MOJ OSOBNÝ POSUDOK – pre tím

Carolyn Nilson | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Tím, vo fáze začiatku budovania, si vyžaduje zastavenie a rozmýšľanie nad silnými a slabými stránkami jeho členov. V tímovej práci, viac než v ktorejkoľvek inej práci, sú členovia posudzovaní podľa toho kým sú a podľa toho, čím do tímu prispievajú. Tímová práca prekvitá a prosperuje práve pre dve veci - čo človek môže tímu dať a čo môže od tímu dostať.

Cieľ: Čeliť pravde o sebe ako o členovi tímu. 


Tím, vo fáze začiatku budovania, si vyžaduje zastavenie a rozmýšľanie nad silnými a slabými stránkami jeho členov. V tímovej práci, viac než v ktorejkoľvek inej práci, sú členovia posudzovaní podľa toho kým sú a podľa toho, čím do tímu prispievajú. Tímová práca prekvitá a prosperuje práve pre obidve veci – čo človek môže dať tímu a čo môže od tímu dostať. 

Čo ste sa naučili o sebe po odpovediach  na otázky?


Postup: Použite otázky, na stretnutí zameranom na budovanie tímu. Zabezpečte, aby odpovedali s úprimnosťou, a aby mohli počas hry „odovzdať“, ale aj „prijať“ od tímu. Môžete použiť vyplnené otázky ako základ pre tímové stretnutie o pár dní neskôr. 


Čas: 10 min. na vyplnenie, 15 min. na diskusiu – závisí od veľkosti tímu 


Otázky do diskusie:

1. Nakoľko som energický človek?

2. Aký druh pracovnej úlohy ma vie skutočne vytočiť?

3. Pracuje sa mi lepšie samému, alebo v skupine?

4. Pracuje sa mi lepšie pomalým tempom, alebo rýchlejším.

5. Aký je môj preferovaný štýl učenia?

6. Mám rád súťaživosť?

7. Preferujem byť vedený, alebo viesť?

8. Nakoľko je pre mňa dôležité ocenenie mojej práce?

9. Akým spôsobom reagujem na kritiku?

10. Som dobrý poslucháč?

11. Čo sa mi páči na našej organizácii?

12. Čo sa mi nepáči na našej organizácii?

13. Aké sú moje silné stránky?

14. Aké sú moje slabé stránky?

(Team games for trainers – Carolyn Nilson, str. 63)

Hodnotenie

1 2 3 4 5