KTO JE VODCA? Chápanie Podriadenosti A Vedenia

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Celistvý pohľad na riadenie ako aj podriadenie sa pre tri skupiny v miestnom zbore.

„Doug, prosím ťa, pomôž mi udržať si moju prácu. Mohol by si si kvôli mne pohovoriť so starším pastorom? Vymyká sa totiž kontrole!“

Tento zúfalý výkrik prišiel počas jedného telefonátu, ktorý som mal so známym, ktorý je vedúci mládeže. Ako som tak počúval Ľubov príbeh, bol som presvedčený, že pracoval pre neistého, arogantného, po moci bažiaceho pastora, ktorý nemal záujem o službu s mládežou, žiadnu víziu pre spoločenstvo, a žiaden rešpekt zapojených rodín. Okamžite sa mi znechutil a uvažoval som, prečo Boh dovolil takému indivíduu viesť cirkev. 

Ako som ho tak počúval, ticho som sa modlil, aby Boh dal povedať niečo pozitívneho Ľubovi. Ako som ho mohol povzbudiť uprostred takejto tiesnivej situácii? Keď skončil s jeho príbehom, opýtal som sa niekoľko všeobecných, neohraničených otázok. Ľubova reakcia ma ohromila. V skutočnosti ma zmiatol. Ako som pokračoval v skúmaní so špecifickejšími otázkami a uvedomil som si, čo je Ľubov problém.  Bol nepodriaditeľný, egoistický a nerešpektujúci voči jeho staršiemu pastorovi. Bojoval som s tým pocitom, čo vo mne vyrástol; chcel som sa o neho postarať, ale tiež som ho potreboval skonfrontovať. 

Tak som urobil oboje. Nabral som dych, zozbieral svoje myšlienky a mierne som prehovoril. „Ľubo, čím viac ťa počúvam, tým viac mi to pripadá tak, že ty môžeš byť skutočným problémom. Cítim, že ty si ten, čo si znepríjemňuje život pre svoj zbor, pre svoju službu, pre svojho pastora a pre seba samého. Z toho, čo si mi povedal, tie problémy s tvojím starším pastorom môžu byť zakotvené v tvojej sebeckosti a arogancii. Kvôli čomu si si myslel, že môžeš štýl svojej služby napasovať na svoj zbor a svojho staršieho pastora v predchádzajúcich mesiacoch? Postoje, ktoré sú sebecké a zľahčujúce sú práve tie, ktoré dávajú pracovníkom s mládežou zlú reputáciu.“ 

Nastala ťažká pauza na druhej strane linky. Nevedel som, či si mám gratulovať(lebo som bol na koni) alebo plakať (pretože som bol smutný kvôli nemu a jeho zboru). Rozhodol som sa počkať na reakciu.

Začali sme sa v ten deň, na ďalší deň a ešte niekoľkokrát nasledujúci týždeň zhovárať. Nakoniec som sa s Ľubom a jeho straším pastorom stretol, aby sme prediskutovali spôsoby ako by mohli pomaly obnoviť ich napätý vzťah. 

Napriek tomu, že nie všetky vzťahy sú takéto nezdravé, všetky tímy v službe majú nejaký stupeň nefunkčnosti. Jednoduché naučenie sa viac schopností v službe alebo naberanie extra biblických vedomostí sotva zlepší problémy vo vzťahoch. Ľubo bol naozaj talentovaným pracovníkom s mládežou, ktorý miloval Boha a študentov, ale chýbali mu schopnosti a porozumenie tomu, ako pracovať s ľuďmi v autorite. 

Všetci nejako odpovedáme na autoritu. Ak si pracovníkom s mládežou zamestnaným zborom, pravdepodobne sa zodpovedáš staršiemu pastorovi, staršiemu riaditeľovi a správcovi kostola. Ak pracuješ ako dobrovoľný pracovník s mládežou, pravdepodobne sa zodpovedáš vedúcemu mládeže, staršiemu riaditeľovi a správcovi kostola. Nikdy som nestretol pracovníka s mládežou, ktorý mal na starosti celý zbor a bol šéfom každému jednému, aj keď poznám takých, čo si myslia, že je to ich povinnosť. Pracovník s mládežou bude stále mať nejakú autoritu, ktorej sa bude podriaďovať. 

Keď zápasím v mojich vzťahoch s autoritou nado mnou, je to často preto, že ostatných kritizujem, keď by som mal byť kritický k sebe. Musím si najprv uvedomiť brvno v mojom oku skôr, ako budem ukazovať na triesky v očiach iných. (Už si to niekde čítal?)

Pozrime sa na podriaďovanie v súvislosti s dvoma adresátmi, ktorý čítajú túto knihu: dobrovoľní pracovníci s mládežou a vedúci mládeže. Objavíte niekoľko praktických spôsobov ako si poradiť s tými, ktorí prehliadajú vašu pozíciu v službe. 

Pre Dobrovoľníkov: Úspešne Pracovať S Vedúcim Mládeže 

Dobrovoľníci v práci s mládežou sú chrbticou efektívnej mládežníckej práce a ak zveria svoje srdcia svojej úlohe a podporia zborového vedúceho mládeže (zvyčajne je to mládežnícky duchovný), životy budú menené a mládežnícka služba sa stane modelom efektivity pre celý zbor.   

