Hra: Role v tíme

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Napriek tomu, že máme ako skupina spoločný cieľ, môžeme sa dostať do problémov v komunikácii. Jednou z príčin môže byť nesprávne pochopenie svojej role a to, že nevieme, ako naše správanie môže pôsobiť na skupinu. Ale tak isto, aj predsudky o jednotlivých ľuďoch v skupine a to, ako s nimi jednáme.

Počet členov v skupine: Vytvoria sa skupiny po 5-6 členoch.


Zadanie: Každý člen skupiny dostane na začiatku na kartičke napísanú svoju rolu (nikto nesmie vedieť o svojej roli, počas celej doby hry). Pomocou lepiacej pásky si ju prilepí na čelo.

Keď už má každý člen tímu svoju rolu, tím dostane úlohu, ktorú musia efektívne a kreatívne, za použitia svojej fantázie, splniť spolu v skupine. 


Pravidlá: 

- nemôže sa prezradiť rola vlastníkovi kartičky

- prísne zachovávať role napísané na kartičkách ostatných členov skupiny a podľa toho sa správať

- každý zo skupiny sa snaží byť aktívny

Role pre členov skupiny: 

- POČÚVAJ NA SLOVO VŠETKO, ČO POVIEM

- NEPOČÚVAJ NIČ Z TOHO, ČO POVIEM

- ODPÚTAVAJ  MOJU POZORNOSŤ NA NIEČO INÉ

- HOVOR SO MNOU AKO S 5 - ROČNÝM

- USMIEVAJ SA NA MŇA

- ZO ZÁSADY SO MNOU  NESÚHLAS

- POŽIADAJ O POMOC V NEJAKEJ OSOBNEJ OBLASTI TVOJHO ŽIVOTA

- SPOCHYBŇUJ TO, ČO POVIEM  NEJAKOU HISTORKOU Z MINULOSTI

- MRAČ SA NA MŇA A NEGATÍVNE KRÚŤ HLAVOU

Úlohy (vyberte jednu z úloh):

- Predstavte si, že vám bol darovaný klavír, staršou pani zo zboru, ktorá býva na 3. poschodí. Určite si ako a kto zabezpečí prevoz, rozhodnite sa kde klavír dáte – spoločné priestory alebo k niekomu domov, ako bude klavír používaný a pod. 

- Rozhodnite sa , čo budete robiť na Silvestra (to, čo vždy, alebo niečo iné, bude program, aký, na ako dlho pôjdete a kam...)

- Vymyslite básničku, alebo krátky príbeh (zvoliť si tému, formu, určiť prednášajúceho...)


Hodnotenie 

Komu sa podarilo úlohu splniť? Ako to dopadlo?

Zdala sa vám komunikácia normálna?

Mal niekto dobrý, alebo negatívny pocit? Prečo? 

Spoznal niekto, čo mal na kartičke napísané?

Hodnotenie

1 2 3 4 5