Učeníctvo

Duchovný pediater

Suzanne Bracken    

Čo by ste si pomysleli o rodičoch, ktorí by nezobrali svoje dieťa k pediatrovi? Keby som bola naozaj Zuzkina mama, čo by ste si pomysleli o mne, keby som ju ignorovala a nechala ju len tak samú na seba? o by ste si pomysleli, keby som jej nedávala jesť? Čo ak by som jej nikdy nedala najavo, ako veľmi ju mám rada? Iste by ste si mysleli, že som otrasná mama, nie?

7 Základních priorit rostoucího učedníka

Todd C. Morr

Takže, jak by to vypadalo pro každého následovníka Krista – mladého či starého, chudého či bohatého, nového či staršího křesťana – uceleně žít priority Ježíše Krista každý den, týden a každý měsíc v roce?

Základy

Samo Lacho  | Komentáre (1)    

7 stretnutí pre novoobrátených.

OSOBNÝ RAST A PLÁN UČENÍCTVA

V živote fungujeme v niekoľkých oblastiach. Je dobré občas sa zastaviť a popremýšľať nad tým, ako sa nám v týchto oblastiach darí, aké je naše smerovanie, ale tiež stanoviť si múdre životné ciele a kroky k ich naplneniu.

ČO MÁM ROBIŤ TERAZ? UČENÍCTVO v ROZBEHU

Zac Shepperson

Jedna vec bola vždy pravdou. Vždy som bol užasnutý nad tým, ako učeníkovanie inej osoby motivovalo, upriamilo, inšpirovalo a priviedlo do dospelosti týchto nových študentských vedúcich! Keď som to videl, chcel som vedieť prečo som študentov k tomu nepovzbudzoval už predtým. A pevne som sa rozhodol, že ich už nikdy neukrátim o takúto príležitosť. Keď študenti učeníkujú iných študentov, funguje to a je to mocné!

VO VATIČKE

Maruška Kožlejová

Keď sa človek o niekoho stará, snaží sa ho držať “vo vatičke". Aby sa cítil dobre, bezpečne, šťastne. Staráme sa tak o bábätká. Sú bezbranné, preto potrebujú našu starostlivosť a opateru.

UČENÍCTVO - Presekávanie sa skrze zmätok

Danny Jones

Pretože väčšina ľudí nikdy osobne nezažila učeníctvo, potom má problém s tým ako naplniť Kristov príkaz o činení učeníkov. Mnohí sa dokonca pýtajú, či toto prikázanie bolo pre všetkých veriacich, alebo iba pre apoštolov.

UČENÍCTVO JE BOJ!

Robert S. Sims

Väčšina obľúbených návodov na duchovný boj sa zameriava na boj kresťanov ako jednotlivcov proti ich vlastnej slabosti. Na individuálny boj kresťana proti zlým silám. Tento dôraz na jednotlivca je úpadkom kresťanskej myšlienky, ktorý je spôsobený súčasnou spoločnosťou.

EVANJELIZAČNÉ ZÍSKAVANIE AKO PROCES

Danny Jones

Naše evanjelizačné podujatia musia otvoriť dvere pre hľadajúcich a držať ich otvorené pre ďalší rozvoj vzťahov a lepšie predstavenie Krista. Tento článok rozoberá myšlienku rozsiahleho evanjelizačného plánovania v kontexte konkrétnej skupiny študentov, na ktorú sme upriamení.

Rozhovor Jána Vecana a Mikiho Liptáka o Pavlovi Roháčkovi

Ako charakteristický je pre Paľa život modlitby? „Modlitba je úplne základný prvok. Hovorí, že ako starší človek sa často zobudí v noci a modlí sa. Ráno, keď vstane, ešte ani neotvorí oči a už sa modlí. Keď sa stretneme, stretnutie vždy ukončíme modlitbami.“

Multiplikácia zabudovaná v systéme

Samo Lacho

Hoci väčšina vedúcich v cirkvi si praje, aby ich zbory rástli, málokto z nich sa snaží o to, aby vedome a cielene vytvárali podmienky pre zaradenie hľadajúcich a nových veriacich do zborových štruktúr zboru. Inými slovami, multiplikácia nesmie ostať len na úrovni len nejakej peknej myšlienky, ale musí sa prejaviť konkrétnymi krokmi v našej službe.