Ak dobrovoľník bojuje s podporením vedúceho mládeže a verejne spochybňuje vodcovstvo, potom služba mládeže trpí. Prečo? Pretože rozvrátenosť nemá miesto v cirkvi! Tvoja bitka je s nepriateľom v tomto svete, nie so svätými v tvojom zbore. Ak si rozvácajúca osoba (pozri späť na službu a vzťahy, ktoré si za sebou zanechal), vyzývam ťa, aby si opustil vedúcu pozíciu a vážne sa zaoberal touto záležitosťou. Väčšina rozvrátenosti je zakorenená v hriechu v živote človeka. Apoštol Pavel silne cítil rozvrátenosť a spravil hlbokú žiadosť za jednotu: 

 A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.

( 1 Korintským 1:10) 

Píšem ti s rovnakou emocionálnou intenzitou a prosím ťa, aby si na modlitbách zhodnotil svoju prácu a postoje založené na nasledujúcich otázkach:

 Konfrontujem sa alebo utekám od rozvrátenosti?

Tvoj vedúci normálne počúva sťažnosti od 101 rôznych skupín, tak buď rýchly nato, aby si konfrontoval každé ohováranie, ktoré započuješ jednoduchou otázkou: „Už si o tom hovoril s Lenkou (vedúcou mládeže)?“ Ak je odpoveď nie, tak pošli tú osobu k vedúcemu mládeže, aby sa tá vec mohla vyriešiť. Pravdepodobne tá kritizujúca osoba nespraví viac ako dva kroky. 

 Ak prejdeš cez ohováranie alebo negatívnu konverzáciu, konfrontuj to alebo od toho uteč, ale nechovaj to. Ak vieš, že niekto je kritikom vedúceho mládeže, zdieľaj sa s príkladmi ako tá osoba veľmi ovplyvňuje tvoj zbor. Zmar negativitu pozitívnymi vtipmi. 

 Podporujem nové nápady?

Normálne, nikto nie je zaťažený pre službu v mládeži tak, ako vedúci mládeže. Ako vedúci mládeže prezentuje nápady, je dôležité, aby ich dobrovoľníci podporili posúdením. Programy môžu a mali by byť prediskutované a meniteľné. Naše biblické zámery (evanjelizácia, chvála, spoločenstvo, učeníctvo a služba) trvajú naveky, nie programy. 

Aj keď tvoj zbor „to tak nikdy nerobil“, buď otvorený novým nápadom. Tvoj obľúbený program možno potrebuje byť obetovaný, aby sa objavilo duchovné zdravie. Keď podporíš navrhnutú zmenu, vysielaš tým „Ja- ti- verím“ správu, ktorá posilní vedúceho mládeže. Môžeš pomôcť tvojej službe stať sa zdravou tým, že do nej zahrnieš zmeny. Buď otvorený so svojou podporou, a kritiku si nechaj na diskusiu medzi štyrmi očami s vedúcim mládeže.

 Podporujem svojho vedúceho mládeže napriek jeho slabostiam?

Každý má slabosti. Dobrí dobrovoľníci poznajú túto pravdu a podporujú svojich vodcov napriek ich slabostiam. Bežná slabosť vedúcich mládeže je, že si na seba zoberú toho priveľa. Rozdeľ sa o túto zodpovednosť tým, že pomôžeš s úlohami, o ktorých vieš, že sú bojom. Keď tak urobíš, komunikuješ tým svoju túžbu pomôcť spôsobom, ktorý demonštruje, že sa zaujímaš. 

             Konfrontuj slabosti s riešením. Namiesto toho, aby si povedal: „Si mizerný účtovník!“ môžeš nadhodiť problém tým, že povieš: „Peťa, viem, že bojuješ s účtovníckymi detailmi, ale si tak dobrá so študentmi. Chceme ti pomôcť s účtovníctvom, tak aby si sa ty mohla sústrediť na prácu so študentmi. Jožo a ja ti chceme pomáhať. Chcela by si, aby sme pre teba vybavili budúci týždeň všetky telefonáty?“

 Ukážem lásku, keď môj vedúci mládeže niečo pokazí? 

Vedúci vedúcich robia chyby- mnoho z nich to robí! Mnoho mládežníckych vedúcich je mladých a majú obmedzené skúsenosti. Neočakávaj, že budú perfektní. Buď ich zástanca. Podporuj ich. Súhlas s ich úsilím.

             Dokonca aj skúsení pracovníci s mládežou robia chyby pretože zvyknú riskovať, chcú sa pokúšať a nachádzať inovujúce nápady. Povzbuďte ich vieru a kreativitu, nezáleží totiž na tom, ako dlho už robia prácu s mládežou. 

             Mnoho z toho, čo viem o mládežníckej službe som sa naučil cez chyby. Chyba je veľký učiteľ.   

 Súhlasím verejne s vedúcim mládeže? 

Verejný súhlas pomôže tvojmu vodcovi rozvíjať sa a ostať v službe. Slovná chvála masíruje srdce, hlavne keď nepriateľ- alebo nahnevaný rodič- komunikuje opačnú správu. Keď má tvoj zbor základňu pre verejné zdieľanie sa, konkrétne vyjadri príklady, ako Boh mení životy študentov v službe, a potom súhlas s úsilím vedúceho v živote meniacom procese.  

             Netráp sa kvôli vedúcemu mládeže, ktorému rastie zo všetkého hlava. Pamätaj, že toto je mládežnícka služba, v ktorej málo podpory prichádza od študentov. 

 Som ten, kto má posledný odísť z akcie (alebo sa mám uistiť, že tam ostal niekto iný)?

