Biblia a štúdium biblie

Po stopách hrdinu 1/8

eva kohutova    

KPM 2013 - materiál na biblické štúdium

„Vyderži Pionier!” Alebo výzva, ktorá stojí za to?!

Peter Hrubo

Prečo by mal mládežník zostať sexuálne čistý? Nie je to zastaralý postoj? Prečo svadobný obrad je tak dôležitý? Nestačí povedať si vzájomné áno pred Bohom? Zopár biblických pohľadov na túto záležitosť, ktoré by mohli pracovníkovi s mládežou poslúžiť.

MAJETOK - POKUŠENIE ŽIADOSTI OČÍ

Peter Hrubo

Sprievodca Biblickým štúdium.

NEZÁVISLOSŤ NA BOHU - POKUŠENIE SRDCA

Peter Hrubo  | Komentáre (1)

Už samotný názov tohto štúdia prezrádza, že téma je pre drvivú väčšinu civilizácie na tejto zemi, na našom kontinente, ba dokonca i v našej obci, či našom meste totálne mimo. A predsa len, kvôli Nemu je vysoko aktuálna. Je veľmi dôležité v koho príbehu chceme účinkovať a kto v ňom bude režisérom.

POKUŠENIE SLÁVY – márna pýcha života

Peter Hrubo

Kto by nechcel byť slávny, známy, či populárny? Sláva do určitej miery zabezpečuje pohodlnejší, ľahší a príjemnejší život! Tak čo? A predsa! Ak pozeráme za obzor pozemského života, perspektíva slávy sa náhle mení.

HNEV - Pomôcka pre vedúcich skupiniek

V prvej časti tejto pomôcky sa nachádzajú návody k rôznym aktivitám, prostredníctvom ktorých môžete začať rozhovor o hneve a zároveň preskúmať rôzne príčiny a prejavy hnevu vo vašich životoch. Druhá časť je biblickým štúdiom na túto tému.

DUCHOVNÁ VÝZBROJ BOŽIA - Efezským 6

Keď premýšľame nad tým, ako predať ďalej vedomosti o duchovnom boji svojim učeníkom, potrebujeme k tomu svoju duchovnú výzbroj, ktorá je veľmi podstatná. Tu je jednoduché vysvetlenie Pavlovho opisu jednotlivých súčastí výzbroje.

AKO ŽIŤ ŽIVOT ZAMERANÝ NA BOHA VO SVETE, KTORÝ JE ZAMERANÝ NA SEBA?

Michal Findra  

Študujte v skupine 2. kapitolu listu Filipským podľa pripravenej predlohy. Spoločne premýšľajte o tom, čo znamená žiť život zameraný na Boha. Pre účastníkov štúdia vytlačte text spolu s pracovným hárkom.

ŠŤASTNÝ OTEC – LUKÁŠ 15:11-32

Zac Shepperson

Nelogická láska, nelogická milosť. Osnova biblického štúdia. Čo si myslíš, že si o tebe myslí Boh? Je nahnevaný, smutný, nadšený alebo šťastný? Toto podobenstvo v Lukášovi 15 pre nás vykresľuje nádherné zobrazenie, aby sme mohli na túto

Švédska metóda pozorovania

Karen a Rod Morris

Pokračovanie metódy pozorovania pri štúdium Biblie novým, sviežim spôsobom. Táto technika štúdia je vhodná najmä pre prácu v skupine.

ŠTUDENT, RYBA A PROFESOR AGASSIZ

Boston, Houghton, Osgood and Comp

Tento článok popisuje skutočnú skúsenosť študenta s vynikajúcim profesorom biológie na Harvardskej univerzite. Pozorne si ho v mládeži prečítajte a všímajte (podčiarknite alebo inak označte) si zásady štúdia, pozorovania, ktoré môžeme použiť aj pri štúdiu Biblie. Potom spolu diskutujte.

NÁVOD NA VYHODNOTENIE BIBLICKÉHO ŠTÚDIA V SKUPINE

Ako vyzerajú vaše biblické štúdia v skupinke, alebo mládeži? Vedúci, máte odvahu sa na to pozrieť?

Metódy pozorovania pri štúdiu Biblie

Peter Hrubo

Si už znudený z toho, že Biblické štúdium prebieha vždy rovnako? Potom je tento materiál určite aj pre teba.

Pozorovacia metóda - TVÁRE

Peter Hrubo

Nadmieru zjednodušený, ale za to populárny spôsob štúdia biblického textu (teológovia sorry), určený pre prácu v malej skupine pre mladších, umelecky ladených mládežníkov.

Manuskriptová metóda štúdia Písma

Peter Hrubo  

Je to asi najlepšie možné priblíženie sa k pôvodným rukopisom bez znalosti biblických jazykov. Je naozaj vhodná pre pozorovanie a obzvlášť, u introvertov, sa teší veľkej obľube.

