Milosť

NEZODPOVEDNÁ VÁŠEŇ

Mike Yaconelli

"Nemal som ani potuchy, že Božia láska bola extravagantná, nezodpovedná a neodolateľná. Nemal som ani poňatia o tom, že Boh vesmíru ma miluje bez podmienok, bez dodatkov k zmluve, bez krásne napísanej zmluvy."

Ľudská Nátura Verzus Božia Milosť

Michal Findra

Príslovie: "V živote nie je nič zadarmo. Za všetko sa platí.", berieme naozaj veľmi vážne. Všetko zadarmo je nám podozrivé. Stále skúmame, kto nás chce oklamať, keď nám niečo dáva zadarmo. Ale ako sa tento vplyv sveta prejavuje v našom kresťanskom živote? A kde má miesto milosť? Viac o tom v článku od Michala Findru.

95 VECÍ, KTORÉ BOH DÁVA V MOMENTE SPASENIA

 

Tu je prostý zoznam biblických odkazov, ktoré nám pomôžu vidieť úžitok z toho, že sme v Kristu. Je povzbudzujúce vidieť čo len tak dlhý zoznam, ale tak isto by bolo veľkým úžitkom pre tvojich mládežníkov, ak by si vyhľadali tieto pravdy týkajúce sa ich života v Písme sami.

REAGOVANIE NA PREDSTAVY O MILOSTI

 

Vyhraď si nejaký čas a premýšľaj nad tvojím vzťahom s Bohom tým, že budeš reagovať na týchto 6 ľudských predstáv o láske, milosti a prijatí.

MILOSŤ – DOVERNÁ A OSOBNÁ

Nové hnutie sa objavuje na obzore. Je to hnutie slobody, radostné uvoľnenie od vecí, ktoré nás zväzovali príliš dlho. Stále viac kresťanov si uvedomuje, že obmedzenia a zákonné nariadenia spravené človekom, pod ktorými žili, nepochádzali od Boha milosti, ale boli presadzované ľuďmi, ktorí nechcú, aby ostatní boli slobodní.