NOVE! HRA TÝŽDŇA 23.7. - Obmedzené zmysly

Mr Slacker | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Čo: Zahrievacia hra, ktorá sa zameriava na komunikáciu a dynamiku vodcovstva.

  • Veľkosť skupiny: 8 a viac.
  • Čas: 30 minút.
  • Čo potrebuješ: Jedna šatka pre každého účastníka.
  • Cieľ hry: Skupina sa musí zoradiť podľa čísla bez toho, aby sa spolu rozprávali.

Pokyny k aktivite:

Vytvor čistý priestor, kde sa môžu účastníci bezpečne pohybovať (ja rád niekoľkých účastníkov poprosím, aby slúžili ako nárazníky alebo mantinely). Každému účastníkovi prideľ číslo, povedz im, že nikto iný nesmie ich číslo vedieť a potom každému účastníkovi zaviaž oči. Povedz im, že nemôžu rozprávať. Cieľom je zoradiť sa podľa čísla bez toho, aby sa na seba pozerali alebo aby rozprávali. Skutočne zaujímavou časťou je, že účastníkom nedáš čísla, ktoré idú po sebe. Preskoč nejaké čísla, pričom môžeš brať ohľad na nejaký vzorec, napríklad 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18. Vždy by si mal mať číslo 1 a potom číslo, ktoré je rovnaké ako číslo účastníkov aktivity.
Spýtaj sa, či majú účastníci nejaké otázky. Pripravení? Pozor, štart!

Poznámky pre vedúceho:

  1. Nastane frustrácia, keď sa budú účastníci snažiť komunikovať rôznymi metódami ako sú búchanie nohami alebo poklepkávanie a nebudú môcť nájsť chýbajúce čísla. Uvidíš, ako sa niektorí účastníci vzdajú. Po nejakom čase povedz celej skupine, že sú niektoré čísla, ktoré chýbajú. Uvidíš, ako sa zviditeľnia vodcovské osobnosti a pozoruj, ako rýchlo správne zoradia skupinu.
  2. Spätná väzba sa môže zamerať na vodcovstvo, komunikáciu alebo riešenie problémov.

Hodnotenie

1 2 3 4 5