HRDINOVIA

Danny Jones

Kto je hodný nasledovania? Pavol napísal: „Nasledujte ma tak, ako ja nasledujem Ježiša.“ Iba ak naše životy odrážajú Ježišov charakter, ponúkame niečo, čo je hodné nasledovania, či už sú naši nasledovníci veriaci alebo nie...

Rozprávanie Dannyho Jones-a o svojom otcovi

Danny Jones

„Bol to život, v ktorom sa veľmi nediali veľké udalosti. Ale za sebou zanechal zástup osôb, ktoré svoje životy odovzdali Ježišovi na základe jeho strategického „životného štýlu evanjelizovania,“ ktorý bol charakteristický povzbudením a starostlivosťou.“

ÚLOHA UČENÍKOVATEĽA – ZHRNUTIE

Čo robí učeníkovateľ? Tu je niekoľko stručných zoznamov, ktoré ti môžu pomôcť získať rýchly obraz niekoľkých aspektov úlohy učeníkovateľa.

SKUTOČNE UČENÍKUJEŠ ALEBO ROBÍŠ NIEČO INÉ?

 

Tu sú dva dokumenty, ktoré ti môžu pomôcť zhodnotiť seba ako učeníkovateľa. Prvý dokument je kvíz s desiatimi otázkami a druhý je tabuľka, ktorá porovnáva učeníctvo s inými úlohami vo vodcovstve.

6 CIEĽOV PRE UČENÍKOVATEĽA

Existujú milióny vecí, ktoré sa učeník môže naučiť od svojho učeníkovateľa. Ale existujú nejaké podstatné veci v jadre tohto všetkého? Tu je zoznam šiestich oblastí, ktoré ťa môžu stimulovať k premýšľaniu o tejto oblasti.

ZÍSKAVANIE VÍZIE PRE ČINENIE UČENÍKOV

Gary W. Kuhne

Zdá sa, že v človeku je príliš veľa nestálych vecí na to, aby bolo múdre staviť na jeho vernosť niečo tak závažné ako je veľké poverenie. Áno, presne toto urobil Boh." - Článok z knihy: DYNAMIKA VÝCHOVY K UČENÍCTVU

“VÝCHODISKO” - Sprievodca pre vedúcich

 

Východisko je knižne spracované 13 týždňové štúdium určené pre prácu v malej skupine pre tých, ktorí hľadajú alebo začínajú svoj vzťah s Bohom. Poskytuje úvahy, štúdia a otázky ktoré pomôžu vám, ako aj tým, ktorých vediete napredovať na svojej duchovnej ceste.

UVERIL, ale čo ďalej?

 

Možno si kladieš otázku, ako pomôcť mladému kresťanovi. Niekoľkotýždňový kurz „ZÁKLADY“, s poznámkami pre teba ako vedúceho, by ti mohol byť k pomoci. Adaptácia z Sonlife Strategy – Afrika

PRVÉ KROKY PRE NOVÝCH VERIACICH

Steve Mills

Aj my v Kompase sme toto leto zažili nadprirodzenú Božiu prítomosť. Počas prázdnin niekoľko študentov bolo jasne dotknutých Kristovou mocou. Boli sme a ešte stále sme nadšení. A predsa, dávame si otázku ako ďalej. Sme presvedčení, že znovuzrodenie nie je konečná zastávka na ceste. Naša zodpovednosť pri týchto ľuďoch pokračuje. O tom, čo to je následná práca, ako a prečo by mala pokračovať sa dozviete z článku PRVÉ KROKY... od Steve Mills-a, výkonného riaditeľa Church Ministries.

