Nauč sa žiť! Mládež pre hľadajúcich

Tomáš | Komentáre (0) |  Video Linky  |  Pridaj k obľúbeným

(nápady jedného mládežníckeho klubu, ako každý zo siedmich princípov cyklu “Životne dôležité” prezentovať hľadajúcim stredoškolákom).

Pred niekoľkými rokmi som mal tému na mládežníckom klube v Prešove. Klub už existuje veľa rokov a stretávajú sa na ňom ako veriaci mladí ľudia z rôznych Prešovských zborov, tak aj ich neveriaci priatelia. Je plný dobrej hudby a vždy je na ňom aj nejaká tá téma. Počas cesty na klub sa ma niekto spýtal: „Počuj, ku komu budeš hovoriť? Ku veriacim, alebo ku neveriacim? Na koho sa budeš sústrediť?“ Priznám sa, že som najskôr nerozumel otázke. Nie preto, že som nerozmýšľal nad publikom pri príprave témy, ale skôr pre to, že už 4 roky som mal to šťastie, že som žil v komunite ľudí, ktorí nerobili rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi a snažili sa zasiahnuť obidve skupiny, či už išlo o kázeň v zbore, tému na mládeži, alebo spustenie kaviarne v meste.

Neviem, či si to uvedomujeme, ale za posledných pár tisíc rokov sme my "zachránení" začali podvedome rozdeľovať ľudí, ale aj hudbu, filmy a dokonca aj biznis na kresťanský a nekresťanský. Potom sme ešte rozdelili kresťanov na evenjelistov a misionárov na jednej strane a tých ostatných (bežných kresťanov) na strane druhej. Tí evanjelisti a misionári majú kázať neveriacim, a tí ostatní sa majú tešiť z komunity medzi sebou. Kresťania a nekresťania - máme pocit, že sú to dve skupiny ktoré žijú rôzne životy a sčasti je oprávnené myslieť si to, ale ak si to zoberieme z tej praktickej stránky, 15-ročný mladý človek, ktorý žije vo vzťahu s Bohom sa musí pripraviť na život rovnako, ako ten 15-ročný, ktorý ešte Krista nestretol. A pre obidvoch bude najlepšie, ak sa budú učiť žiť z Biblie, keďže je to kniha, ktorá bola napísaná ako príručka k životu od Stvoriteľa vesmíru. Na túto príručku sa nehrabe žiadny školský systém a už vôbec nie ten náš. V škole ťa naučia kopu vecí, ale najdôležitejšie životné princípy (Životne dôležité), ťa nenaučia. Tie sa dajú naučiť z Biblie. A aký je problém v tom, že keď sa tie princípy učíme, sedí vedľa veriaceho hľadajúci? Jediné, čo treba, je myslieť pri príprave a pri prezentácií na obidve skupiny a to naozaj nie je ťažké. Treba iba prestať používať kresťanský žargón a prestať hovoriť kresťanské vtipy. A sme za vodou. Môžeme sa začať učiť žiť.

Skúsim jednoducho uviesť názov témy a to, ako sme ju poňali na KECY klube, kde sa žilinskí stredoškoláci chodia učiť žiť.

Autentická viera

Nie je čo riešiť - bol na tento rok náš názov na sériu Autentická viera. Keďže plánujeme robiť Životne dôležité na klube aj ďalší rok, budeme preberať tých istých 7 princípov, určite ich nazveme inak. Bude to nová téma, s novým image, ktorá sa snaží učiť ten istý princíp - že Bohu sa dá dôverovať, pretože vždy splní to, čo sľúbil.

Ilustrácia so stoličkami - Keď študenti vchádzali do sály na prvom stretnutí série Nie je čo riešiť, pódium bolo úplne zapratané rôznymi druhmi stoličiek. Niektoré pomerne silne, iné dosť vetché, niektoré dokonca nefunkčné. Ilustrácia chcela vystihnúť to, že keď si chceme sadnúť, všetku svoju vieru (možno aj podvedome) vložíme do stoličky. Presne tak aj v živote, každý sa na niečo spolieha. Niekto na iných, niekto na seba a niekto na Boha. Otázka je, na koho sa dá naozaj spoľahnúť a na koho nie. Keď sme chceli ilustrovať dôveru v Boha, priniesli sme obrovské kreslo. Nedá sa porovnať Božia spoľahlivosť s tou, ktorú dokážu zaručiť iní ľudia, ani s tou, ktorú dokážem zaručiť sám sebe. To dokážu pochopiť či veriaci, alebo neveriaci. Každý predsa vie, že na seba a na iných sa nedá 100% spoľahnúť.