Hneď ako sa skončí nejaká akcia alebo udalosť, nezáleží na tom, aká bola úspešná. Vedúci mládeže je náchylný bojovať s nízkymi pocitmi po adrenalínovom zhone. Táto chvíľa môže byť skutočne zložitá, pretože nepriateľ často napáda vodcu deštruktívnymi myšlienkami a pocitmi osamelosti a izolácie. Vodca potrebuje vedieť, že sa môže spoľahnúť na svojich dobrovoľníkov počas tohto času. Pomôž tým, že tam ostaneš ešte 30 minúť a poupratuješ, takže vedúci neostane sám. 

 Som pozitívna osoba?  

Byť v prítomnosti pozitívnych ľudí je stále lepšie ako byť s negativistami, zhorklými a protivnými ľuďmi. Pozitívne postoje robia v službe väčšiu zábavu. 

             Andrej je jeden z mojich obľúbených dobrovoľníkov. Počul ma už hovoriť študentom nespočítateľne veľa svedectiev a tak vie, kedy sa mi darí a kedy som v poriadnej kaši. Keď bojujem, vždy sa môžem na Andrejovu neverbálnu komunikáciu spoľahnúť. Jeho úsmev a reč tela mi pomáha. Vidím, ako mi jeho oči komunikujú nádej: „Som v tvojom tíme. Tvoje svedectvo je príšerné, ale viem, že budeš mať ešte ďalších 51 svedectiev tento rok. Budeš v poriadku.“

             Rýchlo odpovedaj na inštrukcie. Vymeň: „ Ó nie, nemôžem uveriť, že chce, aby sme spravili toto,“ za „Ide sa! To je skvelý nápad! Hýbte sa banda! Poďme do toho!“

 Pozerám sa aktívne po iných dobrovoľníkoch do tímu?

Pýtanie sa iných, aby sa pripojili do tímu by nemalo byť limitované vedúcim mládeže; je to práca každého jedného. Ak poznáš ľudí, ktorí by sa mohli stať skvelými partnermi do tímu, tak ich pozvi, aby sa uchádzali o nejaké miesto! Buď zjavným čo sa týka toho, čo Boh robí v tvojom živote cez zapojenie sa v práci s mládežou. Zdôrazni svoj duchovný rast a radosť, ktorú si zažil. Keď sa staneš zodpovedným za prinášanie nových vodcov, si zlatom. 

             Jano a Jarka, dvojica v našej službe, prehovorili celú ich dospelácku skupinku nato, aby sa pridali k našej mládežníckej službe. Trvalo to tejto dvojici osem rokov, ale Jano a Jarka sú priamo zodpovední za ôsmych veľkých pracovníkov s mládežou, všetkých sediacich týždeň čo týždeň vo svojich malých skupinkách. Prišli tam aj ich priatelia, lebo Jano a Jarka tak skvele rozprávali o mládežníckej službe a pretože boli požiadaní o zapojenie sa.  

 Riešim problémy sám?

Ako dobrovoľník, keď sa objaví problém, máš tu autoritu byť jeho riešiteľom. Je frustrujúce mať dobrovoľníka, ktorý ku mne zakaždým pobeží a povie: „Hej, nie je tu dosť stoličiek. Čo spravíme?“  Vtedy sa mi chce ustúpiť a povedať: „Skvelá dedukcia, Sherlock. Som rád, že ťa taká samozrejmosť vyviedla z miery...tak a teraz zožeň nejaké stoličky.“ Namiesto toho ale poviem, „Vďaka. Prosím pokračuj a zožeň stoličky. Nabudúce sa cíť slobodný vyriešiť takéto problémy sám. Verím tvojmu úsudku.“

             Nespoliehaj sa, že vedúci vyrieši všetky problémy. Ak si schopný rozhodovať, sprav to. Ušetri vedúceho nejakej námahy. Dôležité upozornenie: ak vieš vyriešiť problém, sprav to. Je to znak hodnotného dobrovoľníka. 

 Mám srdce na dlhodobú prácu v mládežníckej službe?  

Najväčší dar, ktorý môžeš dať svojmu zboru je mať dlhodobú víziu práce v mládežníckej službe. Pracovať s tímom, ktorý má skúsenosti vedie k silnejšej, zdravšej a radostnejšej službe, ktorá prináša ovocie. Spôsob, ako vytvoriť priateľstvá a dôveru je pritisnúť sa k sebe. 

             Moja obľúbená časť služby je práca s neuveriteľnými dobrovoľnými vedúcimi v mojom zbore. Mám ich rád a prijímam neskutočnú radosť, keď ich vidím zažívať Božie požehnanie, pretože majú radi tínedžerov a ukazujú im na Ježiša. 

             Ďakujem vám, že ste dobrovoľníci a že podporujete vedúcich svojich mládeží.

Vedúci Mládeže: Ako Úspešne Pracovať So Svojím Starším Pastorom A Vedúcim

Múdry vedúci mládeže rozvíja pozitívny vzťah so zborovým starším pastorom. Veď pastora predsa chcete mať vo svojom tíme! Váš starší pastor vám môže pomôcť mnohými spôsobmi aby ste nebrali príliš vážne dôležitosť tohto vzťahu. Väčšina toho, čo sa naučíte o tom, ako mať dobré pochopenie s pastorom nenájdete v prvých dvoch rokoch. Môže to trvať niekoľko rokov, kým sa budete cítiť pohodlne so svojim pastorom, ale je hodné začať sa o to usilovať práve teraz. Zoberme do úvahy niekoľko nápadov ako zlepšiť a posilniť tento unikátny vzťah. 

