ŠTUDENSKÉ VODCOVSTVO: NETRADIČNÝ POHĽAD

Steve Miller | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Študentskí vedúci píšu celoročný plán, vedú kluby, vystupujú ako hlavné postavy v školskom divadle, alebo produkujú zložité vedecké projekty. Jednoduchí, priemerní študenti pracujú v zodpovedných robotách, vytvárajú webové stránky a varia jedlá keď sú ich rodičia príliš zaneprázdnení. Čo si títo „normálni“ študenti myslia, keď prídu na mládežnícku skupinku a my im len povieme: „Sadni si rovno a počúvaj!“

Keď som mal 13 rokov, golfová hviezda Tiger Woods hral svoj prvý národný juniorský turnaj. Hral spolu s profesionálnym golfovým hráčom Johnom Dailym, ktorý vyhral po 4 jamky pod pár.

Žiak, z druhého stupňa základnej školy, Steven Spielberg natáčal filmy a večer ich premietal pre deti zo susedstva. Používal iba obyčajnú plachtu, ktorú si natiahol cez prádelnú šnúru niekde pred domom. Bill Gates, ako stredoškolák naprogramoval databázu, ktorá umožnila, aby sa každý žiak zo školy zaregistroval, a tiež mu umožnila, aby si založil triedu svojich obľúbených dievčat! Isaac Watts, ktorý písal hymny, študoval hebrejčinu ako 13 ročný, francúzštinu ako 10 ročný, gréčtinu ako 9 ročný a latinčinu ako 4 ročný!

Musím sa čudovať, ako reagujú takýto študenti, keď navštívia mládežnícku službu, kde mladí predpokladajú, že všetky vodcovské úlohy, do ktorých študent niečo vloží, sú alebo naliehavé, alebo nie sú dobre ohodnotené. Študenti sú potom vyhostení do pozície pasívnych poslucháčov. „Mám to,“   povieš. „Ale moji študenti nie sú detské fenomény. Cítim sa úspešný, keď im úplne zabránim, aby nerozbili mládežnícku miestnosť.“

Potenciál pre „normálneho mládežníka“

Fajn, tak sa poďme posunúť od posledného detského fenoména, o ktorom sme čítali a poďme sa pozrieť na našich „normálnych“ študentov. Niektorí trénujú hodiny každé poobede, aby boli dobrí v nejakom športe, iní zase trénujú na hudobnom nástroji, aby zvládli hru. Študentskí vedúci píšu celoročný plán, vedú kluby, vystupujú ako hlavné postavy v školskom divadle alebo produkujú zložité vedecké projekty. Jednoduchí, priemerní, študenti pracujú v zodpovedných zamestnaniach, vytvárajú webové stránky a varia jedlá, keď sú ich rodičia príliš zaneprázdnení. Čo si títo „obyčajní“ študenti myslia, keď prídu na mládežnícku skupinku a my im iba povieme „Sadni si rovno a počúvaj!“ Stále viac a viac sa pýtam sám seba tieto otázky: „Berie moja mládežnícka služba študentov ako súčasnú cirkev alebo ako cirkev zajtrajška? Učím študentov, aby robili významnú službu dnes, alebo to všetko prenechali „reálnej“ službe dospelým? Nemajú všetci veriaci, vrátane mládeže, dar od Boha (1. Korintským 12:7), že sú zodpovední, aby sa naučili slúžiť jeden druhému (1.Petra 4:10,11)? Nepovedal Pavel Timoteovi: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote.“ (1.Tim. 4:12) a „Nezanedbávajte svoje dary milosti ...“ (1.Tim. 4:14) a „zasväť seba do...kázania a učenia...?“ Ak je to tak, tak prečo nevidíme viac študentov, ktorí používajú svoje Bohom dané dary?

Globálni študenti, ktorí robia rozdiel Rozhľadení študenti, ktorí prinášajú zmenu

Aby som dokázal odpovedať na tieto otázky, vyšplhal som sa nad moje skúsenosti z našej kultúry, aby som zhromaždil nápady od mládežníckych pracovníkov po celom svete. Ako bývalý inštruktor pre mládežnícku službu som žil na Slovensku a v tom čase som bol dodávateľom zdrojov pre mládežníckych pracovníkov žijúcich mimo USA. Veľakrát som bol užasnutý a povzbudený tým, čo som videl, že Boh robí medzi mladými  v ostatných krajinách. Snáď pohľad z „vonku“ zatrasie náš vlastný vzor a pomôže nám myslieť viac kreatívnejšie o tom, ako zdokonaliť študentské vodcovstvo na našej vlastnej pôde.

