A ideme ďalej!

Mr Slacker | 15. apríl | komentáre (1)

Je čas nabrať nové tempo! My v Tréningovom Centre Kompas dúfame, že vaše leto s mládežou a dorastom bolo úspešné a že ste tiež zažili zázrak, totiž to, ako ďalší mladí ľudia prišli ku Kristovi.

Ak je to tak, potom je najvyšší čas slúžiť týmto duchovným “novorodencom”. Môžete si byť istí, že Satan usilovne pracuje na tom, aby neprežili. My však musíme tak isto zápasiť o to, aby jeho plány neuspeli.

Radi by sme vám ponúkli pomoc, materiály pre nových, mladých veriacich, ktoré by povzbudili ich ďalší duchovný rast. Pomoc ponúkame prostredníctvom 10 lekcií multimediálneho kurzu nazvaného “Elements” (Základy) – pre Život v Kristu (modlitba, Svätý Duch, spoločenstvo, Písmo, poslušnosť, skutky milosrdenstva, svedectvo…). Materiály sú spracované  v desiatich jazykoch vrátane Slovenčiny. Krátke videosvedectvá ku každej z tém (resp. ku každému Biblickému štúdiu) sú v anglickom jazyku so slovenskými titulkami. 

Elements sa mimoriadne hodia pre následnú prácu s novými kresťanmi najmä po anglických konverzačných táboroch.

Na web stránke www.jvelements.com si môžete stiahnuť jednu z lekcií v Slovenčine (lekcia č. 9 – Uctievanie) a zoznámiť sa tak s materiálom bližšie.

Všetkých desať lekcií na jednom DVDčku si môžete zakúpiť len za 300,- Sk + poštovné, poukázaním platby na účet TCK 2699360008/1100 s variabilným symbolom VS: 1900

Objednať sa dajú na TCK adrese: marianna.miskeiova@tckompas.sk, alebo prostredníctvom telefónu cez Mariannu Miškeiovú +421.417234536.

Now that summer is over and school has started up again, it’s time to pick up the pace! Here at Training Center Kompas, we hope that your youth group’s summer was a time of seeing new students come to Christ. If that is true, it’s time to be diligent with our new “babies”.
You can be sure that Satan is hard at work to make sure they don’t survive. So, we need to make sure his plans don’t succeed.

We would like to offer you some help for new and young believers that will encourage their healthy and consistent growth. It is a 10 lesson multimedia course called “Elements”. It is created in ten different European languages and is designed to address the basic issues that are a part of a new relationship with God.

So, if you are serious about taking care of your “babies”, have a look at the Elements series at www.jvelements.com You can actually download a sample lesson in Slovak from this site (lesson #9 – worship) and have a look. 

You can buy all 10 lessons on DVD for only 300,- SK by contacting Marianna Miškeiová at marianna.miskeiova@tckompas.sk or call us at +421.417234536.

 

 

Mr Slacker | 15. apríl 2008 | komentáre (1)