Labyrint

Komentáre (0) |  Audio Video Linky  |  Pridaj k obľúbeným

Texty z Labyrintu - miesta stíšenia sa pred Bohom na KPM 2004 v Žiline

1. Cesta do vnútra

Pozývame ťa na cestu dúfajúc, že sa novým spôsobom stretneš s Bohom.

Je to cesta smerujúca do centra, stredu labyrintu. A potom znovu z neho von.

Cesta stretnutia Boha výnimočnou cestou.

Cesta prijímania a cesta dávania.

Kráčaj s očakávaním.

Kým kráčaš, rozjímaj o tom, čo vidíš, čo počuješ, na čo myslíš. Očakávaj, že objavíš niečo nádherné, fantastické. Otvor svoje oči dokorán, používaj svoje zmysly- toto nie je cesta, ktorá by nezahrňovala tvoje pocity, zmysly, či tvoju myseľ.

Dýchaj zhlboka. Uvoľni sa. Neponáhľaj sa; vychutnaj si tú chvíľu.

Uvedomuj si iných okolo seba - kráčame spolu. A sústreď sa nato, čo Ti Boh môže dnes povedať.

Ako prichádzaš bližšie do stredu labyrintu, vyznaj a opusť veci, ktoré bránia tvojmu vzťahu s Bohom.

Odlož akúkoľvek masku, ktorú si navliekaš, aby si mohol byť s Bohom taký aký skutočne si.

Netráp sa s tým, čo si iní ľudia myslia, aký by si mal byť, alebo tým čo od teba očakávajú, osloboď sa od ich predstáv.

Ako kráčaš, odlupuj, odstraňuj falošné vrstvy – toto je rast cez umenšovanie sa.

Priprav svoje vnútorné ja – to skutočné ja, jadro tvojho ja – na stretnutie sa s Bohom.

Keď začneš túto cestu, radi by sme aby si si zapálil tvoju vlastnú sviečku. Tento plamienok symbolizuje Božie svetlo, ktoré bolo Ním stvorené, a taktiež svetlo, ktoré nás môže viesť, nasmerovať k Nemu.

Potom ako si zapáliš sviečku, môžeš si ju vziať a pomaly kráčať k ďalšiemu stanovisku.

Na začiatku času, zem bola v tme, my sme v tme.

Boh povedal slovo a to Slovo bol Boh.

A bolo svetlo.

Boh tvoril a tvoril a stále tvorí.

Boh vidí, že je to dobré.

Božia práca prináša život a prináša zrod v hojnosti.

Na začiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.

A to slovo sa stalo telom, a On to telo stalo sa našim susedom

A bolo plné milosti a pravdy.

Svet, ktorý bol v tme uvidel veľké svetlo – slávnostne zvestovaný hviezdou narodenia v tmavej noci v Betleheme. Tak, ako mudrci cestovali za Bohom nasledujúc hviezdu, presne tak Ťa žiadame cestovať, ísť neúnavne za svetlom života.

Naša úloha často krát nie je ľahká; teraz poznáváme len z čiastky. Ale videli sme – možno len zahliadli – svetlo, a dnes kráčame ku stredu toho labyrintu, ktorý je akoby symbolom putovania za Božím svetlom.

Tak ako semeno rastie smerom ku svetlu, dovoľ, aby sa takéto niečo dialo aj s tebou. Dôveruj Bohu Stvoriteľovi celou svojou bytosťou. Priznaj si kým si a čím sa stávaš.

Na našej púti niekedy natrafíme na otvorenú cestu. Niekedy si musíme poradiť s hroznou križovatkou. Inokedy sme zadržaní. Zase inokedy je cesta široká a jasná. Niekedy sa zužuje, skoro až hrozivo. Niekedy s nami naši spolucestujúci držia krok. Inokedy sú ďaleko pred nami a nechali nás pozadu. Niekedy sú to práve oni, čo nestíhajú.

Kto sú tvoji spolu putujúci? Ako veľmi Ti na nich záleží? S kým rád cestuješ?

Keď sa cesta stane namáhavá a stúpajúca... budeš oporou pre tvojich priateľov, rodinu, pre tých, s ktorými máš spoločenstvo?

Zastavil si sa v poslednom čase, aby si sa pozrel, ako ďaleko si už zašiel? Povzbudzoval si ostatných, aby sa nevzdávali? Ako prechádzaš labyrintom, urob rozhodnutie povzbudzovať tých, čo putujú s tebou vo viere a živote. V Židom 3:13 čítame, „ ale napomínajte sa navzájom deň po deň, dokiaľ sa hovorí dnes“.

