Nástroje a pomôcky

UČENÍCKE DOTAZNÍKY (4 časti)

 

Dotazníkom identifikuj 30 kľúčových charakteristík učeníka Ježiša Krista (po 10 v každej oblasti). Týchto 30 charakteristík netvorí nejaký vyčerpávajúci zoznam, ale vidíme ich objavovať sa znova a znova v Biblii. Tento nástroj sa môže stať východiskových bodom pre pomoc jednotlivcom a spoločenstvám pri budovaní učeníkov.

PRIESKUM MEDZI SLOVENSKOU MLÁDEŽOU

Samo Lacho

Údaje, ktoré sa tu objavia sú výsledkom prieskumu, ktorý bol spracovaný v roku 2005. Prieskum bol zrealizovaný na 1655 stredoškolských študentoch z celého Slovenska (47,5% dievčat a 52,5% chlapcov). Otázok bolo celkom 50 a boli kladené podľa tematických okruhov ako voľný čas, vzťahy, hodnoty a duchovno. Prieskum viedol Samuel Lacho.

OSOBNÝ RAST A PLÁN UČENÍCTVA

V živote fungujeme v niekoľkých oblastiach. Je dobré občas sa zastaviť a popremýšľať nad tým, ako sa nám v týchto oblastiach darí, aké je naše smerovanie, ale tiež stanoviť si múdre životné ciele a kroky k ich naplneniu.

NEVERIACI PRIATELIA

 

V súbore nájdeš pomôcku na vyhodnotenie svojich vzťahov so svojimi neveriacimi priateľmi.

NÁSTROJ NA SILU A OBNOVENIE - KAPLNKA

Zac Shepperson    

Kaplnka je skvelý nápad na výlety, tábory alebo akúkoľvek príležitosť, kedy musíš naplánovať vyhradený čas, keď sa stretnete s Bohom. V tejto časti nájdeš nápady, materiály a fotky, ktoré ti pomôžu pripraviť kaplnku pre tvoju skupinu mládežníkov.

74 OTÁZOK VYKÁZATEĽNOSTI

Tu je niekoľko otázok, ktoré ti môžu byť nápomocné, keď budeš premýšľať nad otázkami ku skupinke vykázateľnosti. Každý z nás má iné slabosti, pokušenia a potreby. Takže tento zoznam ti môže pomôcť upriamiť sa na rozličné oblasti potrieb.

SKUTOČNE UČENÍKUJEŠ ALEBO ROBÍŠ NIEČO INÉ?

 

Tu sú dva dokumenty, ktoré ti môžu pomôcť zhodnotiť seba ako učeníkovateľa. Prvý dokument je kvíz s desiatimi otázkami a druhý je tabuľka, ktorá porovnáva učeníctvo s inými úlohami vo vodcovstve.

Pripravení k pozvaniu?

Často krát premýšľame o tom, že je potreba, aby sa naši priatelia „stretli“ s pravdou. Ale keď premýšľame o konkrétnych zmenách, ktoré treba urobiť, aby sa toto mohlo uskutočniť a zároveň to má byť pozitívnou skúsenosťou aj pre nás aj pre nich, zistíme, že sa to stáva dosť vážnou myšlienkou, zámerom. Nasledovné otázky vám (vašej skupinke, mládeži) pomôžu ohodnotiť, či ste pripravení na návštevu vašich priateľov.

Hodnotenie multiplikácie ako procesu zdravého rastu

Peter Hrubo  

Tento materiál môžete efektívne využiť počas stretnutia vášho mládežníckeho tímu. Prehodnocuje to, akým spôsobom ste sa ako jednotlivci ocitli v službe s mládežou. Tiež by vám mal pomôcť uvedomiť si, ako by mal vyzerať ideálny proces zdravého rastu vášho tímu.

Učenícky kurz – PRIESKUMNÍK

 

Prieskumník je učenícky kurz spracovaný v 6 lekciách, ktoré pomôžu mladému kresťanovi porozumieť otázkam ako je: Istota spasenia, Ako prežívať Božiu lásku a odpustenie, Ako byť plnený Duchom Svätým a žiť z jeho moci…

Prieskum učeníkovacích schopností

 

Naši učeníci sú pravdepodobne najlepší ľudia, ktorí dokážu ohodnotiť naše učeníkovacie schopnosti. Je tu niekoľko ťažkých otázok, ktorým musí čeliť učeníkovateľ, no rovnako ti poskytnú úžasnú spätnú väzbu na tvoje silné i slabé stránky. Neboj sa sám seba! Použi tento dotazník s niekoľkými svojimi učeníkmi!

