Bázeň pred Bohom a strach

Danny Jones | Komentáre (1) |  Príloha Audio Linky  |  Pridaj k obľúbeným

„Neobyčajná vec na bázni pred Bohom je tá, že keď sa bojíš Boha, nebojíš sa ničoho iného, a naopak, keď sa nebojíš Boha, bojíš sa všetkého ostatného. Požehnaný je každý, kto ma bázeň pred Bohom.“ Oswald Chambers

Strach je prirodzená vec. Pretože naša ľudskosť je veľmi krehká, je prirodzené, že sa budeme niečoho báť. Je to súčasťou nášho bytia. Máme však na výber koho a čoho sa budeme báť. Ak sa cítime sami v našich zápasoch s týmito strachmi, majú potenciál nás premôcť. Z tohto dôvodu ich ľudia buď ignorujú, snažia sa s nimi vysporiadať sami alebo alebo si zavolajú na pomoc priateľov, či vytvoria podpornú skupinku a spoločne bojujú proti svojim strachom. Mnohí nad nimi nikdy nezvíťazia, pretože nikdy neriešili ten zíkladný strach, s ktorým sme boli stvorení, a to je bázeň pre Bohom. Písmo je plné dôvodov k tomu prečo je bázeň pred Bohom riešením všetkých strachov, ktoré sa nás snažia zničiť.

Napíš z týchto veršov, čo pôsobí bázeň pred Bohom:

Prísl. 1:7

Prísl. 10:27

Prísl. 14:26

Prísl. 16:6

Prísl. 19:23

Prísl. 22:4

Prísl. 31:30

Žalm 25:14

Žalm 34:9

Žalm 85:10

Žalm 103:11

Žalm 103:13

Žalm 147:11

Sú dva motívy pre bázeň pred Bohom. Oba sú biblické. Jeden je servilný a je motivovaný strachom z trestu. Druhý je filiálny a je motivovaný láskou, ktorá nechce uraziť alebo zraniť Boha. I keď sú oba biblické, najvyššou formou je strach motivovaný láskou k Bohu. Nie sme zameraní na obavu z toho, ako nás veci ovplyvnia, ale na to, ako ovplyvnia Boha. Je to túžba uctiť si jeho svätosť a zažívať Jeho priazeň. Ak je toto mojim postojom, bude pre mňa ľahšie podriadiť sa jeho vôli a žiť v bázni pre Ním. Tento typ strachu, ktorý je motivovaný láskou, neočakáva, že dostane niečo späť.

Čo je bázeň pred Bohom? Bázeň pred Bohom môžeme opísať ako dôveru v Božiu autoritu (Prísl. 31:19,20) s nenávisťou zla (Prísl. 8:13), ktorá nás vedie k radosti z Božích prikázaní a Jeho spravodlivosti (žalm 112:1).

Bázeň pred Bohom nie je emociálny výsledok nadprirodzeného zážitku. Je to prístupné pre každého. Čo hovorí Prísl. 1:29 o tom, ako získať bázeň pred Bohom?

Prísl. 2:3-5 nám tiež hovorí ako získať bázeň pred Bohom motivovanú láskou. Ktorých 6 vecí je tu spomenutých, ktoré vedú k bázni pred Bohom?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Všetky tieto veci sú rozhodnutia života, ktoré máme schopnosť ovládať a rozhodnúť sa pre ne.

Našou voľbou je túžba učiť sa bázni pre Bohom. Väčšina ľudí nežije v bázni pred Bohom a preto sú nie len ovplyvňovaní iným i strachmi, ale sú ovládaní a ničení hriechom a pochybnosťami , ktoré pramenia z nevery.

V Žalme 34:12 -19 Dávid zvoláva svoje deti a vyučuje ich bázni Hospodinovej. Nie je možné sa niečo naučiť ak nie je túžba učiť sa. Musíme začať s postojom túžby niečo sa naučiť 34:12. Boh nám dokonca dal pozitívny motív naučiť sa bázni Hospodinovej v. 13. Čo je týmto motívom?

Je niekoľko spôsobov, ktorými môžeme dosiahnuť tento cieľ – milovať život a vidieť dobré dni, čo je spojené s bázňou pred Bohom.

v. 14 Prečo je moja reč taká dôležitá pre bázeň pred Bohom? Je hovorenie klamstvom? Je vôbec niekedy správne klamať? Ak áno, kedy a prečo?

v. 15 V tomto príkaze je dvojsečný meč. Od čoho a k čomu sa máme obrátiť?

Zlo – aký je rozdiel medzi zlom a hriechom? Tento verš nehovorí aby sme nenávideli hriech. Hriech je výsledok toho, že konáme zlé. Zlo je koreňom. Je to niečo v mojom srdci, čo ma vedie k hriechu? Toto je dôvod prečo nás bázeň pred Bohom vedie k tomu, aby sme sa zamerali na zlo nie na hriech. Ak by sme mali bázeň pred Bohom a nenávideli zlo, nehrešili by sme. Zameriavanie sa na hriech na vedie k hriechu a k pádu (Rim. 16:19). Avšak, ak sa sústredíme na zlo, ktoré produkuje hriech, viac ako na samotný hriech, pomôže nám to predísť pádu.

Ktoré korene zla produkujú hriech v našom živote? Ako nám bázeň pred Bohom pomáha odstrániť tieto korene?

v. 15 Pokoj tiež hrá rolu v bázni pred Bohom. Absencia pokoja produkuje najviac strachu v našom živote. Čo to znamená hľadať pokoj a snažiť sa oň? Čo ním Mat. 5:38-42 hovorí o hľadaní pokoja?

v. 16-18 Aké sú charakteristiky srdca, ktoré sa bojí Hospodina? Charakterizujú tieto veci i tvoj život? Akú postoje musím zmeniť aby bol môj život charakterizovaný bázňou Hospodinovou?

Budeš sa báť, buď Boha alebo Jeho stvorenstva. Strach zo stvorených vecí ťa povedie k bezmocnosti a bude ti brániť v tom, aby Boh mohol naplniť plány, ktoré má pre teba. Bázeň pred Bohom otvorí dvere ku všetkému, čo Boh chce pre tvoju radosť a spokojnosť v tomto svete. Nedovoľ strachu aby ťa o toto okradol.

„Bezpečie nie je absencia nebezpečenstva, ale prítomnosť Boha.“

Súvisiace linky

Úvod do série Negatív
Úvod ku kázni o Strachu, kde nájdeš linky na scénku, program, videá a ostatné zdroje ku tejto kázni.

Audio

Get the Flash Player to see this player.

Hodnotenie

1 2 3 4 5