//Predtým ako začnete, opýtajte sa o štýle manažmentu. 

Ak nie si ešte v zborovom tíme, počas svojho rozhovoru, opýtaj sa staršieho pastora, aby ti popísal jeho štýl manažovania jeho ľudí. Žiadaj príklady. Potom sa pýtaj súčastných členov tímu, starších a ostatných vedúcich zboru o pastorovom manažmentskom štýle, aby si sa uistil, že potvrdzujú jeho seba- hodnotenie.     

             Spätná väzba o jeho manažmentskom štýle ti pomôže lepšie pochopiť, aká bude tvoja budúcnosť, ak sa rozhodneš vstúpiť do tímu. Napríklad, ako nový pracovník s mládežou, budeš mať prospech z práce pre niekoho, kto ťa berie za zodpovedného za svoje ciele, poskytuje vnútorný pohľad do problémov ľudí, pomáha ti tvoriť víziu, očakáva od teba, že nastolíš hranice, a je po ruke, ak potrebuješ radu alebo skúsenosť.  

             Ak sa ti zdá, že starší pastor je úžasný človek ale nie je dobrým manažérom, budeš počas začiatočných rokov veľmi bojovať. (Výnimkou je, ak je pastor obklopený dobrými manažérmi, ktorí obstarávajú vedenie.)

             Po prvom rozhovore s mojim terajším pastorom som mal starosti. Vyzeral, že vie všetko o práci s mládežou. Naozaj myslím všetko! Jeho minulosť, súčasnosť, myšlienky do budúcnosti, mená študentov, záležitosti ich rodičov, detaily programu. Podľa môjho názoru, vedel až priveľa. Hneď som zhodnotil, že je líder, ktorý všetko kontroluje. Ale keď som sa o jeho štýle vedenia bavil s členmi tímu, prišiel som nato, že to bolo naopak- bol vodcom: ruky- preč. Kým chýbal vedúci mládeže, spravil svoju domácu úlohu, naučil sa, čo sa dalo o mládeži, prisvojil si starosť o jej smer. A to bolo dobré. Komunikovalo to, že sa zaujímal o prácu na mládeži a chcel ju vidieť posilnenú. Jeho štýl popisu sa mi zdal atraktívny, pretože som prichádzal do druhej dekády svojej práce v mládeži a nepotreboval som lídra, ktorý by všetko kontroloval. Potrebujem pastora, ktorý by podporil moje vodcovstvo a dal mi slobodu lietať. A to bolo presne to, čo môj pastor spravil a robí dodnes.

             Kým niekto kontroluje, väčšina pastorov, ktorých som stretol alebo o ktorých som počul,  vás nechcú riadiť. Nemajú na to čas. Chcú vám veriť, dúfajúc, že si spravíte svoju prácu, do ktorej ste boli povolaní a že podporíte a budete praktizovať filozofiu zborovej služby. Ak budete mať čistý obraz očakávaní, budete v pohode. 

             Tu je extra dávka poznania, ktoré sa nenaučíte v škole: starší pastor, ktorý je fantastický na kazateľnici nemusí byť nutne obdarovaný v riadení alebo účtovníctve. Dajte svojmu pastorovi slobodu rásť a rozvíjať sa. Znížte svoje očakávania na neho na niečo menšie ako to, že bude všetkým, čo chcete a potrebujete. Mnoho pracovníkov s mládežou je znechutených keď prídu na to, že ich pastor nemá dar manažovania a súcitu. Starší pastori sú kombináciou sily a slabosti presne tak, ako každý iný.     

// Veci, ktorým sa máte vyhnúť robiť s pastorom.

Do tohto zoznamu si pridaj každú novú myšlienku, keď sa poučíš z chyby. Ži a uč sa dáva v tejto oblasti zmysel. 

 Nevyčerpávaj svojho pastora. Buď vánkom čerstvého vzduchu, kedykoľvek ťa pastor uvidí. Počas stretnutí šetri pastorov čas tým, že keď k nemu prídeš, už maj všetko nachystané a odíď z jeho pracovne do desiatich minút. Rešpektuj pastorov čas a budeš prekvapený koľko veľa od neho získaš. Ak ťa bude považovať za príťaž, bude sa ti vyhýbať. Tvoj pastor môže mať rád stretávať sa a hovoriť s tebou; považuj to za dar- ale on má stále mnoho iných povinností, tak si buď vedomý jeho času. 

             Viem, že môj pastor je extrémne zaneprázdnený. Chcem jeho čas rešpektovať. Nechcem si s ním dať veľa stretnutí, takže keď ho požiadam o čas, vie že ide o vážnu vec. Začnem stretnutie niečím ako: „Mám tri veci, ktoré by som chcel s vami prediskutovať, dve otázky a nápad. Viem, že ste zaneprázdnený, tak to skrátim.“ Niekedy si ani nesadnem. Keď rešpektujem a vážim si pastorov čas, on rešpektuje moje návrhy a je otvorenejší venovať mi čas aj v budúcnosti.

  

Nech tvoje problémy ostanú tvojimi problémami. Tvoj pastor má dosť problémov, takže nepotrebuje priberať problémy aj tvojej služby. Ak nevieš zohnať auto na nastávajúcu udalosť, nerob z toho jeho problém. Uvedom si, čím všetkým sa pastori zaoberajú. Majú ––-

 

              Priveľa roboty.   

              Priveľa očakávaní. 

