KOMUNIKÁCIE A KONFLIKT

Komentáre (0) |  Príloha  |  Pridaj k obľúbeným

Ako si vyrobiť problém? Jednoducho, ignoruj autoritu, alebo buď autoritatívny. Tu sa dočítaš ako odmietnutie autority spôsobuje konflikt a akým spôsobom sa to prejaví v živote. Ide o jednoduchý popis vývoja nezdravého sociálneho správania. Článok ti pomôže vidieť nebezpečenstvo toho, keď autorita nie je autoritou, alebo keď ignorujeme autoritu.

ZLYHANIE KOMUNIKÁCIE

 • Nasledujúci názorný príklad sa opakuje v tisíckach rodín po celom svete. Líši sa možno v okolnostiach, ale výsledok je ten istý.

 • V jeden letný deň povedal otec svojmu dvanásť ročnénu synovi: „Na ďalšiu sobotu ťa vezmem na výlet spojený s rybačkou.“

Chlapec sa začal s nadšením pripravovať  na ten deň. Zhromaždil si celú rybársku výstroj a urobil si zoznam všetkého, čo na túto príležitosť ešte bude potrebovať. Pokosil susedom trávnik, aby získal nejaké peniaze a kúpil si za ne náradie na  výlet.

Nemohol sa dočkať kedy už príde ten deň. V piatok večer mal už všetko pobalené. Urobil všetko tak, aby  sa ráno pred odchodom už nemuseli ničím zdržiavať.

V sobotu zavčas rána  zazvonil telefón. Bol to riaditeľ organizácie, v ktorej pracoval jeho otec. Oznámil mu, že človek, ktorý mal prevziať na seba určitú úlohu práve ochorel a opýtal sa otca, či by to nemohol vziať za neho.

Po niekoľkých minútach ticha chlapec počul svojho otca odpovedať: „Myslím že môžem. Budem tam za niekoľko minút.“

Otec zavalený každodennými povinnosťami v práci a mimo nej úplne zabudol na výlet, ktorý sľúbil svojmu synovi. Pre neho to bola iba ďalšia sobota, počas ktorej mohol dohnať všetky možné práce okolo domu. Po telefonáte riaditeľa  sa rozhodol, že záležitosti organizácie sú dôležitejšie ako nejaké práce okolo domu. Rýchle sa prezliekol, vynechal raňajky a vybehol z domu.

Keď si syn uvedomil, že výlet, ktorý tak s nadšením očakával sa nakoniec neuskutoční, nemohol udržať slzy. Mohol síce otcovi pripomenúť sľúbený deň, ale namiesto toho sa rozhodol, že jeho otec je proste pre neho príliš zaneprázdnený.

So zlomeným srdcom si vybalil všetky nástroje, ktoré chcel v ten deň použiť. V ten večer, keď sa otec vrátil z práce a nasledujúce dni, si syn uvedomil, že  už nie je schopný správať sa k otcovi  takým spôsobom ako zvykol dovtedy.

 • Vnútorné konflikty a viditeľné príznaky, ktoré nasledujúcimi rokmi chlapec nadobudol, nasledovali vzor, ktorý je načrtnutý v nasledujúcej tabuľke „ Abnormálny (neobvyklý) sociálny vývin“

ABNORMÁLNY SOCIÁLNY VÝVIN 

tabuľku nájdete v PDF dokumente

Reakcia rodičov  abnormálny sociálny vývin

tabuľku nájdete v PDF dokumente

AKO RODINNÉ KONFLIKTY VPLÝVAJÚ NA NAŠU BUDÚCNOSŤ

 • Vodcovia istej misijnej organizácie boli veľmi znepokojení, lebo 50%  misionárov sa vzdalo ešte pred ukončením ich prvej misie. Bolo to zapríčinené hlavne týmto:
 • Keď vodcovia hľadali príčiny, objavili, že 80% z nich odišlo kvôli jedinému dôvodu -  nevedeli vychádzať s ich spolu – misionármi.
 • Bola to zvláštna situácia: Misionári, ktorí sú vyškolení zdieľať Božiu lásku s ostatnými národmi, neboli schopní milovať jeden druhého.
 •  Jeden výskumník išiel ešte o krok ďalej a objavil aj dôvod tohto stavu. Misionári nemohli vychádzať so svojimi spolupracovníkmi, pretože im pripomínali členov ich rodiny, s ktorými sa nikdy nenaučili znášať.
 • Naše rodinné konflikty berieme so sebou a prenášame ich na ľudí, s ktorými budeme spolupracovať v budúcnosti.
 • Veľmi podobná situácia vzniká aj vtedy, keď  muž alebo žena, ktorí nevedia dobre vychádzať so svojimi rodičmi, vstúpia do manželstva.
 •  Spôsob akým pristupuje dievča k autorite svojho otca, sa podobá spôsobu, akým bude pristupovať k autorite svojho manžela.
 • Ako sa muž správa k svojej mame, tak sa bude správať aj k svojej manželke. Matka si je plne vedomá synových nedostatkov a preto ho na ne upozorňuje. Keď sa tento muž ožení a jeho manželka sa taktne pokúsi robiť to isté, jeho reakcia na to určite bude takáto: „ Si úplne ako moja mama! Stále do mňa rýpala; ale ja nechcem aby si mi to  robila!“

Hodnotenie

1 2 3 4 5