Evanjelizácia

AKO SI JEŽIŠ CENIL STRATENÝCH?

Peter Hrubo

Prečo bol Ježiš úspešný v získavaní ľudí pre svojho Otca? Môžeme sa z Jeho príkladu nejako poučiť? Alebo iba skonštatujeme, že On je nedosiahnuteľný ideál? Niekoľko krátkych Biblických štúdií o Kristovom srdci z príkladov pri získavaní stratených.

Niekde začať treba

Maruška Kožlejová

Bol neskorý večer a ja som chcela stihnúť posledný nočný autobus domov. Šli sme podchodom na železničnú stanicu pretože Števo si spomenul, že tam sú Wecká otvorené celú noc. No pred zavretým obchodom sme videli ležať zakrvaveného muža.

Nauč sa žiť! Mládež pre hľadajúcich

Tomáš    

(nápady jedného mládežníckeho klubu, ako každý zo siedmich princípov cyklu “Životne dôležité” prezentovať hľadajúcim stredoškolákom).

PROSTREDIA

Amadna Desnoyers, Paige Crawford  

V tomto článku chcem hovoriť o rozličných prostrediach na tábore, obzvlášť v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je prostredie, ktoré my sami vytvoríme okolo seba, keď budeme nadväzovať vzťahy so študentmi. Toto sa môže diať kdekoľvek sme...na obede, večer na našej izbe, keď budeme spolu so študentmi robiť kreatívne aktivity, atď. Druhou oblasťou prostredia je prostredie po večernom programe, vo všeobecnosti je to príležitosť na skvelé rozhovory so študentmi.

O čom sú KECY?

Tomáš  

Vyrástol som v kresťanskom prostredí. Od narodenia som chodil do detského spevokolu, do nedeľnej besiedky a moje pozadie si pomaly a neochotne, ale isto zvykalo na tvrdú kostolnú lavicu. Všetci moji najlepší kamaráti boli z kresťanských rodín, dokonca susedia v paneláku nad nami (všetci starší ako ja), ktorí boli (a sú) mojimi životnými vzormi, boli vzornými kresťanskými deťmi. Na strednej som v prvom ročníku prepadol sčasti preto (na také niečo je vždy veľmi veľa dôvodov), lebo som namiesto učenia celé leto chodil po kresťanských táboroch, dokonca aj cez môj "reparátny" týždeň som iba odbehol z detského tábora, kde som mal na starosti hudbu. Počas celej strednej školy som mojich spolužiakov vnímal iba ako nutné zlo a tešil som sa na skupinku, na mládežnícky spev a na sobotné mládeže. Každý večer som mal úplne plný kresťanského programu a evanjelizácia? Tú som samozrejme neznášal tak isto ako ostatní v mládeži. Teda okrem vianočnej párty pre neveriacich priateľov. Možno iba preto, že to bola „fun“ pripravovať s mojimi najlepšími kamarátmi. Za tieto roky som veľmi veľmi vďačný.

3 príbehy

Tomáš    

Tréning pre mládežnícku evanjelizáciu od Mládeže pre Krista

Veľké poverenie

 

[upravený prepis kázne – čítaj s Bibliou v ruke]. Pred tým, ako boli tieto slová vyslovené nikto v histórií nič takéto nepovedal. Nikto nepovedal nič, čo by tak zmenilo svet ani pred tým, ani potom, čo zazneli tieto slová.

Pripravení robiť KECY tábor?

Tomáš    

Otázky, ktoré si môže položiť vedúci mládeže so svojím tímom, aby vedeli, či sú ako mládež pripravení na Evanjelizačný tábor.

PRIESKUM MEDZI SLOVENSKOU MLÁDEŽOU

Samo Lacho

Údaje, ktoré sa tu objavia sú výsledkom prieskumu, ktorý bol spracovaný v roku 2005. Prieskum bol zrealizovaný na 1655 stredoškolských študentoch z celého Slovenska (47,5% dievčat a 52,5% chlapcov). Otázok bolo celkom 50 a boli kladené podľa tematických okruhov ako voľný čas, vzťahy, hodnoty a duchovno. Prieskum viedol Samuel Lacho.

NEVERIACI PRIATELIA

 

V súbore nájdeš pomôcku na vyhodnotenie svojich vzťahov so svojimi neveriacimi priateľmi.

FAKTORY STRACHU - UČIŤ SA, AKO SA NEZDIEĽAŤ SO SVOJOU VIEROU

Zac Shepperson

Mohlo by to byť tak, že sme sa pomaly stali precitlivenými v rámci kultúrnej potreby po prijateľnom vystupovaní, tolerancii a nekonfrontačného prístupu k duchovným záležitostiam?

Keď je strach oprávnený

Marianna Miškeiová

Môže byť strach z Evanjelizácie od dverí k dverám oprávnený, legitímny, alebo to je iba jednoducho prejav neduchovnosti a neposlušnosti voči Bohu? Premýšľajte, čítajte a diskutujte.