              Priveľa na počúvanie (každý sa im chodí sťažovať).

              Priveľa osobných útokov: čo si obliekajú, ako sa ich deti správajú, čo ich manželky                    

               započuli o ich suseda bratrancovi, ktorý sa presťahoval mimo krajinu.

Ak máš  veľký problém, pozhováraj sa o tom s pastorom. Ak to nie je dôležité, ale chcel by si počuť nejakú radu, pozhováraj sa s mentorom, ktorému dôveruješ alebo s niekým z tímu. Ak si zaneprázdnený, je pravdepodobné, že tvoj pastor je zaneprázdnenejší. 

 Neočakávaj mnoho pastorovho času. Neočakávaj, že sa k tebe bude pastor správať ako ku každému v zbore. Budeš potrebovať starostlivosť v prvých dvoch rokoch, ale nie nutne od tvojho staršieho pastora. Nemôže byť všetkým pre všetkých. Osloboď ho od tohto očakávania. Napoj sa na iných, ktorí sa o teba môžu postarať, starať sa o tvoj rast, a viesť ťa v službe. Tak veľmi, ako by si si želal mať svojho šéfa za svojho pastora, budeš potrebovať nájsť niekoho iného, aby ti vyplnil túto potrebu. Prečítaj si tú poslednú vetu ešte raz...nech to tebou prejde.   

 Vymysli väčší plán pre mládež spojený s celou službou zboru. Vyveď sa z presvedčenia : mládežnícka služba je najdôležitejšia služba v zbore. Áno, práca s mládežou je v živote zboru dôležitá, a nanešťastie starší pastori to ignorujú. Ale to ti nedáva právo reptať o tom, že si zanedbávaný alebo sťažovať sa na nedostatok peňazí v rozpočte- alebo na žiaden rozpočet. Venuj svoj čas poskytovaniu dôležitosti mládežníckej služby menením životov.  Pastori sú unavení počúvaním sťažností a otrávení mládežníckymi pracovníkmi, ktorí sa snažia pôsobiť na viacerých pozíciách. Každá úloha, ktorá vzdáva česť Bohu je dôležitá. Keď žiješ touto pravdou, budeš váženým členom tímu, nie tým, kto sa stále pokúša súťažiť.     

(Hlas zo zákopu)

No, bol práve ten čas postarať sa o veci, čo sa týkali leta počas kľúčových mesiacov júna, júla a augusta. V tom čase som bol vo výbore, ktorý riadil zbor, takže všetky zoznamy na pozície museli prejsť cez náš osobný výbor. Boli tam práve traja uchádzači o miesto, a napriek tomu, že som všetkých troch dobre poznal, jedna osoba mala navrch pred zvyšnými dvoma. Išiel som ku nášmu pastorovi a členovi osobného výboru a povedal som im, napriek tomu, že boli dobrými kamarátmi, že svoje odporúčanie som mohol dať len jednému človeku. 

             Problém bol, že jeden z uchádzačov bol nový obrátený-  ešte pred pár týždňami ako sa začal uchádzať o toto miesto ťažko pijúci a vedúci „svetský“ život. Napriek tomu, že tento fakt bol známy, táto osoba mala silné kontakty po celom zbore a aj vo výbore, ktorý sa zaoberal touto otázkou. 

             Nikdy nezabudnem, ako mi zavolal môj pastor aby mi povedal, že rozhodnutie o novom obrátenom bolo nad moje rozhodnutie( Kto, mimochodom, je teraz vedúcim  jednej z najväčších mládeží v krajine?). Povedal som, že nesúhlasím s rozhodnutím, ale že by som podporil rozhodnutie mimo jeho kancelárie. Neskôr spravil niekoľko telefonátov a presvedčil výbor, aby zmenili svoje rozhodnutie a aby pripojili do služby oboch kandidátov. (Nakoniec sa stalo, že nový obrátený začal počas svojej funkcie v mládeži gemblerovať a raz sa skoro dostal do bitky s jedným študentom kvôli cirkevným peniazom.)

             Môj názor? Bude mnoho prípadov, keď budeš cítiť, že máš pravdu, a tí v autorite nad tebou sa mýlia. A najlepší spôsob, ako sa s konfliktom vyrovnať, je byť pravdivý ku svojím pocitom, ale aj byť podporou ich rozhodnutiam. Verím, že nejednotnosť medzi členmi cirkevného tímu je jednou zo satanových najväčších zbraní na narušenie Tela. Takže, strážme si jednotu svojho tímu a nikdy ich neohovárajte- aj keď viete, že máte pravdu. Pracujte na povzbudzovaní a raste. To je jediná vec, čo môžete a máte robiť za ich chrbtami!  

             Tim Nussbaumer, vedúci študentov, Piedmont Baptist Church, Marietta, Georgia

 Neočakávaj, že pastor bude dokonalý. Dovoľ svojmu pastorovi byť človekom. Každý starší pastor má veci, s ktorými bojuje (neistota, nedostatok viery, rodinné problémy, vorkoholizmus, pýcha, hnev). Neočakávaj, že tvoj starší pastor bude dokonalý, takže nebudeš sklamaný, ak nebude. Čím bližšie sa dostaneš k vedúcemu- každému ľudskému vedúcemu- tým viac sa objavia chyby. Ako priateľ v boji, daj milosť svojmu pastorovi nebyť dokonalým. 

//  Veci, ktoré by sme mali robiť so starším pastorom.