Prieskum učeníkovacích schopností

 

Naši učeníci sú pravdepodobne najlepší ľudia, ktorí dokážu ohodnotiť naše učeníkovacie schopnosti. Je tu niekoľko ťažkých otázok, ktorým musí čeliť učeníkovateľ, no rovnako ti poskytnú úžasnú spätnú väzbu na tvoje silné i slabé stránky. Neboj sa sám seba! Použi tento dotazník s niekoľkými svojimi učeníkmi!

POSÚVANIE ŽIVOTA

Gary W. Kuhne

Čo je úloha učeníkovateľa? Autor tohto článku ponúka praktické rady tomu, kto vedie učenícky proces.

JEDNODUCHO MULTIPLIKÁCIA

 

Vypočujte si ako Draho Poloha a Dawson Jones spomínajú na proces multiplikácie v ich živote. Pozrite si toto video spolu v time vedúcich a povzbuďte sa k tomu, aby každý z vás mal vo svojom živote nejakého "dawsona". Draho pracuje ako grafik v službách Kompasu. Dawson je študentom 2. ročníka na gymnáziu. Obidvaja žijú v Žiline.

INTERAKTÍVNA HRA NA NAUČENIE PRINCÍPOV UČENIÍCTVA

 

Toto je interaktívna hra, ktorá je veľmi zábavná a takisto jednoducho vysvetľuje dôležité princípy učeníctva. Môže to byť úžasný nástroj na seminár, špeciálne vyučovanie alebo výlet, ktorý bude venovaný učeníctvu.

ZMOCNENIE - samoštúdium

Zac Shepperson  

Venujte niekoľko minút premýšľaním prostredníctvom šiestich otázok o tom, akým spôsobom ste boli poverení a zmocnení k službe.

ZMOCENENIE K SLUŽBE

Andy Stanley  | Komentáre (2)

Každú nedeľu som sa chodil pozrieť na tie fľaše s alkoholom, ktoré boli poukladané vedľa chodníka pri kostole, pretože bezdomovci boli na stretnutí toho muža...

ÚROVNE VZŤAHOV

 | Komentáre (1)  

Zaujať ľudí môžeš na diaľku, ale zasiahnuť ich môžeš len zblízka. Základný princíp je: čím užší vzťah, tým väčší potenciál na ovplyvnenie. Howard Hendricks

UČENÍCTVO V KOMUNITE

Lewie Clark

Pozorovanie toho, aký bol v tomto spoločenstve Ježiš zručný, je základom pre naše chápanie vytvárania učeníkov. Vychovanie nasledovníkov Ježiša je nemožné bez žitia v spoločenstve.

OPÄTOVNÉ DEFINOVANIE UČENÍCTVA

Aká je definícia učeníctva? Predstavujeme ďalší pohľad na to, ako definujeme toto slovo a takisto návrat k niekoľkým základným pravidlám učeníctva.

Ježiš s učeníkmi

Tento krátky dokument je sprievodca Evanjeliom podľa Matúša, verš po verši, aby ukázal, ako k učeníctvu pristupoval Ježiš.

JA & IVČA

Janka Hrivniaková

Inšpirujúce svedectvo sedemnásťročného dievčaťa, ktorá berie príkaz o činení učeníkov vážne. Ježiš ku svojmu príkazu nestanovil vekový limit. Dúfame, že to bude inšpiráciou pre mnohých, aby nasledovali jej príklad.

STAČÍ ZAČAŤ, VERIŤ A MAŤ VEĽKÉ SRDCE

Maruška Kožlejová

Naozaj to funguje! Boh rozšíril počet učeníkov v Maruškinej skupinke. Prečítaj si Maruškin príbeh, ako Boh pracoval a ako vyzerá učeníctvo na Slovensku.

DELIŤ SA O KRISTA PRIRODZENÝM SPôsoBOM

Jacob Aranza

Toto je skvelý článok, ktorý by mohol byť použitý aj ako séria učení o osobnej evanjelizácii. Je plný veľmi praktických a biblických zásad, ako získať ľudí okolo vás pre Krista. Skvelé je to, že je to skutočný príbeh o vzťahu jedného chalana s „Timom“, ako uvidíte.