OTÁZKY DO DISKUSIE OHĽADNE KRISTOVHO PANSTVA

Zac Shepperson | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Diskusné otázky týkajúce sa skutočnosti, že Kristus je Pán. Ako to je s podriaďovaním sa? Čo s tým keď hreším?... Diskutujte v skupine.

1. Keď premýšľaš o Kristovom panstve vo svojom živote, čo ťa motivuje k tomu, aby si sa mu poddával, alebo ho odmietal? – Premýšľaj samostatne a zapíš si svoju odpoveď.


2. Čo je cieľom toho, že sa podriadime Kristovi?

3. Ako reaguješ na to, keď zlyháš v otázke Kristovho panstva?


4. Čo si myslíš, ako sa Boh na teba pozerá v čase, keď zlyháš? (zlyhávaš....)

Vyber si a zakrúžkuj svoju odpoveď.

A) Hanbí sa za mňa

B) Považuje ma za neverného

C) Je zo mňa sklamaný

D) Je na mňa nahnevaný (záleží však na tom, aký veľký je ten hriech...)

E) Oddelí sa odo mňa

F) Nemení svoj postoj ku mne


Inštrukcie pre vedúceho diskusie:

1. Keď premýšľaš o Kristovom panstve vo svojom živote, čo ťa motivuje k tomu, aby si sa mu poddával, alebo ho odmietal?

Táto otázka by mala odhaliť motiváciu študentov v otázke Kristovho panstva. Častokrát odpovede môžu byť napr. takéto:

A) Snažím sa o „panstvo“, aby som sa páčil Bohu.

(Treba vedieť, že toto je nesprávna motivácia, ak sa snažíme získať Jeho uznanie, pretože už sme boli uznanými kvôli Kristovi samotnému...)

B) Snažím sa, lebo viem, že potom ma Boh požehná.

(Požehnanie mnohokrát neprichádza s podriadením sa a poslušnosťou voči Kristovi. Je to sebecká motivácia. My už sme požehnaní pre Krista.)

C) Mali by sme sa podriaďovať Kristovi kvôli tomu, že Ho milujeme.

2. Čo je cieľom toho, že sa podriadime Kristovi?

Cieľom by nemalo byť to, že tým máme kontrolu, moc nad hriechom. Ježiš už prevzal nad ním všetku moc. Zomrel zaň. Cieľom by mala byť Kristova podoba, odraz reality, toho, že už sme čistí a spravodliví v Božích očiach.

3. Ako reaguješ na to, keď zlyháš v otázke Kristovho panstva?

Mali by sme pripustiť naše slabosti hriešnikov a prijať Božiu milosť skrze Krista. Potom by sme sa mali usilovať o svätosť a moc v novej závislosti na Ňom.

4. Čo si myslíš, ako sa Boh na teba pozerá v čase, keď zlyháš? (zlyhávaš....)

Biblická odpoveď je „F“. Jeho pohľad na nás ako veriacich nie je založený na našom výkone, alebo poslušnosti, ale na tom, že Ježiš za nás zomrel. Žiaden múdry otec neprestane milovať svoje dieťa po tom, ako je dieťa neposlušné, tak isto dieťa neprestáva byť jeho dieťaťom. Rovnako to je aj s Nebeským Otcom.

Iné, alternatívne otázky k téme Kristovho panstva, prípadne našej poslušnosti voči Nemu:

1. Čo sa stane, ak nebudem ochotný podriadiť sa mu? Stratím večný život? Ako ma to ovplyvní?

2. Ako si udržať život tak, aby nebol iba o zozname vecí ,ktoré mám alebo nesmiem urobiť?

Hodnotenie

1 2 3 4 5