Moja filozofia, čo sa týka práce so starším pastorom, je robiť čokoľvek, čo môžem, aby som mu uľahčil život. Chcem, aby bol úspešný a aby vedel, že mi môže dôverovať v každej situácii. Ak súhlasíš, zamysli sa nad týmito myšlienkami:

 Staraj sa o jeho rodinu. Maj rád jeho deti. Nepotrebujú byť tebou učené, ale mal by si sa uistiť, že je o nich vždy dobre postarané. Na výletoch ich častejšie objímaj, dávaj na nich pozor počas programu, a pomôž im mať stretnutia s tínedžermi, ktorí práve nevyšli z väzenia. Váž si ich a ochraňuj pastorov čas s rodinou. Podpor ho, ak dá prednosť rodine. 

 Podporuj jeho sny. Počúvaj, aké sny má a sleduj jeho predchádzajúce výstrednosti. Niekedy sa môžu jeho sny stať tvojimi nočnými morami, ale tvoje povzbudenie je podstatná vec. Buď poslucháčom, ktorý sa nadchne tým, čo je v srdci tvojho pastora, bez toho, aby si ho zahrnul kritickou analýzou, teda ak nie je nevyhnutná. 

 Povzbudzuj. Starší pastori takisto potrebujú potvrdenia. Daj mu vedieť, ako ti pomáha. Buď konkrétny v chvále. Ak si všimneš niečo hodné chvály, vyzdvihni to. Počas posledného stretnutia tímu, môj pastor učil Biblickú lekciu, ktorá ma inšpirovala ku konaniu. Nielenže som si našiel čas poďakovať mu za jeho duchovné vedenie, ale tiež som mu tú lekciu „ukradol“  a učil som ju mojich študentov. (Pracovníci s mládežou o tomto hovoria ako o „bádaní.“)povedal som mu o tom, takže sa mu dostalo dvojitého povzbudenia. 

 Vezmi na seba ten príval. Ak môžeš ochrániť svojho pastora alebo počúvať na sťažnosti voči nemu, sprav to. Starší pastori potrebujú vedieť, že ľudia na tíme absorbujú niečo z tej bolesti a prinesú dočasnú úľavu.  

 Pozývaj, ale neočakávaj. Pozvi svojho pastora na všetky mládežnícke akcie, ale neočakávaj, že bude na ne chodiť. Daj mu vedieť, že sa tešíš jeho prítomnosti, ale daj mu šancu bez viny neprísť. Ak by sa tvoj pastor objavil na každej akcii v zbore, tak by bol stále unavený. A ak sa tvoj pastor na každej akcii objaví, tak ste asi malý zbor, a možno jeden z dôvodov, prečo ste tak malý je, že sa váš pastor všade ukazuje. 

             Pred každoročným rodinným piknikom, som pozval pastora so slovami: „Radi by sme vás tam uvideli, ale viem, že nedeľa je pre vás ťažký deň, takže radšej ostaňte doma a oddýchnite si. Neočakávam, že prídete.“ V ten  deň sa tam neobjavil. A keď sa niekde objaví, som potešený, a keď sa neobjaví, potešený je on. Tak či tak, tvoj zbor vyhrá. Ak je môj postoj pastorovi slúžiť, chcem, aby bol potešený. 

  

 Hovor o svojom pastorovi kladne. Špeciálne to rob za jeho chrbtom. Tvoj pastor potrebuje vedieť, že kedykoľvek ťa započuje o ňom hovoriť, tak to budú pozitívne a povzbudzujúce veci. 

   

 Informuj, ale neohromuj. Ak referuješ o nejakej akcii svojmu pastorovi, sústreď sa na fakty bez rozpitvávania detailov, čo zaberá čas. Počkaj, kým sa sám opýta na detaily, predtým ako mu začneš opisovať zaujímavé príbehy.

 

 Nechávaj si staršieho pastora na veľké veci. Buď strategický keď sa pýtaš svojho pastora, aby ostatných z mládežníckej služby presvedčil o nejakej veciach alebo potrebách. Takticky využi jeho vedúce postavenie, pretože on má pravdepodobne väčší celo-zborový vplyv ako ty. 

             Jednu jar sa niektorý rodičia nahnevali, lebo sa museli zmeniť dátumy letných táborov. Chápal som frustráciu rodičov, ale už sa nedalo nič robiť. V nedeľu večer mnoho z nich chodievalo na misijné zhromaždenie. Ako časť programu mal môj pastor podať krátku správu o tom, že sme hrdí na študentov a rodiny. Poprosil som ho, aby spomenul situáciu s kempom v pozitívnej súvislosti. Nielenže vysvetlil to napätie čo sa týka kempu, ale aj potvrdil moje vedenie a prejavil svoju dôveru v to, čo sme robili.

             Povedal presne to, čo som ja nemohol. Bol schopný ovplyvniť rodičov tak, aby prijali tú zmenu kvôli váhe, ktorú jeho slová niesli. Ak tvoj zbor rešpektuje tvojho pastora, buď múdry a strategický čo sa týka toho, ako to využiť. 

Som starším pastorom už skoro 20 rokov, poznám oboje: krásu aj bolesť pacovania s tímom. Keď to všetko funguje, nie je nič lepšie- ale keď je tam napätie, konflikt alebo nefunkčnosť, nie je nič horšie. Doug úspešne viedol vzťah- dobrý starší pastor a študentský pastor- a vidím to ako prvú pomoc rovnakému členovi v službe. Práve kvôli tomu prináša Dougova služba ovocie, služba so študentmi je v našom zbore vysoko cenená, Kráľovstvo ide napred, a bonusom je, že  Doug vytvoril svoj vodcovský/podriadený prístup pre svoj vlastný tím, aby sa z neho učili a rozmnožovali ho.

