Učeníctvo - téma

UČENÍCKE DOTAZNÍKY (4 časti)

 

Dotazníkom identifikuj 30 kľúčových charakteristík učeníka Ježiša Krista (po 10 v každej oblasti). Týchto 30 charakteristík netvorí nejaký vyčerpávajúci zoznam, ale vidíme ich objavovať sa znova a znova v Biblii. Tento nástroj sa môže stať východiskových bodom pre pomoc jednotlivcom a spoločenstvám pri budovaní učeníkov.

Duchovný pediater

Suzanne Bracken    

Čo by ste si pomysleli o rodičoch, ktorí by nezobrali svoje dieťa k pediatrovi? Keby som bola naozaj Zuzkina mama, čo by ste si pomysleli o mne, keby som ju ignorovala a nechala ju len tak samú na seba? o by ste si pomysleli, keby som jej nedávala jesť? Čo ak by som jej nikdy nedala najavo, ako veľmi ju mám rada? Iste by ste si mysleli, že som otrasná mama, nie?

FÁZA NÁSLEDNEJ PRÁCE PO KECY TÁBORE

Zac Shepperson, Tomáš, Mike Sullivan  

Je zložité vyjadriť, ako veľmi dôležité je toto obdobie bezprostredne po tábore. Naším najväčším záujmom je, aby sme zabránili Satanovi a starostiam tohto sveta, aby otupili skúsenosť s Bohom, ktorú mali študenti na tábore. Tu je teda niekoľko stručných myšlienok, ktoré by ti mohli pomôcť začať následnú prácu po KECY tábore najlepšie ako sa dá.

UČENÍCTVO Z POHĽADU UČENÍKOVATEĽA

Danny Jones  

Predstava činenia učeníkov môže byť zdrvujúca, strach bráni mnohým napĺňať Kristovo poverenie. Porozumenie úlohy učeníkovateľa ma môže oslobodiť k tomu, aby som vstúpil do vzťahov, ktoré budú mať silný vplyv na mnohých a spôsobia, že budem viac podobný Kristovi. A to je krása úlohy učeníkovateľa.

UČENÍCTVO Z POHĽADU UČENÍKA

Tomáš    

Chcem rásť. Chcem byť ako Ježiš, ale sám si nepomôžem. Je to ako ťahať sám seba za uši a dúfať, že sa nadvihnem. Ide to ťažko, dosť to bolí a výsledok je vždy len relatívny. Potrebujem vzory a potrebujem zrkadlo. Potrebujem sprievodcu na ceste ku dospelosti. Pavel hovorí: “Napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista.” Všetci imitujeme, treba to iba robiť so zámerom. (autor Tomáš Mikletič)

UČENÍCTVO ÚVOD

Samo Lacho  

Keby sme mali zhrnúť do jedného slova to, k čomu nás Kristus volá a čo je podľa Neho našim poslaním, tak by sme sa pravdepodobne zhodli na tom, že toto jeho poslanie vystihuje slovo UČENÍCTVO – volá nás k tomu, aby sme nasledovali Jeho a aby sme k tomu istému viedli aj ľudí okolo nás. Znie to pomerne jednoducho. No podobne ako evanjelizácia, aj učeníctvo sa stáva v kresťanských kruhoch slovom, ktoré tak trochu naháňa strach a hlavne prináša ohromné pocity viny. Vieme totiž, že je to niečo, čo máme robiť, ale zároveň si uvedomujeme, že v tom zlyhávame a že nevieme, ako na to. Čo to teda to učeníctvo je? Ako vyzerá v praxi? O čom to hovoril Ježiš, keď nás volal k tomu aby sme boli jeho učeníkmi? Nasledujúca kázeň rozoberá niekoľko kľúčových biblických textov, ktoré prakticky odpovedajú na tieto otázky.

MÔŽEŠ NIEKOHO UČENÍKOVAŤ, KEĎ SÁM SI NIKDY NEBOL NIKÝM UČENÍKOVANÝ?

Peter Hrubo

Áno a či nie? Prečítajte si niektoré z uvedených téz a hrajte hru škálovaním. Nakreslite pomyselnú čiaru v strede miestnosti. Úplne vľavo nech sa postavia mládežníci, ktorí s výrokom súhlasia, vpravo nech stoja tí, ktorí s výrokom nesúhlasia. Pomyselná čiara predstavuje neurčitý postoj. Nech sa každá strana pokúsi obhájiť svoje stanovisko počas diskusie. Mládežníci sa môžu v názoroch posúvať. Prajeme vám zmysluplnú diskusiu.