Induktívne Biblické Štúdium

Ron Nicholas

IBŠ je pozeranie sa na pasáž v Biblii nanovo, bez konkrétnych predpokladov. Kladením určitých otázok Písmu dovoľujeme, aby k nám samo hovorilo a vyučovalo nás. Viac o IBŠ nájdeš v priloženom článku.

ČO ROZBÍJA SPOLOČENSTVO

Je niekoľko vecí, pred ktorými nás Biblia varuje ako pred vážnymi hrozbami pre spoločenstvo:

Štúdium Biblie pomocou analyzovania kapitol

Rick Warren  | Komentáre (2)  

Zahŕňa v sebe získavanie hĺbkového chápania obsahu kapitoly, a to pomocou pozorného vnímania každého odstavca, vety a slova, ktoré sa deje veľmi detailným a systematickým spôsobom.

Biblia, ktorú čítal Ježiš

Philip Yancey

Ako študujeme Starý Zákon my? A ako ho študoval, čítal Ježiš? Je medzi tým nejaký rozdiel? Čo so Starou zmluvou, keď je taká stará? Alebo dá sa s tým niečo robiť? Možno článok od Philip-a Yancey-ho nám pomôže ukázať cestu von.

Zásah do čierneho cez Božie Slovo

Jozef Janits

Prečítajte si svedectvo nášho priateľa Doda, pri ktorom si Boh mocne použil svoje Slovo. Zdieľajte sa, akú úlohu zohrala Biblia pri vašom rozhodnutí sa pre Krista.

test na JA a BIBLIA

Peter Hrubo

Mládežníci, otestujte si svoje postoje k Biblii prostredníctvom jednoduchého testu. Po teste, vyhodnoťte svoje skóre a ak vás podnietil k diskusií, diskutujte. Pozor, test tu nie je za účelom súťaženia, alebo porovnávania sa, ale skôr k stimulovaniu premýšľania nad Písmom Svätým a našimi postojmi k nemu.

SÚDNE POJEDNÁVANIE

Peter Hrubo

Chcete si na mládeži usporiadať súdny proces? Ak áno, iba otvorte súbor a skúste túto aktivitu.

PO TROŠKE KAŽDÝ DEŇ V ROKU…

 

Premýšľali sme o tom, ako by sme ti pomohli vytvoriť si zdravý návyk, aby si si pravidelne čítal Písmo a pritom, aby to bolo aj zmysluplné pre tvoj vzťah s Bohom. Ponúkame ti kalendár čitateľa Biblie (SČB).

otázky - BIBLICKÝ KVÍZ

Peter Hrubo

Pripravili sme pre vás špeciálny, krátky Biblický kvíz. Pokúste sa odpovedať na uvedené otázky a potom odmeňte víťaza.

JEŽIŠ A JEHO POSTOJ K STARÉMU ZÁKONU

Peter Hrubo  

Ako kresťania si vravíme, že chceme napodobňovať a nasledovať Krista vo všetkom. Aby sme niečo také mohli robiť, potrebujeme Ho najskôr dobre poznať. Táto aktivita pod názvom: "Biblické štúdium inak", pomôže mládežníkom premýšľať nad Kristovým životom z novej perspektívy.

JE BIBLIA BOŽÍM SLOVOM? SÚ BIBLICKÉ DOKUMENTY SPOĽAHLIVÉ?

Paul Little

"Odborné, zrozumiteľné, jednoduché", napísal o knihe Paul-a Little-ho "Poznaj prečo veríš" Billy Graham. Dve kapitoly o dôveryhodnosti Písma, spolu s otázkami k diskusií pre vašu mládež, z tejto knihy ponúkame aj vám.

BIBLIA – Božie Slovo a jej dôveryhodnosť - poznámky

V tomto príspevku pre seba nájdeš niekoľko, dúfame užitočných informácií o Biblii

AKO SOM PRIŠIEL NA CHUŤ PÍSMU

Rastislav Navrátil  | Komentáre (1)

Na začiatku musel prosiť Boha, aby vôbec dostal chuť čítať si z Písma, až nakoniec prišiel k zdroju. Rasťove svedectvo o tom, že Boh chce hovoriť k človeku aj cez svoje Slovo.

BOH V ĽUDSKEJ KOŽI

Každá DAVKA bude obsahovať pre Teba niekoľko nápadov na štúdium Biblie. Štúdium na tento mesiac je veľmi dobre napísané a je rozdelené na časti. Je tu veľmi veľa materiálu! Samozrejme, nemusíš použiť všetko, použi to, čo považuješ za dobré pre tvoju skupinu. Urob to svojské tým, že pridáš svoj vlastný materiál. V lekcii je päť častí: ,,Podkladové informácie”, ,,Pripraviť sa!”, ,,Nastaviť sa!”, ,,Štart!” a ,,Záverečné myšlienky”. Plus: je tam aj študentská príručka, krátky príbeh, vedľajšia lekcia, ktorá súvisí s lekciou a hra. Dúfame, že vám to poslúži a požehná vás to, pretože je to Božie Slovo.