––-Brad Johnson 

  Modli sa. Modli sa za vodcovstvo tvojho pastora (a pre tvoju vôľu ho nasledovať). Modli sa za vzťah svojho pastora k Bohu, za jeho manželstvo a rodinu. Pros Boha, aby povzbudil jeho srdce. Modli sa za svojho pastora, aby pokračoval v raste a učení a duchovnej ochrane od nepriateľa. Jedna praktická vec, ako ho  môžeš podporiť, je povedať mu raz za čas, že sa za neho modlíš. 

             Keď už ide o vzťah vedúci mládeže a starší pastor, počul som tieto prídavné mená: skvelý, dobrý, priemerný, zlý, hrozný a blízko smrti. Ak si niekto myslí, že tento partnerský vzťah bude naplnený radosťou a bezkonfliktnosťou, tak to naozaj nie je realita. 

             Modli sa za múdrosť, aby si tieto myšlienky vedel aplikovať, za citlivosť v staraní sa o pastora ako o človeka (nie ako o šéfa), a za odvahu hovoriť s ním z očí do očí, keď cítiš napätie alebo máš nejaké zranenie. Nepodceňuj svoju schopnosť zmeniť tento vzťah na lepší. 

             

             Želal by som si, aby príbeh o Ľubovi a jeho pastorovi zo začiatku tejto kapitoly bol nereálny. Nanešťastie, priveľa mládežníckych vedúcich prehráva bitky s autoritami vo svojich zboroch. Dobrovoľníci mi tajne píšu a pýtajú sa ma, ako by mohli zmeniť svojich vedúcich mládeže, nikdy si neuvedomujúc zmeny v sebe. Všetko z toho ma veľmi zarmucuje. Tie príbehy sú stále také isté. Jediné, čo sa mení, sú mená.

             

             Vzťahy na „pracovisku“ nie sú ľahké, pretože mnoho konfliktov vyrastá z toho, že pracujeme s autoritami. Tvoja reakcia na autoritu v tvojom zbore sa odrazí v efektivite tvojej práce. 

Zborový Tím A Mládežnícky Tím Pracujú Spolu

Pri spomenutí zborového tímu sa väčšine ľudí vynorí v mysli byrokracia, stretnutia, hádky a politika. Máte nejakých ľudí v zborovom tíme? Ak áno, v službe nájdeš hriech, zmiešané motívy, politické aliancie a uprednostňovanie. Celý tvoj mládežnícky tím by mal vedieť ako pracovať s členmi toho zborového tímu.

Uvedom si, že zásady môžu byť silnejšie ako fakty.

Keď členovia tímu počujú zvesti o neporiadku v mládežníckej miestnosti, vidia chyby v listoch pre rodičov, zvolávajú súkromné vyšetrovanie, aby sa našli chýbajúce mládežnícke recepty, a málokedy vidia študentov v kostole, vyformujú si dojem tvojej služby- a bude to negatívny dojem. Či je to fér alebo nie, môžu súdiť tvoju službu podľa toho, čo si myslia, že videli, ako podľa toho, čo je pravda. Mnoho z tých, čo rozhodujú o schválení tvojich programov alebo rozpočtu možno nikdy neuzrú ani jedno tvoje stretnutie. To je nešťastné. Pretože to, čo sa vidí, sa pokladá za fakt, tvoj mládežnícky tím by mal zistiť, ako sa tvoja služba javí ostatným. Potom sa rozhodni, čo môžeš spraviť, aby si zmenil negatívne videnie a posilnil to pozitívne.

Rešpektuj tím, ale nedaj sa jeho členmi zastrašiť.

 

Modli sa a váž si členov toho tímu, ale uvedom si, že sú to len muži a ženy, ktorí nie sú vždy duchovne zrelí členovia zboru. 

             V mojom bývalom zbore sa jednému staršiemu zdala práca s mládežou ako duchovné nemluvňa. Bol to ochotný darca, a bol medzi ľuďmi, čo ho do staršovstva volili, populárni. Ako som s ním trávil čas, zistil som, že mnoho jeho rozhodnutí bolo založených na svetských skúsenostiach, nie na Písme. Našiel som sa, ako tohto dvakrát staršieho muža poučujem. Rešpektoval som jeho pozíciu, ale bojoval som s rešpektovaním jeho ako zrelého veriaceho.

             Muži a ženy, ktorí robia dôležité rozhodnutia nechodia po vode. Sú to omylní ľudia pokúšajúci sa slúžiť neomylnému Bohu – presne tak ako ty a ja. 

Pozvite ich, aby sa zapojili.

 

Poroste členov tímu, aby navštívili niektoré vaše akcie, aby videli z prvej ruky, čo sa deje. Pozývajte ich, aby otvárali vaše stretnutia na modlitbách. Ukážte ich študentom v službe. Zapojte ich do vašej služby. Keď sú zapojení, ich pohľad na vašu prácu bude správny a ako dôsledok, budú ochotnejší vám pomáhať. 

Starajte sa o členov tímu.

Osobne sa zoznámte s členmi tímu. Nemaj iný zámer, ako sa o nich starať. Keď sa o ľudí staráš, je pravdepodobné, že podporia tvoju službu. 

Pýtaj sa priame otázky. 

