KAŽDÝ V TÍME JE DÔLEŽITÝ

Komentáre (1)  |  Pridaj k obľúbeným

Aktivita, ktorej cieľom je, aby si mládežníci uvedomili dôležitosť nesebeckého (Kristovho) postoja v tímovej službe. Skúste to u vás a dajte nám vedieť ako to dopadlo.

Cieľom hry 

- je uvedomenie si toho, že každý jeden člen tímu je dôležitý,  ako aj dôležitosť nesebeckého postoja.

Taktiež, že osobný úspech v tíme je založený na našom rozhodnutí prispieť ku  úspechu ostatných v tíme. 

Vidieť vzťah medzi osobným a skupinovým úspechom. 

V tíme, je každý člen dôležitý, lebo každý z nás má niečo, čím môže prispieť ku spoločnému celku.  Každý z nás má totiž možnosť vidieť, čo potrebujú ostatní ľudia z tímu  a môže im dať niečo z toho, čo má. Pri tom všetkom  si ale najskôr potrebujeme uvedomiť,  že každý, ako individualita,  niečo špecifické má  a potom potrebujeme spraviť dosť zásadné rozhodnutie – a to, rozhodnúť sa – dať, investovať to, čo máme 

Pravidlá hry: 

Vytvorte skupiny po piatich hráčoch. Konečným cieľom je, aby každý hráč zostavil štvorec, pričom všetky štvorce budú mať na záver hry rovnakú veľkosť. Hráči pri hre nemôžu hovoriť, ani iným spôsobom komunikovať s ostatnými členmi zo skupiny. Členovia skupiny môžu kúsky skladačky dávať konkrétnym ostatným členom zo skupiny. Nemôžu si ich brať. 

Hra nemá časový limit (môže trvať od 15 do 30 minút).

Otázky pre konečné spracovanie hry: 

Čo myslíš, že ti stálo na ceste k  úspechu? 

Ako si sa cítil, keď niekto mal určitý kúsok štvorca a nevedel čo s ním spraviť? 

Ako ste vnímali hráča, ktorý mal nesprávne riešenie a bol so sebou spokojný? 

Čo by si povedal, že je na základe tejto hry dôležité pre osobný alebo skupinový úspech?

Štvorce: 

Vystrihnite z papiera alebo kartónu 5 rovnako veľkých štvorcov. Každý štvorec postrihajte iným spôsobom. Pri odovzdaní hráčom, jednotlivé kúsky štvorcov premiešajte, prípadne každému dajte iný počet kúskov. 

(Ak chcete hrať hru s väčším počtom hráčov – pripravte si štvorce pre viac päťčlenných skupín. Niektorých účastníkov môžete prípadne požiadať, aby boli pozorovatelia toho, čo sa v skupine deje.)

Hodnotenie

1 2 3 4 5