VO VATIČKE

Maruška Kožlejová

Keď sa človek o niekoho stará, snaží sa ho držať “vo vatičke". Aby sa cítil dobre, bezpečne, šťastne. Staráme sa tak o bábätká. Sú bezbranné, preto potrebujú našu starostlivosť a opateru.

UČENÍCTVO - Presekávanie sa skrze zmätok

Danny Jones

Pretože väčšina ľudí nikdy osobne nezažila učeníctvo, potom má problém s tým ako naplniť Kristov príkaz o činení učeníkov. Mnohí sa dokonca pýtajú, či toto prikázanie bolo pre všetkých veriacich, alebo iba pre apoštolov.

UČENÍCTVO JE BOJ!

Robert S. Sims

Väčšina obľúbených návodov na duchovný boj sa zameriava na boj kresťanov ako jednotlivcov proti ich vlastnej slabosti. Na individuálny boj kresťana proti zlým silám. Tento dôraz na jednotlivca je úpadkom kresťanskej myšlienky, ktorý je spôsobený súčasnou spoločnosťou.

NEDÁ SA ÚJSŤ...

Maruška Kožlejová

August 2002. Andyho poznám dlhé a dlhé roky. Ešte z besiedky, keď bol malý chlapec. Pamätám si ho zo škôlky, ako nastupoval o jednu zastávku ďalej ako ja a kupoval si lístky, ako vždy dobehoval na autobus, ako chodil na tréningy na bicykli okolo môjho domu. Občas sme prehodili nejaké to “ahoj”, ale nezohrával v mojom živote nijakú väčšiu úlohu.

Multiplikácia zabudovaná v systéme

Samo Lacho

Hoci väčšina vedúcich v cirkvi si praje, aby ich zbory rástli, málokto z nich sa snaží o to, aby vedome a cielene vytvárali podmienky pre zaradenie hľadajúcich a nových veriacich do zborových štruktúr zboru. Inými slovami, multiplikácia nesmie ostať len na úrovni len nejakej peknej myšlienky, ale musí sa prejaviť konkrétnymi krokmi v našej službe.

HRDINOVIA

Danny Jones

Kto je hodný nasledovania? Pavol napísal: „Nasledujte ma tak, ako ja nasledujem Ježiša.“ Iba ak naše životy odrážajú Ježišov charakter, ponúkame niečo, čo je hodné nasledovania, či už sú naši nasledovníci veriaci alebo nie...

Rozprávanie Dannyho Jones-a o svojom otcovi

Danny Jones

„Bol to život, v ktorom sa veľmi nediali veľké udalosti. Ale za sebou zanechal zástup osôb, ktoré svoje životy odovzdali Ježišovi na základe jeho strategického „životného štýlu evanjelizovania,“ ktorý bol charakteristický povzbudením a starostlivosťou.“

ZÍSKAVANIE VÍZIE PRE ČINENIE UČENÍKOV

Gary W. Kuhne

Zdá sa, že v človeku je príliš veľa nestálych vecí na to, aby bolo múdre staviť na jeho vernosť niečo tak závažné ako je veľké poverenie. Áno, presne toto urobil Boh." - Článok z knihy: DYNAMIKA VÝCHOVY K UČENÍCTVU

POSÚVANIE ŽIVOTA

Gary W. Kuhne

Čo je úloha učeníkovateľa? Autor tohto článku ponúka praktické rady tomu, kto vedie učenícky proces.

INTERAKTÍVNA HRA NA NAUČENIE PRINCÍPOV UČENIÍCTVA

 

Toto je interaktívna hra, ktorá je veľmi zábavná a takisto jednoducho vysvetľuje dôležité princípy učeníctva. Môže to byť úžasný nástroj na seminár, špeciálne vyučovanie alebo výlet, ktorý bude venovaný učeníctvu.

JA & IVČA

Janka Hrivniaková

Inšpirujúce svedectvo sedemnásťročného dievčaťa, ktorá berie príkaz o činení učeníkov vážne. Ježiš ku svojmu príkazu nestanovil vekový limit. Dúfame, že to bude inšpiráciou pre mnohých, aby nasledovali jej príklad.