A pamätaj na nádherný, zvláštny paradox našej viery. Hľadáme Boha, putujeme k Nemu ako pútnici. A predsa tiež, Boh je s nami. Ako sprievodca. Boh nám nezasľúbil ľahkú cestu, ale sľúbil nám, že bude s nami a bude nám oporou.

Boh je verný, Boh ťa neopustí.

Boh je udržiavateľom vesmíru. Tvoj život má On úplne pod svojou kontrolou.

Boh je láska. On je naším potešiteľom.

Traja v Jednom.

Jeden, ale nie taký istý.

Tak ako my sme jedno, ale nie tí istí.

Spojení, ale individuálni.

Odlišní, ale spolu.

Časťou každého.

Ako putuješ, začni sa sústreďovať na Boha.

Boh je centrom celého stvorenia, ako je slnko centrom našej galaxie.

Prameň všetkého tepla a lásky a svetla a života.

Boh s láskou vlieva do vesmíru život-dávajúce svetlo.

Okús tú lásku, cíť to teplo. Vyber si život.

Dokážeš od Boha prijímať? Možno, že nerád prijímaš, dostávaš od iných. A predsa Boh, náš hostiteľ, má nám toho toľko čo ponúknuť a darovať: všetko bohatstvo vzťahu.

Ježiš sám bol hosťom na svadbe v Káne – už sme o tom počuli.

Premenil vodu na víno.

Ježiš bol hosťom – pre ľudstvo.

Stvoriteľ, môj poskytovateľ, stal sa hosťom zvieratám v maštali, pre dedinčanov v Nazarete, pre duchovných vodcov v chráme,

hosťom prostitútkam, opilcom, zberačom daní.

Dovolil nám byť mu hostiteľmi,

odložil svoju božskosť,

jedol, pil a tešil sa našej prítomnosti.

Stál sa jedným z nás, stoloval s nami, za našim stolom.

Jedol ten istý chlieb, pil to isté víno – každý prežíval úžasné chvíle.

Rozprával príbehy – zdieľal náš príbeh.

Chce s tebou zdieľať tvoj príbeh.

Nanešťastie, hluk našich životov nám často bráni, aby sme počuli Jeho hlas.

Cez všetko to rušenie a vlny našej monitorovej kultúry sa Boží hlas prediera cez vzdušné vlny:

„Máš ma na príjme? Prijímaš ma?“

2 - Hluk

Prosím sfúkni svoju sviecu a nechaj na tomto stanovišti.

Zvukoví technici sa zmieňujú o dvoch veciach – o signále a hluku.

Signál je veľmi dôležitá časť prenosu.

Hluk je všetko nechcené, čo ruší našu schopnosť počuť a rozumieť signálu.

Naše životy sú plné hluku – tak veľa informácii, toľko veľa správ, všetky súperia o našu pozornosť.

Zisťujeme, že je ťažké nájsť ten signál.

Nájdi si chvíľu čas na identifikovanie hlukov okolo teba. Jeden po druhom.

Ako ich postupne rozpoznávaš jeden po druhom, urči ich a potom ich odlož nabok.

Identifikuj ešte hluk ktorý sa nachádza tu. Aké hluky máš v sebe vo vnútri?

Tú pieseň, ktorú nemôžeš dostať z hlavy; myšlienky; ktoré nie a nie prestať; neustále obavy; bolesť; hnev; veci, ktoré musíš zajtra urobiť...

Identifikuj ich znovu jeden po druhom, načúvaj im a odlož ich nabok.

Dovoľ Bohu utíšiť nepokoj tvojej duše,

vypni hluk (zvuk)

a daruj si pokoj.

Potom načúvaj Jeho signál.

Utíchni

ticho

počúvaj

potichu

buď

3- Pusti to

Niekoľko krát sa hlboko nadýchni a relaxuj.

Začni uvoľňovať napätie svojho tela.

Pociťuj ako sa z teba postupne vytráca tlak a zaneprázdnenie.

Počas nádychu rozmýšľaj ako tvoje telo využíva kyslík. Je unášaný do každej časti tela.

Vnímaj život, ktorý s ním prichádza.

