Biblické štúdiá

AKO SI JEŽIŠ CENIL STRATENÝCH?

Peter Hrubo

Prečo bol Ježiš úspešný v získavaní ľudí pre svojho Otca? Môžeme sa z Jeho príkladu nejako poučiť? Alebo iba skonštatujeme, že On je nedosiahnuteľný ideál? Niekoľko krátkych Biblických štúdií o Kristovom srdci z príkladov pri získavaní stratených.

BYŤ VODCOM-SLUŽOBÍKOM V MEDZIKULTÚRNOM PROSTREDÍ

Paige Crawford  

Adaptované zo semináru, vedeného Danny Jonesom, misionárom na Slovensku. Toto leto bude tvoj postoj dôležitejší ako čokoľvek iné. Každý deň máme na výber, aký postoj si privlastníme na ten - ktorý deň. 10% z týždňa na tábore bude to, čo zažiješ a 90% bude tvoriť to, ako na to zareaguješ.

APOŠTOLOVIA NÁM UKÁZALI, AKO…

Biblické štúdium o znásobovaní pracovníkov v službe zo Skutkov 6:1-7. Keď premýšľame o násobení v službe, nesmieme premýšľať len o učeníctve (znásobovaním) jednotlivcov alebo skupiniek, ale takisto o znásobovaní ľudí v službe. Tu, v Skutkoch 6. kapitole, nachádzame tento skvelý príklad toho, ako apoštolovia povzbudzovali učeníkov, aby vstúpili do služby.

ZMOCNENIE - samoštúdium

Zac Shepperson  

Venujte niekoľko minút premýšľaním prostredníctvom šiestich otázok o tom, akým spôsobom ste boli poverení a zmocnení k službe.

POZNAŤ BOHA OSOBNE

 

Skutočný dôvod, prečo nás Boh stvoril je, aby sme Ho mohli osobne poznať. Ale veľa ľuďom sa zdá byť Boh veľmi vzdialený, nepoznateľný a neosobný. Očividne je tu nejaký problém.

PO TROŠKE KAŽDÝ DEŇ V ROKU…

 

Premýšľali sme o tom, ako by sme ti pomohli vytvoriť si zdravý návyk, aby si si pravidelne čítal Písmo a pritom, aby to bolo aj zmysluplné pre tvoj vzťah s Bohom. Ponúkame ti kalendár čitateľa Biblie (SČB).

Ježiš s učeníkmi

Tento krátky dokument je sprievodca Evanjeliom podľa Matúša, verš po verši, aby ukázal, ako k učeníctvu pristupoval Ježiš.

Boží charakter

Čo vieš o Bohu? To, čo vieme o Bohu určuje, aký s Ním máme vzťah. Toto dvojdielne štúdium skúma, čo o Bohu a jeho charaktere hovorí Biblia. Obsahuje časti z Biblie na preskúmanie a takisto otázky na premýšľanie.

BIBLICKÉ ŠTÚDIUM - Problémy ako test tvojho obrazu o Bohu

Je jednoduché povedať, čo o Bohu veríte. No počas krízy sa odhalí to, čomu skutočne veríme. Toto štúdium rozoberá túto tému a niekoľko postáv z Biblie, ktoré prežili krízu.