EVANJELIZÁCIA A DUCHOVNÝ BOJ

 

Aké miesto má modlitba vo vašej evanjelizácií? Pozrite si s vašimi mládežníkmi Marianine svedectvo a diskutujte o vašich skúsenostiach z duchovného zápasu za vašich priateľov.

VYTVÁRANIE EVANJELIZAČNÝCH PODUJATÍ

Dr. Barry St. Clair

Barry St.Clair pracuje so študentmi viac ako 30 rokov. Tento praktický článok podáva biblické vysvetlenie dôležitosti organizovania podujatí, ktoré budú magnetom pre mladých ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježiša.

NÁSTROJ NA HODNOTENIE

Danny Jones

Úžitkom z organizovania nejakej aktivity je tiež proces vyučovania ktorým prechádzame. Prostredníctvom tohto procesu lepšie rozumieme tomu, ako sa stať efektívnejšími v budúcnosti. Bez úprimného procesu ohodnotenia, ktorý sa upriamuje nielen na danú aktivitu, ale takisto na vzťahy ľudí, ktorí túto aktivitu organizujú, stratíme veľa budúcich výhod. Tu je nástroj, ktorý predkladá predstavu toho, ktoré veci by sme mali hodnotiť.

EVANJELIZAČNÉ ZÍSKAVANIE AKO PROCES

Danny Jones

Naše evanjelizačné podujatia musia otvoriť dvere pre hľadajúcich a držať ich otvorené pre ďalší rozvoj vzťahov a lepšie predstavenie Krista. Tento článok rozoberá myšlienku rozsiahleho evanjelizačného plánovania v kontexte konkrétnej skupiny študentov, na ktorú sme upriamení.

Rozprávanie Dannyho Jones-a o svojom otcovi

Danny Jones

„Bol to život, v ktorom sa veľmi nediali veľké udalosti. Ale za sebou zanechal zástup osôb, ktoré svoje životy odovzdali Ježišovi na základe jeho strategického „životného štýlu evanjelizovania,“ ktorý bol charakteristický povzbudením a starostlivosťou.“

Spoločenstvo - Odmena alebo pôda

Danny Jones

Tradične, na spoločenstvo v zbore, sa pozerá ako na niečo čo príjmeš po tom, keď sa znovuzrodíš. Vstup do nášho "klubu" prichádza s ochotou naplniť určité nevyhnutné očakávania a zaužívaný štandard. Ale je toto Kristov model? Mohlo by spoločenstvo byť v skutočnosti miestom, kde by nový život mohol naozaj zapustiť korene a prosperovať?

RAZ TI TO VRÁTIM SPÄŤ

Maruška Kožlejová

Október 2003. Neviem si spomenúť, kedy prišiel Peťo na dorast prvýkrát. V tom čase tam prichádzali každý týždeň noví ľudia, ktorí sa, aj keď sa mi to ani trochu nepáčilo, zlievali do veľkej masy. Ale všimla som si ho. Od tej doby nevynechal ani jedno stretnutie, ani jednu akciu, výlet.

Pripravení k pozvaniu?

Často krát premýšľame o tom, že je potreba, aby sa naši priatelia „stretli“ s pravdou. Ale keď premýšľame o konkrétnych zmenách, ktoré treba urobiť, aby sa toto mohlo uskutočniť a zároveň to má byť pozitívnou skúsenosťou aj pre nás aj pre nich, zistíme, že sa to stáva dosť vážnou myšlienkou, zámerom. Nasledovné otázky vám (vašej skupinke, mládeži) pomôžu ohodnotiť, či ste pripravení na návštevu vašich priateľov.

Čo si o nich naozaj myslíš?

 

Žiť životným štýlom, ktorý si je vedomý hľadajúcich ľudí ktorí žijú okolo a ktorý je citlivý na ich potreby, je viac než len poznanie skutočnosti, že takí ľudia existujú a potrebujú Ježiša. Čo robíš čo vytvára vzťahy v ktorých ľudia môžu nájsť pravdu? Nasledovné otázky odhalia veľa o tom, ako sa pozeráš na ostatných a na ich potrebu poznať Záchrancu.

“VÝCHODISKO” - Sprievodca pre vedúcich

 

Východisko je knižne spracované 13 týždňové štúdium určené pre prácu v malej skupine pre tých, ktorí hľadajú alebo začínajú svoj vzťah s Bohom. Poskytuje úvahy, štúdia a otázky ktoré pomôžu vám, ako aj tým, ktorých vediete napredovať na svojej duchovnej ceste.

UVERIL, ale čo ďalej?