Keď vydychuješ, výdychom sa z tela dostáva oxid uhličitý, ktorý nepotrebuješ. Potom stromy a rastliny ho vstrebávajú.

Oni následne produkujú kyslík, ktorý ťa vyživuje. Si neodlučiteľná časť Božieho záhadného a nádherného stvorenia.

Pred tebou je hromada kameňov a nádoba s vodou.

Zober jeden kameň z hromady.

Predstav si, že všetky tvoje starosti a obavy sú uložené v tom kameni.

Pevne sa drž toho kameňa a pomenuj v sebe všetky tvoje starosti a obavy.

Možno sú to obavy o tvoju budúcnosť, o školu, o prácu, o rodinu, o vzťah.

Hoď ten kameň do nádoby s vodou.

Podľa času ktorý potrebuješ, pusť ho.

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba.“

Boh má všetko pod kontrolou. Vlož v Neho svoju dôveru a vieru, a relaxuj.

Pozoruj ako tvoje obavy a starosti opadajú.

Predstav si, ako padajú Bohu do náručia.

Aký máš pocit, keď sa ich zbavuješ?

4- Zranenia

Náš svet je porušený, zlomený v mnohom – naše vzťahy s inými, s Bohom, s planétou a s nami samými.

Aké zraňujúce veci ti boli povedané?

Aké zraňujúce veci sa ti stali?

Keby si mal napísať slovo, či nakresliť symbol, aby si to opísal, čo by to bolo?

Nakresli to teraz na papier, ktorý máš pred sebou.

Aké zraňujúce veci si ty povedal?

Aké zraňujúce veci si ty urobil?

Ak by si to mal napísať slovom, alebo nakresliť symbol, čo by to bolo?

Možno by si to rád zobrazil na papier, ktorý máš pred sebou.

Pozri sa teraz na tvoje symboly.

Chcel by si si ich zobrať so sebou?

Alebo ich chceš pustiť?

Chcel by si ich vyznať Bohu, ale aj človeku, ktorého sa týkajú, alebo naďalej držať?

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“

Boh povedal Ábelovi v prvej knihe Mojžišovej: „Ak nebudeš robiť dobre, hriech čaká predo dvermi a jeho túžba sa nesie po tebe.“

Starostlivo pouvažuj.

Si ochotný to pustiť?

Ak si pripravený, pripni papier so symbolmi na kríž.

Opusti ich, tak ako Boh odpúšťa tvoje bolestivé veci, ktoré sám robíš.

Si milovaný.

Si slobodný.

Je ti odpustené.

5- Rozptyľovania

Pred tebou je mapa.

V centre ktorej je kompas.

Ručička kompasu ukazuje priamo na sever.

Na mape sú taktiež aj malé magnety, povedzme, že ich pomenujeme „falošnými severmi“.

Skús nimi hýbať blízko kompasu.

Pozoruj čo sa robí.

Tieto magnety, „falošné severy“ vychyľujú ručičku kompasu od skutočného smeru, severu.

Boh je pravým severom.

V našich životoch môžu byť presne také isté magnety, a „falošné severy“.

Čo je to, čo ťa momentálne rozptyľuje od tvojho sústredenia sa na Boha?

Identifikuj a napíš na priložený malý papier všetky „falošné severy“, ktoré ťa dezorientujú. Papier polož pod jeden z magnetov a oboje presuň na okraj mapy. Premýšľaj, čo by ti pomohlo eliminovať, obmedziť tieto vplyvy a vidieť jasne sever. Svoj zložený papier si uschovaj a vezmi so sebou.

Znovu sa nasmeruj na pravý sever.

Začni sa znovu sústreďovať na Boha.

6 – Svätá pôda

Tento priestor symbolizuje svätú pôdu – Prosím ak si obutý, vyzuj si svoju obuv.

Boh je tu – si vítaný.

Toto je tvoj priestor pre teba a Boha.

A Boží priestor byť s tebou.

Cíť sa tu ako doma.

Môžeš jesť chlieb a víno, ak by si chcel.

Buď sám sebou.

Buď skutočný.

Neponáhľaj sa.

Dovoľ Bohu milovať ťa.

Dovoľ Mu liečiť, uzdravovať ťa.

Dovoľ Mu ku tebe hovoriť.

Prijímaj od Boha.

Stoluj s Bohom.

Nasýť sa Bohom.

(PAUZA)

Keď odchádzaš, môžeš si vziať svoju obuv.

