MÁŠ ISTOTU?

Barry St. Clair | Komentáre (0) |  Príloha  |  Pridaj k obľúbeným

Cyklus študijných príručiek od Barry St. Claira, pomocou ktorých sa môže kresťan naučiť zručnosti v každej, zo základných oblastí života s Bohom, ako je modlitba, štúdium Biblie, hľadanie Božej vôle, chvíľa stíšenia s Bohom a iné. Je veľkou pomocou zvlášť pre novo obrátených kresťanov. Jednu lekciu z nich – „Máš istotu spasenia?“ uvádzame aj v našej Dávke.

MATERIÁLY – CESTA K DOSPELOSTI... 

Cesta k dospelosti, je séria kníh určená tým, ktorí objavili zmysel života a jeho naplnenie v nasledovaní Ježiša Krista. Obsahuje päť príručiek učeníctva určených na to, aby ti pomohli rásť v Kristovi a stať sa užitočným nástrojom šírenia Božieho kráľovstva na zemi. Do série patria príručky:


Ako začať (6 lekcií – Čo sa vlastne stalo, keď som prijal Ježiša; Čo sa stane, keď zlyhám; Ako sa môj život zmení; Ako budem rásť; Čo povedať rodičom; Čo povedať priateľom). Je napísaná po slovensky.

Ako nasledovať Ježiša (10 lekcií – Ako získať istotu spasenia; Môžeme zistiť Boží zámer s naším životom; Prijímanie Božej lásky; Milovanie seba a druhých…) Je napísaná po slovensky.

Ako sa Ježiš môže stať Pánom tvojho života (10 lekcií – Objavujeme Ježiša ako najlepšieho trénera; Rastieme vo viere; Ako poznať pravdu; Ako zmeniť svoje postoje….) Je napísaná po česky.

Ako ľuďom priblížiť evanjelium (10 lekcií + fakty o živote – Ako vidieť potrebu; Ako prekonať strach ; Ako svedčiť v Duchu; Ako privádzať priateľov ku Kristovi…) Je napísaná po slovensky.

Ako duchovne rásť (10 lekcií – Vidieť trpiacich ľudí; Odpoveď na Božie povolanie; Modlitba spôsobuje zmenu…) Je napísaná po česky.

Jednotlivé príručky si môžete objednať na adrese:  Nová nádej Slovensko, Na Úvrati 52, 821 04 Bratislava, telefón: 02/4363 3904 newhope@novanadej.sk, Nájdete ich aj na webovej stránke www.novanadej.sk

Pozor! Materiál nemôže byť ďalej voľne šírený nakoľko sa naň vzťahujú autorské práva. © Copyright 1992, Slovenský preklad Barry St. Clair

Materiál si môžete objednať na adrese:  Nová nádej, Slovensko, Na Úvrati 52, 821 04 Bratislava, telefón: 02/4363 3904 newhope@novanadej.sk, ďalšie materiály nájdete aj na webovej ej stránke www.novanadej.sk

Hodnotenie

1 2 3 4 5