Nápady

Otvorí sa vám nový svet nápadov, inšpirácie, tvorivosti, služby, aktivít...

Najnovšie príspevky

ON V CENTRE - kaplnka KPM 2012

eva kohutova    

KPM 2012 bolo zamerané na Krista – ON v centre. Aj v kaplnke sme sa rozhodli sledovať Jeho kroky v tom, ako sa modlil. A tak sme sa ocitli v komôrke, na osamelom mieste, v chráme, pri múre vďačnosti, v hornej dvorane, na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a nakoniec pod krížom. Ak chceš spraviť kaplnku pre svojich mládežníkov/dorastencov, v prílohe nájdeš pdf s textami, inštrukciami, fotkami a takisto aj pdf s textami pripravenými na tlač.

Distribuované výpočty

Draho Poloha  

Distribuovaný výpočet je výpočet rozdelený na viac menších, menej náročných úloh, za účelom rýchlejšieho vybavenia zadanej požiadavky. Na tomto princípe spoločnej spolupráce funguje aj táto aktivita, na ktorej tím ľudí môže odhaliť svoje slabé a silné stránky a spoločne na nich pracovať.

Hry z dávky č. 6

Hry proti nude, Hry na budovanie úprimnosti, Skupinové hry,

NOVE! HRA TÝŽDŇA 23.7. - Obmedzené zmysly

Mr Slacker

Čo: Zahrievacia hra, ktorá sa zameriava na komunikáciu a dynamiku vodcovstva.

NOVE! HRA TÝŽDŇA 16.7. - Veľký pád vajca

Mr Slacker  | Komentáre (2)

Rozvíjanie aktivity v malých skupinkách (4 až 5 ľudí), ktoré sú časťou väčšej skupiny