7. Cesta von

Teraz keď opúšťaš Sväté miesto… čo si tam prežil a cítil? Chcel si sa pritiahnuť bližšie k Bohu? Bol si schopný urobiť to? Ako si sa cítil v Božej prítomnosti? Napäto alebo uvoľnene, pohodlne alebo nesvoj, blízko a či ďaleko, ako priateľ a či ako neznámy? Tento Labyrint nie je meradlom tvojho vzťahu s Bohom, ale skúsenosť z neho by ti mohla povedať veľa o tom, aký tvoj vzťah s Otcom je. Tvoja schopnosť nadviazať vzťah s Bohom má veľký vplyv na to, ako dokážeš nadväzovať vzťahy s ľuďmi.

Takže počas toho ako kráčaš von, vezmi si svoju skúsenosť s Bohom so sebou.

Uvažuj o tom ako by ťa mohla táto skúsenosť ovplyvniť, či zmeniť.

Ján hovorí, že Boh sa stal telom a prebývalo medzi nami, v našom susedstve–

Premýšľaj o tom ako by si mohol dovoliť Bohu, aby sa stal živým telom aj v tvojom živote, v tvojej blízkosti, v susedstve.

Vezmi si zo stola sviečku a pripáľ si ju od veľkej sviečky. Tvoja sviečka reprezentuje to svetlo, ktoré máš od Boha a ktoré nesieš von do sveta.

Keď sme stretli Boha a prijali, premýšľa ako by si mohol

vziať toto svetlo von do tohoto sveta.

Zosilňuj plameň, ktorý si dostal zo srdca od Syna.

Môžeš dokonca roznietiť svoje pocity.

Môžeš sa stať priekopníkom,

Postaviť sa za iných,

Hľadať nespravodlivosť,

Protestovať v mene nevinných,

Horieť láskou k nemilovaným,

Vyhľadať tých, ktorí potrebujú lásku.

Preukazuj lásku.

Mária taktiež dostala výzvu. Bola požiadaná o to aby, v sebe nosila “Slovo”. Ona bola tou, cez ktorú prišiel Boh na svet.

Mária odpovedala áno a stala sa nástrojom zmeny histórie.

Spoľahla sa na Boha a chopila sa šance.

Zvíťazila nad tmou.

Priniesla svetlo sveta a dovolila mu svietiť.

I my ho môžeme vidieť a reagovať naň.

Mala na výber. Aj ty máš na výber.

Vyber si pozorne.

Ježiš nebol robotom - robil trýznivé rozhodnutia.

Postavil sa a vyčnieval. Preto bol ukrižovaný.

“Pozrite kam ho to dostalo“, hovorili. Dostalo ho to až k nám.

Môžeš si zvoliť životný štýl. Alebo si môžeš zvoliť život.

Voľba je na tebe.

Takže kam odtiaľto kráčame? Zdá sa, že cesta končí, ale to je ešte len začiatok. Sme uväznení medzi svetom, ktorý plynie a svetom, ktorý príde. Svetom súčasnosti a tým, ktorý ešte len príde…

Toto je cesta tam.

Môžeš sfúknuť svoju sviečku a nechať ju na stole.

8. Ja sám

“Lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal.

Ďakujem ti, že si ma úžasne divne utvoril;

Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie.”

Keď sa pozrieš do zrkadla. Čo vidíš?

Vidíš, tak ako žalmista, niekoho, kto je úžasne a predivne stvorený?

Núti ťa to, čo vidíš, chváliť, alebo ťa to privádza do pomykova?

Čo si myslíš, že Ježiš myslel tým, keď povedal, že máme milovať iných tak ako milujeme seba?

Zastav sa a nahmataj si svoj tep.

Prúdi v tebe život.

Život je darom od Boha.

Dotkni sa končekov svojich prstov.

Všimni si ich vzor.

Každý z nich je jedinečný.

Zastav sa a urob otlačok svojho prsta do knihy pred sebou. Porovnaj si tvoj otlačok s ostatnými. Všimni si aký je tvoj otlačok jedinečný.

Ty si jedinečný. Nik iný na svete nie je ako ty.

Si stvorený na Boží obraz.

Si milovaný svojím Stvoriteľom, ktorý je na teba hrdý!

Pozri sa opäť do zrkadla. Požiadaj Boha aby ti ukázal aký si v skutočnosti. Aký si ty, bez vonkajšieho imidžu, taký, akého ťa vidí On.