Chcel by som vám teraz predstaviť Abraháma Sahu in Delhi, z Indie. Abrahám vyrastal v Calcatte, kde potom neskôr študoval vedu, manažment a právo. Hoci bol požiadaný, aby reprezentoval Indiu v Spojených národoch, odpovedal, že s nimi môže konzultovať iba na krátky čas. Podľa Abraháma, ktorý sedel v U.N. by to nikdy nebolo také naplňujúce ako jeho služba: poslúchať Boha, platiť cenu a byť ochotný aj zomrieť. 

Jeho vízia? Zakladať zbory, kde nie sú kresťania, aby ich „chytil, kým sú mladí“ (to bol jeho slogan). A ísť do špinavých štvrtí, kde žili chudobní ľudia. Delhi bola nepochybná voľba, kde asi z 11,2 milióna ľudí, 80% žilo vo svojich 6000 „brlohoch“, a bolo tam menej ako 10 zborov, ktoré slúžili na tomto mieste. (Vypočítaj si a zistíš, že každý zbor mal asi 1milión ľudí vo viac ako 600 „brlohoch“. A ak si unavený z konkurencie s inými zbormi, tak sa presťahuj do Delhi!)

Jeho stratégia? 1.) Hľadať mladých, ktorí majú 11 rokov a viac. 2.) Snažiť sa, aby mali záujem o Ježiša a aby sa zapojili do domácej skupinky (bunkovej skupinky). 3.) Vyučiť ich pre službu a poslať ich späť ku kazateľovi, ktorý má na starosti celú štvrť. Potom ich trénovať cez školu (inštitúciu), kde študujú 4 mesiace – praktickú službu a aj teóriu. Tento cyklus opakujú až dva roky. Na konci týchto dvoch rokov, keď majú 16 až 18 rokov, zakladajú, spolu s 12 ľuďmi, s ktorými mali najsilnejšie vzťahy, skupinkový (bunkový) zbor. Starší pastor (ktorý má asi 20 rokov a viac) chodí na zborové stretnutia, aby radil a nie vyučoval.

Raz prišiel 13 ročný chlapec k Ježišovi a priniesol so sebou ďalších 40 detí jeho veku, ktorí boli z toho istého brlohu. On teraz vedie túto skupinu pod vedením mentora. Čo naozaj priťahuje študentov na týchto skupinkách? 1.) Ľudia sa delia o svoje osobné zážitky s Bohom (svedectvá). 2.)Dejú sa zázraky. V skúsenostiach, ktoré mal Abrahám sa zázraky diali len keď sa ľudia úplne odovzdali Bohu. Prvú vec, ktorú povedia novoobráteným je, že nie je ľahké žiť pre Krista. Oni musia byt ochotní zomrieť za svoju vieru. Vodcovia boli zabíjaní vo svojej službe a ich pozostatky boli zničené. Ale keď sú mladí ochotní poslúchať a platiť cenu, tak Boh mocne koná v životoch ľudí, ktorých svedectvá oslovujú ostatných.

Asi si vieš predstaviť, že taký tréning naozaj násobí úžasným tempom počet kresťanov a skupiniek. Najbližších desať rokov dúfajú, že založia 60 materských zborov a 600 skupinkových zborov. Hej, ja by som bol taký šťastný keby som zdvojnásobil počet mojej mládežníckej skupinky. Kde je moja vízia?

A to nie,je iba v Indii. Nejaký 22 ročný mládežnícky pracovník v Južnej Afrike má viac ako 75 študentov ktorí vedú skupinky. V štáte Bogota, v Kolumbii je jedna mládežnícka skupinka, ktorá má zamestnaných iba dvoch ľudí na plný úväzok a má viac ako 10 000 študentov, ktorí vedú skupinky. Jeden 17 ročný vodca jednej skupinky, ktorá je v Bogote oznámil, že za 4 roky sa  skupinka znásobila 18 krát! (3)

Lekcie NETRADIČNÝ POHĽADU

Čo sa ja učím , od Abraháma a druhýc, o rozvíjajúcich sa študentských vedúcich? 

Rob tie veci ktoré sú jasné. Modli sa a vyber si zopár z nich, ktorí sú ochotní, spoj dary a vášeň podľa konkrétnej služby a vymodeluj dobré vodcovstvo.

