zajišťuje koncepci a řízení hry. Musí znát přesně každý detail. Připraví všechny zadání(v tištěné podobě)a mapy(1ks pro každého cestujícího a 1ks pro každý záchranný a vojenský tým.) Najde místa pro obálky, pro vydávání vakcín, pro odvysílání světelného signálu a pro závěrečnou bitvu. U jednotlivých týmů určí a vypíše časy jejich návratů na základnu. Najde a předá zadání pro: dvě osoby vydáváním vakcíny, cestující–komparsisty a vedoucího vojska. Zahajuje krátkým úvodem (námět), po každé fázi přidává týmům nová zadání, ukončuje hru a odměňuje (např. dortem) nejlepší tým. Odpovídá na telefonní dotazy během hry.

Kouči (dvě osoby) mají situační vyučování o týmové práci. Časy vyučování: před zahájení hry 20min. pro všechny týmy, po 1.a 2.fázi 30 minut s každým týmem samostatně, na závěr 10min pro všechny týmy). Situační vyučování viz. duchovní propojení.

Vedoucí vojska naverbuje vojáky do pětičlenných týmů. Předá jim zadání a během hry je vede. Úzce spolupracuje s vedoucím hry.

Technik zajišťuje postavení a vybavení základny – vojenského stanu. Zajišťuje všechny materiální pomůcky a rekvizity (např.:lékárničky, deníky, červené a bílé šátky, noviny a izolepy, …)

Lékař na základně od týmů přebírá zachráněné a hodnotí, zda kvalita ošetření odpovídá druhu a rozsahu zranění. Za dobré ošetření přidává 50-150 bodů. Pro cestující zajistí lékařské roušky a kartičky s typem viru a zranění (např. poranění očí, zlomeniny, šok, popáleniny, krvácení, …)

Kuchař zajišťuje teplé stravování (např. polévka, pečivo a tekutiny) pro týmy po 1. a 2. fázi a na závěr společný oběd pro všechny (hráče, komparzisty a realizační tým). Provozuje malý bufet (nápoje, energetické potraviny). Zajistí polní kuchyň nebo várnice na přepravu jídla odjinud.


Provoz na základně

Základnu tvoří vojenský stan postavený na kopci uprostřed území hry. Provoz na základně:

Zahájení akce: první situační vyučování a zahájení operace Brucela

Návraty po první a druhé fázi: týmy přicházejí po dvou v intervalech 30minut, na základně stráví 1 hodinu (situační vyučování venku 30min, stravování a předání nových úkolů ve stanu 30min)

Ukončení akce: po třetí fázi je poslední situační vyučování, zhodnocení hry a společný oběd


Africký virus Brucela – zadání pro organizátora

Problémy a doporučení

Málo cestujících: Pokud je málo cestujících, týmy je musí velmi dlouho hledat. Doporučujeme, aby se cestující po zachránění vraceli zpět do hry. Je také možné, aby další cestující přijeli na hru později (např. ráno). Je skvělé, když jsou cestující tvořeni několika generacemi (děti, mladí, starší lidé).

Nedodržování pravidel: Hráči někdy nedodržují pravidla a často hledají v pravidlech mezery. Doporučujeme, aby vedoucí hry kontroloval dodržování pravidel hry a soubojů a za případné porušování udílel sankce.

Poplašná zpráva: Námět hry je tvořen informacemi o virové epidemii a pádu letadla. Takové informace by mohly způsobit na veřejnosti poplašnou zprávu. Proto doporučujeme hru ohlásit na úřadu obce nebo města a popřípadě na Policii a Hasičích.

Nevyrovnaný boj: Pokud je boj od začátku zásadně pro vojsko nebo IRT nevyrovnaným, doporučujeme, aby vedoucí hry a vojska pozměnili pravidla a tak boj vyvážili.


Duchovní propojení

Zážitková hra Africký virus Brucela je výborným nástrojem pro rozvíjení týmové práce. Hra lze také velmi dobře propojit s tématy: „Cena záchrany“ nebo „Srdce pro ztracené“. V tomto zadání jsme vám popsali verzi, jejíž záměrem je pochopení a rozvíjení týmové práce jako Kristova těla. Na začátku, po první a druhé fázi a na konci hry mají vždy koučové vyučování. Po první a druhé fázi je situační vyučování. To se skládá z otázek ohledně průběhu hry, ze základních myšlenek týmové práce a z doporučení pro daný tým. Příklady některých otázek: Jak se vám v této hře daří? Co bylo pro vás nejtěžší? Z čeho jste měli radost? Modlili jste se na začátku nebo během hry? Podle čeho jste si rozdělili role a jak jste se v nich cítili? Souvisely role s vašim typem osobnosti a přirozeným nebo duchovním obdarováním? Jak používáte, nebo můžete použít tato obdarování ve službě? Jak jste se dozvěděli o této hře? Jak jste se dozvěděli o službě, ve které stojíte? Měli jste chuť hru někdy zabalit? Pokud ano, jak jste to překonali? Jaké prožíváte nejčastěji důvody k ukončení služby? Jak často jste ve hře odpočívali? Stačilo to všem? Projevil se někde nedostatek odpočinku? Jaké místo a způsob má odpočinek ve vašem životě a službě? V čem konkrétně jste poznali, že jeden druhého potřebujete? V čem se vzájemně doplňujete a potřebujete ve službě? ...

Kontakty realizátorů

Zde jsou kontakty na autory a také organizátory, kteří hru realizovali a mají s ní zkušenosti.

Občanské sdružení DEN

David Húšť a Petr Húšť (autoři hry)

Podsedky 950, 755 01 Vsetín

davidhust@seznam.cz, +420 605 562 601


Křesťanská akademie mladých – Vsetín

Dan Hurta a Petr Húšť

Hrbová 1561, 755 01 Vsetín

dhurta@seznam.cz

Zážitkovou hru Africký virus Brucela zpracoval ve Vsetíně v srpnu 2004 David a Petr Húšťovi.

Súvisiace linky

http://www.davkaonline.sk/hra-brucela-interview
Fotoalbum z hry

Video

Get the Flash Player to see this player.

Hodnotenie

1 2 3 4 5