 

Možno si kladieš otázku, ako pomôcť mladému kresťanovi. Niekoľkotýždňový kurz „ZÁKLADY“, s poznámkami pre teba ako vedúceho, by ti mohol byť k pomoci. Adaptácia z Sonlife Strategy – Afrika

PRVÉ KROKY PRE NOVÝCH VERIACICH

Steve Mills

Aj my v Kompase sme toto leto zažili nadprirodzenú Božiu prítomosť. Počas prázdnin niekoľko študentov bolo jasne dotknutých Kristovou mocou. Boli sme a ešte stále sme nadšení. A predsa, dávame si otázku ako ďalej. Sme presvedčení, že znovuzrodenie nie je konečná zastávka na ceste. Naša zodpovednosť pri týchto ľuďoch pokračuje. O tom, čo to je následná práca, ako a prečo by mala pokračovať sa dozviete z článku PRVÉ KROKY... od Steve Mills-a, výkonného riaditeľa Church Ministries.

NÁSLEDNÁ PRÁCA, ŤAŽKÁ PRÁCA?

Mark A. Copeland  

Možno sa rozhoduješ, do akej miery sa zapojíš do následnej práce s novými veriacimi. Je vždy dobré sčítať si náklady predtým, než budeš stavať. Aké sú nároky na človeka, ktorý vedie iných v učeníctve? V priloženom článku sa dozvieš, čo sa očakáva od človeka, ktorý pomáha novým kresťanom v nasledovaní Krista. Nenechaj sa ale odradiť, veď, ak Mu patríš, aj pre teba platí: „Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje...“. Ver mi, námaha je hodná ovocia.

Materiály pre následnú prácu

 

Čo vlastne znamená veriť Bohu? Čo musím urobiť, aby som sa mohol dostať do neba? Čo s tým, keď neprežívam žiadne emócie voči Kristovi?

ZMOCENENIE K SLUŽBE

Andy Stanley  | Komentáre (2)

Každú nedeľu som sa chodil pozrieť na tie fľaše s alkoholom, ktoré boli poukladané vedľa chodníka pri kostole, pretože bezdomovci boli na stretnutí toho muža...

NOVÝ EVANJELISTA

Danny Jones

Ľudia v dnešnej kultúre sa neboja diskutovať o duchovných veciach. Ak začneme o kresťanstve hovoriť novým, hlbokým, mystickým, a praktickým spôsobom, ľudí tejto generácie to bude isto zaujímať.

NÁJDI SI SVOJ EVANJELIZAČNÝ ŠTÝL!

Peter Hrubo  | Komentáre (1)

Boh nás stvoril rôzne, preto každý funguje pri evanjelizácií trochu inak. Ak máš byť v nej efektívny, určite potrebuješ byť sám sebou. Tento materiál pojednáva o 6tich evanjelizačných štýloch, ako ich vidíme pri rôznych osobách v Písme.

EVANJELIUM V JEDNOM VERŠI

Každý z nás sa potrebuje naučiť ako jasne povedať o úžasnej správe záchrany. Tu je jednoduchý príklad ľahký na zapamätanie. Prostredníctvom iba jedného verša z Písma môžeš vysvetliť evanjelium svojim spolužiakom.

EVANJELIUM MILOSTI

Danny Jones

Pravda evanjelia je to, čo zachraňuje, no skutočnosť nášho života obaľuje teologickú pravdu do svalov a tak ju premieňa na niečo, čo je v každodennom živote podstatné.

Čistenie Smrečianky

Ivan Zuštiak

Možno ako mládež premýšľate o tom, akým spôsobom by ste mohli poslúžiť ľuďom z vášho okolia. Článok "Čistenie Smrečianky" a zopár rád k nemu vás určite inšpiruje.

PRÍBEH O SLOBODE

Mike Yaconelli

A keď ho žena ponúkla cigaretou, tak fajčil i keď predtým nikdy v živote nefajčil. Celý deň strávil tým, že sa hral s bábätkom, prebaľoval ho a fajčil.

JEDÁVAME S TÝMI SPRÁVNYMI ĽUĎMI?

Jon Zens

Ale teraz sa na cirkev nazerá ako na inštitúciu, ktorá je útulkom pre tých "správnych ľudí", tých ktorí sa pohybujú vo vyšších vrstvách. Naše dvere sú často zatvorené pre tých nežiadúcich.

BEZ OBMEDZENÍ - Meň Svoj Svet Cez Činy Láskavosti

Prečo pre ostatných robíme to, čo robíme? Máme čisté zámery? Milujeme a slúžime skutočne kvôli Kristovi alebo kvôli iným dôvodom? Prechod od tých, ktorí sa nezaujímajú o ostatných k tým, ktorí to robia racionálne.

VYPRACUJ SVOJU SIEŤ VZŤAHOV

Ako je možné, že my ako kresťania dokážeme byť na

DELIŤ SA O KRISTA PRIRODZENÝM SPôsoBOM

Jacob Aranza

Toto je skvelý článok, ktorý by mohol byť použitý aj ako séria učení o osobnej evanjelizácii. Je plný veľmi praktických a biblických zásad, ako získať ľudí okolo vás pre Krista. Skvelé je to, že je to skutočný príbeh o vzťahu jedného chalana s „Timom“, ako uvidíte.