Pieseň: Ty a moja viera. Už Martin Luther robil to, že zmenil krčmový hit na chválospev. Toto je ukážka ako to urobil Miro Tóth z KE použitím pesničky od Noname a ako sme to potom ďalej použili na klube.

Krok viery - videoukážka ku téme č. 2 z časti Autentická viera. Používanie ukážok z filmov pri vyučovaní už nie je ničím novým. Tu je časť rozprávky, ktorá je slovákom veľmi blízka a dá sa z humorom použiť na ilustrovanie toho, že viera je skutok. Až keď urobíme krok, zistíme že sme naozaj verili. Keď veríš, nie je čo riešiť...

ZoeGirl - I believe - pieseň, ktorá sa dá použiť na otvorenie niektorého zo stretnutí na tému Autentická viera. Radi používame hudbu, ktorá znie “ako v rádiu”. Komunikujeme tým to, že sme skupina kresťanov, ktorá nežije v minulosti, ale tu, teraz a s vami.

Kvalitné priateľstvá

Fakt dobrí kamošši - názov, ktorý nápadne pripomína reklamu na Šarišské pivo a pocit, ktorý ide s jeho reklamami.

KECY klub na kolesách. Počas tejto série sme sa rozhodli urobiť víkendovku, kde sme pozvali 3 ďalšie mládeže z iných miest (BA, PO, LC) aj s ich hľadajúcimi priateľmi. Víkendovku sme obohatili hrou a na večerný program sme pozvali skupinu Vždy a Všade, keďže nás malo byť viac. Video Matrix je spracovaný záznam poobedňajšej hry, ktorý sme potom večer premietali pred vyhodnotením výsledkov hry (manuál k celodennej hre Matrix môžete nájsť tu). Zmyslom víkendu bolo, aby naše partnerské mládeže vypadli so svojimi priateľmi zo svojho mesta na víkend do Žiliny, kde bude dobrý klub a Žilinčania aby mali pocit, že nás je veľa a že sme konečne naplnili našu sálu. Obidve veci sa podarilo splniť .

Duchovná disciplína

Stretnutie 3. druhu - víkendovka. Názov mal výstižne komunikovať, o čo cez víkend išlo. Išlo o to, aby mladí pochopili dôležitosť času stráveného sami s Bohom. Duchovné disciplíny sú vlastne štúdium Božieho slova a modlitba. Zdalo sa nám, že vyučovať o týchto veciach by nestačilo. Jediné čo by to spôsobilo, by bol pocit viny, že som si zasa týždeň nečítal a nemodlil sa. Lepšie bude, ak sa každý z mladých stretne so živým Bohom.

Stretnutie s Bohom - Už niekoľko týždňov pred víkendom sme robili reklamu na víkendovku. Ukazovali sme video, ktoré je na tomto CD a pozývali sme všetkých, aby sa prišli stráviť 3 hodiny sami s Bohom.

audio CD so stíšeniami. Bolo treba zvýšiť očakávanie u mladých, ktorí nevedeli, čo majú od víkendovky čakať. Tak sme nahrali audio CD, na ktorom boli stíšenia na každý deň v týždni pred odchodom na víkendovku. Cieľom bolo všetkých pripraviť na to, že prežijú nadprirodzený víkend. Nie kvôli ľuďom, ale kvôli stretnutiu so živým Bohom. Na stretnutie sme pozývali samozrejme všetkých hľadajúcich priateľov z KECY klubu. Prišli a prvý krát v živote strávili 3 hodiny sami s Bohom. Niektorých z nich to veľmi zmenilo. V živote som nebol na takom víkende. Prišiel som cez prestávku do miestnosti a skoro všetci si čítali Bibliu. Kľúč bol v tom, že boli pripravení. Vedeli do čoho idú.