Mnoho z tých, ktorí sú v tíme, sú v nejakom biznise. Vyznajú sa v rozširovaní letákov a rozpočtoch. Neboj sa pýtať priame otázky, ako napríklad: „Tu je to, čo by som chcel robiť v našom programe počas týždňa. Vidíte v tom nejaké prekážky? Aký je najlepší spôsob ako dostať tento nápad naspať k tým, čo o tom rozhodujú v našom zbore? Môžete predať svoj dom a podporiť náš mládežnícky rozpočet?“ smile Tvoja priamosť sa ich nedotkne, hlavne ak vedia o tom, že sa zaujímaš o zhromaždenie podpory pre mládež.

Udržuj ich informovaných.

Keďže členovia tímu mládež často nenavštevujú, podávaj im fakty- krátke papiere- o tom, čo sa deje na poli tvojej pôsobnosti. Buď svoj vlastný marketingový riaditeľ. Ak majú členovia zborového tímu nejakú schránku, tak ju vždy naplň. Ak nie, daj im tieto materiály na ich pravidelných stretnutiach. Kľúčom ale je, aby si ich informoval pravidelne, nielen vtedy, keď sa ide rozhodovať o rozpočte.  

Uvedom si, že služba má vždy pred sebou dlhú cestu. 

Vyvíjaj snahu komunikovať, že ty a práca so študentským tímom sa zaujíma o úspechy zboru, nielen o tie v mládežníckej službe. Demonštruj, že ponúknutím tvrdení ako––

 

              Nechajte mládežnícky tím zaoberať sa touto zodpovednosťou. Chceme byť časťou väčšej veci.

 

              Chceme tento týždeň rozdávať buletíny. Chceme, aby študenti slúžili svojmu zboru.  

             

              Uistím sa, že niekto z nášho tímu vybaví telefonáty. Sme v tom všetci spolu ako zbor.  

         

Samozrejme nechcem, aby študentská služba bola braná ako otrok pre každý jeden malý projekt, takže musíte vyvážiť svoje nadšenie slúžiť so zriedkavým striktným odmietnutím. Raz som musel zrušiť jednu šancu : „Radi by sme robili na tomto projekte, ale je to tesne pred našim letným táborom. Naši vedúci budú zavalení prácou.“

             

             Členovia tvojho zborového tímu budú reagovať pozitívnejšie na slúžiaci postoj, ako na teritoriálny postoj. Je ťažké byť porazený, keď slúžiš. 

Priprav tím na tvoju mládežnícku službu.

Mnoho členov zborového tímu nemusí poznať dôvody tvojej mládežníckej služby. Keď hovoria ku študentom ako k deťom alebo „budúcnosti zboru“, využi šancu poučiť ich s rešpektom. Môžeš povedať: „Oceňujem váš záujem o budúcnosť zboru, ale bolo by lepšie považovať študentov za časť dnešného zboru.“ Často krát si ľudia tvoria názory na základe ignorancie, nie zlomyseľnosti.

             Dôležitý člen tímu za mnou raz prišiel a opýtal sa, či by sme nemohli zrušiť program počas týždňa. Chcel totiž študentov doviesť domov, aby sa mu postarali o dieťa a upratali po jednej z jeho biznis oslave. Úprimne povedané, bol som šokovaný jeho požiadavkou. Poriadne som sa nadýchol a asertívne som odpovedal: „Je mi ľúto, ale nemyslím si, že je to dobrý nápad.“ (Je to oveľa jednoduchšie napísať to po rokoch, ako to vtedy povedať.) Potom som sa toho muža opýtal, čo si myslí, že je náplňou práce mládežníckej služby v našom zbore. Ako tak premýšľal, čo povie, uvedomil si, akú nereálnu žiadosť spravil. Potom som mu povedal: „Som vďačný, že chápete a podporujete študentskú službu.“

             Keď som mal rozlúčkovú oslavu pred niekoľkými rokmi, ten istý muž na verejnosti povedal: „Doug je prvým vedúcim v tomto zbore, ktorý mi povedal nie na jeden z mojich blbých nápadov. Preto som ho stále rešpektoval.“ Nie som si istý, či ma stále rešpektoval, ale som si istý, že pochopil, že naša študentská služba nie je kopa nič nerobiacich deciek, čakajúcich na zavolanie do služby od vedúcich zborového tímu.

Povzbudzuj a modli sa za snahy tímu.

Popros niekoľkých rodičov a študentských vedúcich, aby sa modlili a starali sa o člena, alebo dvoch, zborového tímu. Poobzeraj sa po rodičoch a dobrovoľníkoch, ktorí budú ochotní posielať príležitostnú pohľadnicu pre konkrétneho člena tímu so slovami: „Oceňujeme vašu službu. Vďaka zato, že slúžite Bohu! Mládež sa za vás modlí.“ Časom, tieto jednoduché pohľadnice a poznámky spravia svoju prácu. 

Znovu zadefinujete zborovú politiku.

Áno, politika existuje aj v zboroch, ale môžete jej pripísať pozitívnu nálepku tým, že zadefinujeme politiku ako: „schopnosť naberať podporu v službe pre Boha, ktorá ti bola zverená.“ Jedna z mojich úloh ako pracovníka s mládežou je pomáhať zborovému tímu mať čistú, pozitívnu predstavu o mládežníckej službe. Chcem, aby sa tím cítil pohodlne a nadšene čo sa týka toho, čo sa pokúšame robiť pre študentov a rodiny.     

Hodnotenie

1 2 3 4 5