SÓLO SEX. Čo hovorí Biblia?

Ron Luce | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Ako vedúci musíme študentom ponúknuť spôsob, ako viesť kresťanský život v rovnováhe v tomto svete, ktorý v rovnováhe nie je. Keď budeme propagovať slobodu masturbácie, tento cieľ...

Počas nedávneho seminára o sexe a manželstve sa jeden z prednášajúcich s nami podelil o to, ako sa vysporiadával s masturbáciou a ako si ju ospravedlňoval. Jeden z prítomných, keď už to nemohol počúvať, prehovoril: „Myslel som si, že ako kresťania máme byť ako Ježiš.”

„Správne!” odpovedal prednášajúci.

„Nuž, ale nemyslím si, že Ježiš masturboval,” odpovedal.

Po niekoľkých trápnych momentoch ticha prednášajúci povedal: „Skutočne, máme sa snažiť byť ako Ježiš, ale nemôžeme byť dokonalí.”

Zatiaľ, čo sa všemožne snažíme dať našim študentom „riešenia zo skutočného života,” musíme dať pozor na to, aby sme neznížili relevantnosť Písma a Božiu moc. Dale Kaufman nedávno vo svojom článku o masturbácii povedal: „Musíme mladým pomáhať navigovať cez rozbúrené vody ich vlastnej sexuality.” Otázku, na ktorú si musíme odpovedať, je: „Ako im „pomôžeme navigovať”?” Znižujeme štandard, pretože si myslíme: „Veď aj tak to budú robiť, tak ich nechajme”? Zdá sa, že menovaný článok sa snaží presne o túto vec.

Biblia hovorí, že cesty človeka sa zdajú byť dobrými v jeho očiach, ale nakoniec vedú k smrti. Ako vedúci musíme študentom ponúknuť spôsob, ako viesť kresťanský život v rovnováhe v tomto svete, ktorý v rovnováhe nie je. Keď budeme propagovať slobodu masturbácie, tento cieľ nedosiahneme.

Ničivé následky

Postavme sa k tomu tvárou v tvár; žijeme vo svete, kde je príliš veľa sexu. Keď to porovnáme s tým, keď som bol mladý ja, tak teraz zo všetkých médií prichádza obrovské predávkovanie, ktoré sexuálne stimuluje mladých ľudí.

Keď budeme svojich mladých ľudí „navigovať,” mali by sme im radiť, aby „sa priblížili k útesu čo najbližšie, ale pritom na to nesmú myslieť”? Čo, ak by sme pozerali na to, čo Biblia hovorí na zlé myšlienky? 2. Kor 10:5 nám hovorí: „Ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista.”

A čo tak pozitívne stránky masturbácie – uvoľnenie sexuálneho napätia? Výskum dokazuje, že pravdou je presný opak.

Dr. Winnifred Cutler, popredný odborník na poli biológie ľudskej reprodukcie, poznamenáva, že v sexuálnom spojení sa dvaja jednotlivci spoja. „Toto nie je iba v rovine psychickej ale aj hormonálnej.” Iné typy sexuálnej aktivity, či už s viacerými partnermi alebo v prípade individuálnej masturbácie, nie sú schopné vytvorenia takéhoto typu cyklickej harmónie.”

Poradca v oblasti sexuálnej závislosti, Dr. Douglass Weiss, súhlasí. Vo svojej prezentácii opisuje, ako interagujú sex a mozog.

V centre mozgu je mediálny preoptický nukleus (MPN). Keď zažívate sexuálne uvoľnenie, váš mozog prežíva produkciu chemikálií, ktoré sa volajú endorfíny a encefalíny. Toto je najrušnejšia chvíľa v ľudskom tele. Deje sa to v tej istej oblasti, ktorú ovplyvňuje aj kokaín. Preto je taký návykový.

Pretože za takéto správanie získate tú najlepšiu odmenu, chcete to robiť znova a znova. A tu je niečo jedinečné. Keď dostanete túto odmenu, nech je to čokoľvek, na čo sa pozeráte, nemusí to byť skutočné, na čokoľvek sa pozeráte (kvôli sexuálnemu uvoľneniu), tak si s týmto objektom, čokoľvek to je, vytvárate puto. Takže, ak máte sexuálne fantázie, začnete si budovať „vzťah” so svetom predstáv. Viem, že mužom sa to páči medzi ich 30 a 40 rokmi veku kvôli tomu, čo urobili svojmu MPN, keď mali 12 alebo 13 rokov.