Sobotné aktivity. Sobota poobedie - necelý deň pred svojím stretnutím s Bohom, každý mohol prejsť cestou, ktorá bola pripravená z Biblických veršov a stanovíšť, kde každý mohol rozmýšľať o svojom vzťahu s Bohom. Stanovištia sú odfotené vo fotoalbume KECY klubu, úvod s vysvetlením vo formáte mp3 je tu.

Večerné chvály a uctievanie. Po poobedných aktivitách, keď sa zotmelo, išli sme na pochod do lesa. Keď sme sa vrátili, miestnosť bola sviečkami a občerstvením pripravená na uctievací večer. V powerpointe pod textami piesní bolo pár fotiek z toho, čo sme v ten deň zažili. Prostredie, ktoré sa podarilo vytvoriť pomáhalo chváliť zo srdca. Hľadajúci priatelia spievali s nami, alebo potichu sedeli a vychutnávali si atmosféru. Po chválach dievčatá priniesli na stoly večeru a na plátne po zbytok večera do pozadia bežal z DVD koncert skupiny Third Day. Ráno, keď sme sa zobudili, prišiel zlatý klinec programu. Rozišli sme sa plní očakávania, stráviť svoje 3 hodiny s Bohom. Potom obed a potom domov.

Múdre rozhodnutia

Druhí majú prednosť

Nexapachy - názov odvodený z toho, ako by frázu „Nech sa páči“ povedal Američan. Dôvod? Tému Druhí majú prednosť sme si zažili na lyžovačke za pomoci Amerického tímu.

Sexuálne hranice

Všetci to chceme je názov série o vzťahoch, láske a sexe. V prípade, že sa vám za celý rok nepodarilo presvedčiť vašu mládež, aby pozývali hľadajúcich priateľov, tak toto je ideálna príležitosť. Cirkev má dosť zlú povesť medzi mladými práve kvôli svojmu skostnatelému postoju v oblasti vzťahov, zvlášť katolícka cirkev pre nedávne aféry kňazov a svoj nemenný postoj ku celibátu. Treba si preto uvedomovať, že nekresťania svoje odpovede na otázky sexuality nehľadajú v cirkvi. O čo väčší šok je zistiť na klube, že Boh nie len rozumie a podporuje našu sexualitu, ale dokonca dal do Biblie návod, ako sa pripraviť na intimitu s človekom opačného pohlavia.

Rádio Fajn je miestne Žilinské rádio, ktoré má za cieľ prezentovať a diskutovať o každom lístočku, čo sa v Žiline pohne. Každý týždeň chodí niekto z KOMPASu do rádia, aby hovoril o najbližšom víkende, prípadne povedal ako prebehli posledné akcie pre mládež. Školský rok sme chceli začať útokom na stredné školy s prednáškou AIDS, sex a vzťahy od organizácie ACET, tak sme o tom veľa hovorili v rádií. V januári sme potom začínali túto sériu a tak sme znovu hovorili o sexe, až kým si ma riaditeľka rádia neposadila a nevysvetlila mi, že by sme mohli už hovoriť už aj o niečom inom. Prišlo mi to dosť komické, že kresťania sú napomínaní za to, že príliš veľa hovoria o sexe. Sčasti ma to aj tešilo. Nedalo sa o tom prestať hovoriť, pretože každá naša séria trvá skoro 2 mesiace (klub máme každé 2 týždne). Tak som sa iba začal vyhýbať slovu SEX a zdá sa, že všetko bolo odvtedy v poriadku. V článku pod linkou Všetci to chceme je ukážka toho, ako sa rádio samo rozhodlo počas svojich hlavných správ prezentovať naše prednášky na stredných školách.

Talkshow namiesto prednášky. Na záver série sme sa rozhodli zavolať si 2 mladé manželské páry, aby hovorili o morálnej zdržanlivosti pred svadbou. Môžete si pozrieť ako to dopadlo

Lovesongy. Drvivé percento piesní, ktoré som v živote počul (či už v rádií, na diskotéke, alebo doma) boli piesne o láske. Tieto piesne môžu byť úžasným nástrojom pri sérií, ako je táto. V KOMPASe sme už po 5 rokov každý rok organizovali Singing Párty, kde si stredoškoláci mohli prísť zaspievať. Spievali sme tam hlavne lovesongy. Logicky. Čo iné decká poznajú?