Začni v malom, ale začni! Najprv ma to „napumpuje“, keď počujem o svedectvách, ako sú uvedené hore. Potom príde depresia. Kým mládežníci nezakladajú zbory a nenásobia skupinky, tak to iba potvrdzuje moje podozrenie, že som neúspešný mládežnícky vodca. Ale pamätaj si, že takto nejako vypadá mládežnícka služba v niekoľkých bodov (fliačikov) na celom svete. Môže to vypadať úplne inak v lokálnom kontexte, keď to vedieš ty a je tam mix tvojich darov. Ela, ktorá žije v Ukrajine si berie po každej mládeži jedného člena domov, aby budovala vzťahy a išla úplne hlboko. Žiadny výnimočný študijný plán. Žiadny organizačný graf. Ale jej študenti, ktorým sa venovala osobne, končia tréning a začínajú slúžiť na plný úväzok. Jeden mládežnícky vodca na Costa Rice dostáva kreatívne nápady od svojich študentov. Prečo nezačať tento týždeň jednoducho tak, že by si zobral nejakých kľúčových mládežníkov na hamburger do McDonalda a dal by si im priestor, aby ti povedali svoje nápady o tvojej službe. Píš si poznámky. Ohodnoť ich nápady a myšlienky. Opýtaj sa ich: „Ak by ste boli vy zodpovední za mládežnícku službu , čo by ste robili?“ Neobraňuj sa. Uč sa od nich a buduj vzťahy na ich dôvere. Zober ich ako vodcov a oni sa budú cítiť takí dôležití v službe. 

Nečakaj ,kým dostaneš nejakých „tvrdých (ostrých)“ mládežníkov. Vodcami sa stávame učením, nenarodíme sa nimi. Ak Abrahám (lepšie: Ježiš cez neho) môže vyučiť pastorov z neposedných detí z ulice, tak tvoji stredoškoláci sa nimi môžu stať tiež.

Neustále vyučuj vodcov vo všetkých aspektoch tvojej služby. Všetci mi povedali, aby som navštívil jednu neuveriteľnú službu. Ale keď som tam prišiel, bolo to tam mŕtve. Skupina (hlavný program) hrala tak dobre, že za celý čas neurobili chyby a hrali naozaj dobre. Ale neboli tam žiadny hudobníci, ktorí by trénovali. Jeden muž neustále vyučuje nových vedúcich chvál tým, že nasadí na pódium nových spevákov spolu s tými, ktorí už spievajú dlhšie, ale ich hlasy neznejú poslucháčom, ale len v odposluchoch. Často by ste videli dvoch bassgitaristov, ktorí hrajú na pódiu, ale zneje len  hudba jedného. Druhý sa len učí. 

Preskúmaj opis svojej práce. Vidíš sa primárne ako „mládežnícky služobník“ alebo ako „ten, ktorý dáva výstroj mládežníckym vedúcim“ (Efeským 4:11,12)? Alebo máš toľko času aby si robil obidve veci?

Poskytuj pravidelný, praktický tréning pre konkrétnu službu. Niektorí to robia prostredníctvom sústredení pre vedúcich, iní zase ako týždenný, alebo mesačný tréning alebo učenie. Najefektívnejší tréning je ten, ktorý je zameraný na konkrétnu službu, ako napríklad misijná cesta. Jim Brown zo Severného Írska robí pre skupiny 6 mesačný kurz učeníctva, aby pripravil študentov na 16 misijných ciest, ktoré reprezentujú 5 rôznych úrovní oddanosti (záväzku). (Neboj sa! Prvé leto začínal jedným výletom.) Dokonca aj ateisti môžu chodiť na výlety, ktoré sú zamerané  iba na samotnú službu. 

Rozprávať o vodcovstve a oddanosti ako o normálnom kresťanskom živote. „Rozprúď (rozbehni) takúto kultúru oddanosti a  dostaneš oddanosť,“ povedal Jim Brown. On očakáva od svojich študentov, aby si dokončili svoje úlohy prednostne k stretnutiam, aby mohli vodcovia radšej diskutovať, ako mať nejakú prednášku alebo vyučovanie. 

Očakávaj aj zlyhania. Je to súčasťou služby. Služba nie je vždy o tom, aby sme vyzerali dobre. Tak povzbuďte svojich študentov a zdôrazňujte im, aby v službe buď pokračovali, alebo slúžili v inej oblasti. 

Nepodceň ich schopnosti. Študenti majú viac energie, viac prirodzených kontaktov so stratenými, viac voľného času ako nejaká iná skupina v zbore. Niektorí sú naozaj zamilovaní do Pána. Prečo ich limitovať v tom, aby sa nezapojili do týždennej misijnej cesty alebo,aby vítali hostí alebo, aby viedli chvály? Uvolnime ich, aby zasiahli svoj svet!                                

Hodnotenie

1 2 3 4 5