Boh to vytvoril tak, aby ste si vytvorili puto s jednou osobou. (Pre mužov:) Vo veľmi krátkom období, bez ohľadu na to, ako vaša manželka vyzerá, si k nej vytvoríte puto. Stane sa vašou túžbou. A keď premýšľate nad intimitou a sexualitou, myslíte na ňu. Ak masturbujete a odmeňujete sa za to, že uchádzate do sveta predstáv, tak potom táto predstavivosť bude to, po čom budete túžiť. Budete vidieť ženy ako objekty, nie ľudí. A to Boh tak nevytvoril. Boh chce, aby ste sa na iných pozerali ako na Božie deti. Ako na osoby.

„Váš mozog nepozná rozdiel,” pokračuje Dr. Weiss, „medzi tým, či je tento objekt vhodný alebo nevhodný. Vie len to, že získal za to odmenu. A teraz, ak dostane dobrú vec (chemickú odmenu), ktorá je spojená so zlou vecou, čo bude chcieť robiť? Zlé veci. Ochraňujte svoj mozog. Je to sväté miesto. Ak začnete masturbovať a zájdete do predstáv alebo pornografie, zničíte si život. Ovplyvňuje to vašu vlastnú sexualitu.“

Ak budeme mladých povzbudzovať k tomu, aby tieto rady praktizovali, vlastne im pomáhame zorientovať sa vo svojom vzťahu k sexuálnym otázkam.

Čo hovorí Biblia?

Len preto, že Biblia nepoužíva slovo „masturbácia,” neznamená to, že k tejto téme nemá čo povedať. Písmo odhaľuje cestičku, ktorou hriech putuje ku každému z nás. „Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.” (Jakub 1:14-15)

Ku Ježišovmu vyučovaniu o cudzoložstve (Mat 5:27) Dr. Jack Hayford poznamenáva: o „vašej ruke (rovnako ako o „vašom oku”), ktorá „vás uvádza do pokušenia,” Ježiš vyučuje v kontexte „pozerania sa na ženu s túžbou,” a preto do toho spadá aj hriech masturbácie. Netrvá na tom, že toto nie je jediné, o čom tu Ježiš hovorí, ale hovorí, že niet pochýb o tom, že tu Ježiš niečo naznačuje.

Boh vložil do každého človeka „tlačítko vášne,” ktoré je vytvorené na vášnivý spôsob vyjadrenia svojej lásky ku svojej manželke/manželovi. Jediná osoba, ktorá bola kedykoľvek mienená, aby stlačila toto tlačítko, je tvoja manželka/manžel.

Jedna z najrozrušujúcejších vecí v Kaufmanovom článku je opisovanie našej sexuality, ktorú znižuje na obyčajné biologické funkcie. Sexualita je omnoho viac ako to. Naša sexualita bola vytvorená Bohom za určitým zámerom. O skúsenosti „jedného tela” sa opakovane píše v kontexte svätosti a opisuje sa ako „tajomstvo.” (Ef 5:1-4). Sebastimulácia je protirečením tohto zámeru a „tajomstva” posvätnej jednoty jedného tela.

Manželstvo nech je v úcte u všetkých a loža nepoškvrnená. A smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Bôh.” (Žid 13:4) Grécke slovo, ktoré sa prekladá ako „cudzoložníci” alebo „cudzoložstvo,” je „pornea” a v tom čase sa chápalo ako „akékoľvek sexuálne správanie, myšlienkové alebo skutkové, ktoré bolo mimo posvätného obcovania medzi manželom a manželkou.” Sebastimulácia, ktorá vedie k orgazmu, skutočne poškvrňuje manželskú posteľ.

Článok tvrdí, že človek môže masturbovať bez toho, aby túžil po sexe. I keď sa táto myšlienka zdá byť smiešna osobe priemerne inteligentnej, zdá sa, že sú niektorí, ktorí sa o tom nechali presvedčiť. Taktiež, článok ponúka, že pokiaľ ľudia „upriamia svoje mysle na veci, ktoré sú hore,” môžu slobodne masturbovať a oslavovať Boha. Znamená to, že s naším telom môžeme robiť akýkoľvek hriech, ktorý chceme, pokiaľ počas toho premýšľame nad Bohom? Určite nie!

Jakub 1:13-16 nám hovorí, že hriech je výsledkom procesu, ktorý sa začína v našich mysliach. Vďaka Bohu, existuje únik pred každým hriechom! (1. Kor 10:13) Pavol učí našich mládežníkov: „Ale pred žiadosťami mladosti utekaj.” (2. Tim 2:22) Čokoľvek, čo nás privádza k nemorálnosti, by v nás malo vyvolať útek. Cieľom v kresťanskom živote nie je to, koľko pokušenia môžeme zvládnuť bez toho, aby sme zhrešili. „Múdrosťou opatrného je rozumieť svojej ceste.” (Prísl 14:8) Keď mladí ľudia pociťujú pokušenie masturbovať, musia utekať k Bohu.

Nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti.” (Rím 13:14) Napriek tomu, odhaľme moc, ktorú dal Boh každému veriacemu „aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí.” (Títus 2:12)

Sebakontrola

Niektorí by sa mohli čudovať, prečo prechádzame cez pubertu medzi 11 a 13 rokom života, ale nezosobášime sa, kým nemáme 20 a viac rokov.

Pastor Ted Haggard hovorí: „Boh nám dáva príležitosť učiť sa sebakontrole, aby tak naše manželstvo bolo silné a zdravé – dôveryhodné v manželskom vzťahu.”

Ak mladí ľudia nedokážu kontrolovať sexuálne impulzy pred manželstvom, prečo by mali byť schopní kontrolovať sa potom, ako sa zosobášia? Na svadbe nie je nič, čo by nám automaticky zaručovalo sebakontrolu.

Vo svojom článku pán Kaufman hovorí o mladých chlapcoch, ktorí sú „bezmocní” v boji proti sexuálnym tlakom. Ak máme moc povedať „nie” určitému správaniu, tak vlastne praktizujeme „sebakontrolu.” Na úsilí byť čistým nie je nič morálne nevhodné a nikdy túto snahu nesmieme zavrhnúť.

Písmo je plné výziev k tomu, aby sme boli ľuďmi sebakontroly; dokonca je to ovocím Ducha (Gal 5:22-23). Boh očakáva, že budeme používať túto moc, ktorú nám so Svätým Duchom dal, aby sme kontrolovali svoje telá a mysle.

Ako pomôcť mládežníkovi vysporiadať sa s tým

Mladí ľudia musia vedieť, že majú vedúceho, ktorý ich môže učiť, ako žiť zbožné životy, a nielen iba správať sa tak, aby sa necítili vinní. Možno sa budú cítiť „bezmocní,” ale musíme im ukázať, že Boh im dal moc nad hriechom.

Prvým krokom je vybudovať základ čistoty tak, že budeme učiť, že zámerom „tlačítka vášne” je vyjadrenie lásky ich budúcim manželkám/manželom. Odovzdaj im lásku voči čistote, ktorá nie je iba kopou zákonov, ale cnosť, ktorú máme ochraňovať.

Taktiež ich musíme učiť, že sebakontrola je ako sval. Ak ho posilnia teraz, budú ho môcť používať po zvyšok svojho života.

Jeanne Mayová, mládežnícka vedúca na dôchodku, ktorá túto službu vykonávala 32 rokov, verí, že jedno z najzničujúcejších klamstiev, ktoré masturbácia ponúka, je niečo, čo ona nazýva ako „mentalita rebríka.” Mladí muži a ženy, ktorí úprimne túžia kráčať v slobode, si často predstavujú svätosť ako veľmi vysoký rebrík. Vždy, keď človek „dokáže” prejsť ďalším dňom vo víťazstve v tejto oblasti, tak sa vidia, ako keby „urobili ďalší krok smerom hore po rebríku.” Ale ak to nedokážu, tak sa často cítia, akoby „spadli úplne na spodok rebríka.” Tak sa cesta k mentálnej čistote stane tak frustrujúcou a beznádejnou, že sa vzdajú. Úžasná sloboda prichádza vtedy, keď si mladí ľudia uvedomia, že jedno „zlyhanie” nevymaže všetko ich úsilie po tento bod. Hlavným upriamením mysle musí byť smerovanie, nie dokonalosť.

V boji za čistotu mysle si musia mladí ľudia uvedomiť, že ich najaktívnejším sexuálnym orgánom vždy bude ich mozog. Preto nám Písmo hovorí: „Ale sa premeňte obnovením svojej mysli.” (Rím 12:2). Môžeš im povedať, aby si zapamätali verše, ktoré sa v tomto článku spomínajú, rovnako ako nasledujúce verše: Jób 31:1, Žalm 101:3 a Prísl 5. Keď budú premýšľať nad Písmom, budú naplnení muníciou, ktorá im pomôže vo vojne proti pokušeniu.

Poznám veľa mladých ľudí, ktorí tieto veci urobili a teraz žijú v úplnej slobode od masturbácie. Pripravujú sa na to, že budú jedného dňa mať fantastickú intimitu so svojimi manželkami/manželmi. Ako vedúci musíme dovoliť, aby princípy Písma boli štandardom, ktorý budeme používať na vyučovanie našich mládežníkov.

Táto generácia potrebuje vedúcich s vysokým štandardom, ktorí ich budú učiť, že je možné takto žiť a ukážu im, ako na to. Buďme takýmito vedúcimi.

Hodnotenie

1 2 3 4 5