Inzeráty - nápad.

Absolútna autorita

ZÓNA 5l080D7 - názov, ktorý v sebe niečo skrýva. Zdalo sa nám, že zóna slobody by asi znelo dosť trápne, tak sme to "zašili“ do kódu. Trošku lepšie to takto vyzerá aj znie. Ak si ešte nečítal poznámky ku témam, tak asi ešte nerozumieš myšlienke. Zóna slobody je pod Božou autoritou. Hoci všeobecné presvedčenie mladých (ale aj starých) je, že naozajstná sloboda sa dá nájsť iba mimo autority, kde o sebe rozhodujem sám a nikto mi nič neprikazuje, Biblia tvrdí, že naozajstná sloboda je pod dáždnikom Božej autority. Ďalej to už poznáš.

Nápad na začiatok. Náš kolega Peter Hrubo miluje motorky. Požičali sme si od neho DVD, kde nejaký šialenec jazdí na motorke rýchlosťou 300 km/h po preplnenej diaľnici medzi dvomi švédskymi mestami. Na klube sme najskôr iba do tmy (tma je na klube dôležitá) pustili toto DVD a o pár minút do neho začala skupina hrať pieseň "Anything but ordinary“, v ktorej Avril Lavigne spieva, že žiť podľa pravidiel je nuda. Nie že by sme súhlasili s Avril, ale vediac, že jej názor vychádza z túžby žiť naplno a vediac, že študentom sa páči, bola to jasná voľba.

Životná skúsenosť. Na jeden z večerov v tejto sérií sme si pozvali ako rečníka nášho pastora Staška Gawela, ktorý pred svojím obrátením, ako stredoškolák zažil vzburu voči autoritám a vedel rozprávať, aký to malo dopad na jeho život. Bol to silný večer, kde si študenti uvedomili, že únik spod autority nezaručuje slobodu, ale naopak - väzenie.

Pár nápadov na praktické kroky nájdeš v jednom z článkov pri tejto sérii.

Záver

Každá téma sa dá povedať tak, že jej nikto nerozumie. To nie je veľmi ťažké. V našej kresťanskej kultúre sme si vyvinuli mýtus, že tvrdá strava je tá ktorej nerozumiem a pri ktorej prijímaní zaspávam. Prepáčte za výraz, ale to je čistá blbosť. Charles H. Spurgeon - jeden z najväčších kazateľov kresťanských dejín - mal dve zásady pri kázaní. Prvá bola, že počas svojho kázania mal za sebou vždy čo najväčšiu skupinu modlitebníkov a tá druhá bola, že jeho kázeň bola vždy povedaná tak, že jej malo rozumieť aj 10 ročné dieťa. Keby sa dnešní speakri pri svojich prezentáciách Božieho slova správali podľa týchto dvoch zásad, nemuseli by si riešiť ku komu hovoria, či k veriacim, alebo k neveriacim. Rozumeli by im všetci. Toto platí aj pri mládežníckych kluboch.

Ak chceme byť relevantní, musíme dať pozor, aby 1) prostredie, ktoré v klube vytvoríme komunikovalo, že nám záleží, aby sa tam všetci cítili dobre a aby pochopili, čo sa bude komunikovať. 2) spôsob našej prezentácie bol pútavý a 3) obsah aby bol užitočný, aby keď študenti odchádzajú nemali ani najmenšiu pochybnosť, či otázku v mysli: Čo tým chceli povedať? Alebo: „Čo s tým mám vlastne urobiť?“ Poslucháči by mali zažiť to, čo im chceme povedať a tým si to zapamätať a mali by vedieť, čo je ich prvý krok ku zmene a aplikácií Biblického princípu, ktorý práve pochopili. Iba tak im môžeme pomôcť, aby sa naučili žiť. A nesmieme zabudnúť, že sme možno jediní, kto sa ich to snaží naučiť.

Súvisiace linky

KECY klub band fotoalbum
KECY klub na kolesách - fotoalbum.
NEXAPACHY lyžovačka - fotoalbum
Stretnutie 3. druhu - fotoalbum
Talkshow "Všetci to chceme" - fotoalbum

Video

Get the Flash Player to see this player.

Hodnotenie

1 2 3 4 5