Autority

ZÓNA 5l080D7 - Praktické kroky

Tomáš  

Nápady na aktivity ku téme Absolútna autorita z jedného mládežníckeho klubu.

Absolútna autorita

     

Poznámky ku 4 témam o tom, že naozajstná sloboda sa dá nájsť iba pod Božou autoritou.

TÉMA - Život pod autoritou

 | Komentáre (1)  

Pripravili sme pre vás sériu 4 štúdií na tému ŽIVOT POD AUTORITOU. Toto štúdium je zamerané na problém, otázky týkajúce sa autority. Predpokladám, že táto téma bude pre mládežníkov veľmi praktickou témou. Či už chceme, alebo nechceme žijeme pod autoritou, ale tiež skôr a či neskôr budeme autoritou druhým ľuďom. Prajem Vám veľa múdrosti pri štúdiu. Každý celok môžete študovať na jednom mládežníckom stretnutí, (skupinke). Najlepšie by bolo, keby ste štúdia nasledovali za sebou. Ako vedúci, sám venuj dostatok času štúdiu a svojej vlastnej príprave. Nezabudni, nemôžeš nadchnúť pre Jeho veci, ak to sám nežiješ, alebo nie si pre to nadšený! V prvej časti sa venujeme tomu, čo hovorí, alebo učí Písmo o autorite prostredníctvom životných situácií biblických postáv.

Život pod autoritou a úloha dobrých vzťahov - video

 | Komentáre (1)  

Príbeh Jána Szöllösa a Petra Antalíka. Rozhovor s pastorom a mládežníckym vedúcim, ktorí sa zdieľajú o to, ako spolupracujú ako tím. Pripojených je takisto niekoľko pozorovaní ohľadom tohto rozhovoru a aktivita s diskusiou.

DOTAZNÍK – PRÁCA POD AUTORITOU

 

Tu je päť otázok vo forme dotazníka, ktoré sa týkajú práce pod autoritou a prosba na teba, aby si nám napísal svoj vlastný príbeh o práci pod autoritou. Venuj chvíľu času tomu, aby si okopíroval a vložil tieto otázky do emailu a pošli nám svoje odpovede.

POHĽAD Z OBOCH STRÁN PLOTA

Doug Stevens

Tento článok o autorite napísala osoba, ktorá bola pastorom aj mládežníckym pastorom. Ponúka jedinečný pohľad na postavenie ako aj na autoritu.

KTO JE VODCA? Chápanie Podriadenosti A Vedenia

Celistvý pohľad na riadenie ako aj podriadenie sa pre tri skupiny v miestnom zbore.

KOMUNIKÁCIE A KONFLIKT

 

Ako si vyrobiť problém? Jednoducho, ignoruj autoritu, alebo buď autoritatívny. Tu sa dočítaš ako odmietnutie autority spôsobuje konflikt a akým spôsobom sa to prejaví v živote. Ide o jednoduchý popis vývoja nezdravého sociálneho správania. Článok ti pomôže vidieť nebezpečenstvo toho, keď autorita nie je autoritou, alebo keď ignorujeme autoritu.