NOVE! HRA TÝŽDŇA 16.7. - Veľký pád vajca

Mr Slacker | Komentáre (2)  |  Pridaj k obľúbeným

Rozvíjanie aktivity v malých skupinkách (4 až 5 ľudí), ktoré sú časťou väčšej skupiny

Aktivita môže byť buď súťaž medzi skupinami alebo súčasť väčšieho a dlhšieho závodu.
• Úlohou je zostaviť konštrukciu okolo vajíčka tak, aby vajíčko prežilo pád z 2 a pol metra (približná výška regálu v obchode)
• Táto aktivita sa môže použiť na zviditeľnenie takmer každého aspektu tímovej práce alebo vodcovstva
• Ponúka sa tu veľké a dramatické finále pri púšťaní vajíčka
• Aktivita môže zahrňovať krátku 30-sekundovú prezentáciu/reklamu obalu vajíčka. To zvýši celistvosť aktivity.
Čo potrebuješ
Každá skupina dostane:
• Okolo 4 až 12 slamiek (číslo záleží od požadovanej obtiažnosti)
• Lepiacu pásku (množstvo záleží od požadovanej obtiažnosti)
• Čerstvé vajíčko
• Akékoľvek iné veci, ktoré by sa mohli použiť pri vytváraní obalu – môžeš taktiež použiť návnady, ktoré sú pri tvorení obalu zbytočné a nepotrebné
Čas
• Približne 30-45 minút na vytvorenie obalu
• Približne 15-30 minút na veľký pád vajca
• Približne 5-45 minút na upratovanie a spätnú väzbu
Obmena
• Nedávaj žiaden materiál na vytvorenie obalu, účastníci si musia sami nájsť prírodné materiály z prírody okolo.

Hodnotenie