ČO JE DÁVKA?

DÁVKA je multimediálny materiál určený pre pracovníkov s mládežou.

ČO JE ZÁMEROM DÁVKY?

Želáme si, aby Dávka bola vhodným študijným, multimediálnym a najmä inšpirujúcim materiálom, ktorý by ti pomohol v tvojej práci s mládežou. Jej cieľom je inšpirovať, povzbudzovať a pomôcť vedúcim mládeží v ich službe.

PREČO NÁZOV DÁVKA?

Toto pomenovanie sme vybrali preto, lebo všetci potrebujeme z času na čas pomoc! Tak ako potrebujeme jesť, alebo dýchať, aj v mládežníckej službe potrebujeme byť duchovne inšpirovaní. Sme si vedomí, že služba s mládežou je jednou z tých najťažších a zároveň najkľúčovejších služieb v našich zboroch. Jedným zo spôsobov pomoci v tejto službe je práve DÁVKA online. Našou túžbou je, aby DÁVKA bola pravidelným zdrojom inšpirácie, žriedlom, ktoré pomáha dobre plniť úlohu mládežníckeho vedúceho.

KTO MATERIÁLY PRIPRAVUJE?

V projekte DÁVKA je zapojený tréningový tím pracovníkov Tréningového Centra Kompas (TCK), spolu s ďalšími externými spolupracovníkmi. Tento tím pracuje na tom, aby pripravil tvorivé a inšpirujúce nástroje, praktické nápady a materiály pre tak dôležitú službu akou práca s mládežou bez pochýb je.