Teraz stráv nejaký čas tým, že si zapíšeš, čo ti Boh ukáže. Prečítaj si verše zarámované v obraze.


9. Planéta

Nachádzaš sa vo vesmíre.

Vznášaš sa v bezváhovom stave, v tichu a bezpečí

A vidíš celý svet jasnejšie než kedykoľvek predtým.

Z ticha nekonečného vesmíru sleduješ Zem a načúvaš neprerušenému toku jej hluku.

Odtiaľto nie sú viditeľné žiadne krajiny. Nie je to ako mapa alebo glóbus. Tu nie sú vyznačené hranice ani farebne odlíšené štáty, na základe historického vývoja, či ľudských definícií…

Len skaly, moria, hory a púšte.

Vyvíjajúce sa, podliehajúce erózii, znovu formované a navzájom si kontrastujúce.

Si vo vesmíre. Vzrušený a trpezlivý. Ohromený a bez pohnutia pred touto veľkou, modrou, žiarivou zemeguľou.

Neostáva ti nič iné, len nazvať tento úžasný, žiarivý, Bohom naplnený dar nekonečného požehnania, ktorý môžeš iba nazvať svojím súčasným domovom.

Vo svojej dlani držíš malé semienko.

Toto semienko obsahuje všetky informácie potrebné pre reprodukciu svojho druhu.

Zasaď semienko do zeme. Keď to budeš robiť, vnímaj vlhkosť pôdy. Premýšľaj o tme, ktorú musí toto semienko zakúsiť predtým, než môže vzklíčiť k životu - na začiatku stvorenia je totiž tma.

Keď zasadíš semienko, podieľaš sa tak na jednej z najväčších záhad vo vesmíre.

Boh si ťa používa vo svojom veľkom pláne stvorenia.

Ako semienko rastie a kvitne, je symbolom toho ako si Boh teba chce použiť, tvoju lásku, tvoju starostlivosť, a tvoje stvorenie. Chce použiť tvoje ruky aby sa dotýkali iných, tvoju myseľ, aby myslela Jeho myšlienky, tvoj hlas aby hovoril Jeho slová, tvoje pocity aby si sa spojil s inými.

Z celého Jeho stvorenia chce použiť práve teba veľmi zvláštnym a jedinečným spôsobom.

10. Ostatní

Mysli na spleť vzťahov, v ktorých žiješ.

Kto sú ostatní ľudia, s ktorými je prepojený tvoj život?

Kedysi keď sa ľudia modlili, robili tak pri svetle sviečky.

Od veľkej sviečky zažni ďalšiu sviečku, ktorá je na stole. Modli sa za jedného človeka, ktorého ti Boh počas života poslal na cestu. Pamätaj na to, že ho poslal do tvojho života pre nejaký dôvod a chce si ťa použiť v jeho živote výnimočným spôsobom.

Ďakuj za nich.

Pamätaj na nich vo svojej modlitbe.

Vezmi si sviečku do ďalšieho stanovišťa.

11. Dojem (otlačok)

Postav svoju sviečku na podstavec.

Pred tebou je piesok. Postav sa do piesku, aby si tam zanechal svoje stopy. Stúpni si späť a pozri sa na ne. Na mieste, kde si stál, si zanechal svoje stopy, otlačky.

Čo po tebe ostane, keď opustíš tento svet?

Keď ťa pochovajú, keď ťa nebude?

Aké stopy po sebe zanecháš?

Budú aktivity a činy, ktoré si počas života vykonal, pre niekoho motiváciou?

Aké bude svedectvo, ktoré tu po tebe ostane?

Ako sa ľudia dozvedia, že si tu bol?

Bude na základe toho, že si využil dar svojho života, Jeho kráľovstvo na zemi lepšie?

Koľko nádychov a výdychov tvorí život človeka?

Koľko času je potrebné na to aby sa niečo zmenilo? Kedy môžeš začať?

Čo o tebe povedia dejiny, keď sa staneš ich súčasťou?

Čo po tebe ostane, keď odtiaľto odídeš?

Opäť si vezmi svoju sviečku. Sfúkni ju.

Táto sviečka symbolizovala osobu za ktorú si sa modlil.

Bude zmenená Božím plameňom, ktorý je v tebe?

Súvisiace linky

Fotoalbum labyrintu

Video

Get the Flash Player to see this player.

Audio

Get the Flash Player to see this player.

Hodnotenie

1 2 3 4 5