OSOBNÉ HODNOTENIE MÔJHO ŽIVOTA, ALEBO VIAC NEŽ PÍSANIE DENNÍKA

Zopár dôvodov pre ktoré sa oplatí vytrvať v písaní denníka. Písanie denníka sa totiž môže stať ďalším výborným spôsobom osobného hodnotenia, nástrojom pre učenie sa vecí o Bohu, druhých, nás samých a pre náš rast.

MÁŠ ISTOTU?

Barry St. Clair  

Cyklus študijných príručiek od Barry St. Claira, pomocou ktorých sa môže kresťan naučiť zručnosti v každej, zo základných oblastí života s Bohom, ako je modlitba, štúdium Biblie, hľadanie Božej vôle, chvíľa stíšenia s Bohom a iné. Je veľkou pomocou zvlášť pre novo obrátených kresťanov. Jednu lekciu z nich – „Máš istotu spasenia?“ uvádzame aj v našej Dávke.

KOHO POČÚVAŠ?

 

Kvôli nesprávnym náhľadom od ľudí, ktorí sú okolo nás, sa môžeme naučiť veriť veciam, ktoré nie sú pravdivé. Tieto veci, ktorým veríme, sa dajú len veľmi ťažko odhaliť a ešte ťažšie sa dajú zmeniť. Nasledovné ohodnotenie ti pomôže odhaliť niekoľko takýchto potenciálnych klamstiev ako aj ich zdroje. Vyhraď si nejaký čas na to, aby si si odpovede napísal na papier a premýšľal nad nimi.

INTERAKTÍVNA HRA NA NAUČENIE PRINCÍPOV UČENIÍCTVA

 

Toto je interaktívna hra, ktorá je veľmi zábavná a takisto jednoducho vysvetľuje dôležité princípy učeníctva. Môže to byť úžasný nástroj na seminár, špeciálne vyučovanie alebo výlet, ktorý bude venovaný učeníctvu.

95 VECÍ, KTORÉ BOH DÁVA V MOMENTE SPASENIA

 

Tu je prostý zoznam biblických odkazov, ktoré nám pomôžu vidieť úžitok z toho, že sme v Kristu. Je povzbudzujúce vidieť čo len tak dlhý zoznam, ale tak isto by bolo veľkým úžitkom pre tvojich mládežníkov, ak by si vyhľadali tieto pravdy týkajúce sa ich života v Písme sami.

PO TROŠKE KAŽDÝ DEŇ V ROKU…

 

Premýšľali sme o tom, ako by sme ti pomohli vytvoriť si zdravý návyk, aby si si pravidelne čítal Písmo a pritom, aby to bolo aj zmysluplné pre tvoj vzťah s Bohom. Ponúkame ti kalendár čitateľa Biblie (SČB).

EVANJELIUM V JEDNOM VERŠI

Každý z nás sa potrebuje naučiť ako jasne povedať o úžasnej správe záchrany. Tu je jednoduchý príklad ľahký na zapamätanie. Prostredníctvom iba jedného verša z Písma môžeš vysvetliť evanjelium svojim spolužiakom.

DOTAZNÍK – PRÁCA POD AUTORITOU

 

Tu je päť otázok vo forme dotazníka, ktoré sa týkajú práce pod autoritou a prosba na teba, aby si nám napísal svoj vlastný príbeh o práci pod autoritou. Venuj chvíľu času tomu, aby si okopíroval a vložil tieto otázky do emailu a pošli nám svoje odpovede.

REAGOVANIE NA PREDSTAVY O MILOSTI

 

Vyhraď si nejaký čas a premýšľaj nad tvojím vzťahom s Bohom tým, že budeš reagovať na týchto 6 ľudských predstáv o láske, milosti a prijatí.

INTIMITA S BOHOM - osobné zhodnotenie

Nech toto hodnotenie naštartuje tvoje premýšľanie o tom, aký vzťah máš s Bohom. Niekedy máme v ceste prekážky, ktoré nevidíme. Buď k sebe úprimný. Pokús sa nemyslieť na to, čo je správne a čo nie, ale čo je skutočne pravda v tvojom živote.