Autentickosť

MÔJ SKUTOČNÝ ŽIVOT - OSOBNÁ AKTIVITA S DISKUSIOU

Peter Hrubo  

Rozdaj mládežníkom priložené pracovné hárky s obrázkom srdca a nechaj ich, aby premýšľali nad jednotlivými "miestnosťami" svojho života. Bolo by dobré, keby venovali tejto úlohe, v kľude, aspoň 30 minút. Predtým, ako začnú pracovať na úlohe, vysvetli im zadanie. Po ukončení samostatnej práce, dovoľ, aby sa mládežníci zdieľali s tým, čo k nim Boh hovoril.

Skupinka – Závisláci

Dušan Jaura  

Seminár z KPM 2004. ŽIADNY ČLOVEK NIE JE OSTROV. NARCIS AKO POKUS O OSTROV.

Anonymní zakomplexovaní

Peter Hrubo  

Seminár z KPM 2004. Mávaš často pocit, že si nedôležitý alebo neschopný? Vzťahy ktoré máš vnímaš zvyčajne ako: JA NIE SOM OK, TY SI OK. Povedal by si o sebe, že si vzťahovačný a výrazne nerozhodný? Máš stále pocit, že by si mal na sebe niečo zmeniť? Skupinka – Sebahodnota, sebavedomie, sebaistota, sebadôvera, identita.

Skupinka pre zakomplexované

Zuzana Polohová  

Seminár z KPM 2004. Prečo Boh stvoril človeka? Čo bol jeho zámer s ním?

Sexuálne križovatky (chlapci)

Danny Jones  

Seminár z KPM 2004. Boh naplánoval sex. To bola Jeho myšlienka.

Sexuálne križovatky (dievčatá)

 

Seminár z KPM 2004. Okrem neba je jediným miestom kde môžeš byť dokonale v bezpečí pred nástrahami a trápením lásky peklo.

Seminár pre FRFĽOŠKY

Marianna Miškeiová  

Seminár z KPM 2004. Kedy sa nám takéto veci v živote dejú? Aké dôvody máme na to, aby sme frfľali a reptali?

Dlhodobo vyšťavení

Ivana Ladomerská  

Seminár z KPM 2004 o pocitoch, že nezvládame svoju prácu, štúdium, službu, o tom, že sa cítime unavení. Skúsime si načrtnúť nejaký vhľad do situácie vyčerpania.

Video Ježiš verzus kresťania

   

Video z KPM 2004 o autentickosti, ktoré bola súčasťou kázne s názvom Úvod do autentickosti.

Labyrint

     

Texty z Labyrintu - miesta stíšenia sa pred Bohom na KPM 2004 v Žiline

KPM 2004 intro video

   

Úvodné video do KPM o autentickosti

Scénka Tohoto sa nedotýkaj!

Fred Lane  

Scénka z KPM 2004 o autentickosti, ktorá bola súčasťou kázne s názvom Úvod do autentickosti.

Scénka Otče náš

Andrew Jefferson, Christina Wilson  | Komentáre (1)    

Scénka z KPM 2004 o autentickosti, ktorá bola súčasťou kázne s názvom Autentický vo vzťahu s Bohom.

Scénka Spochybnie svoj charakter

Andrew Jefferson, Christina Wilson    

Scénka z KPM 2004 o autentickosti, ktorá bola súčasťou kázne s názvom Autentický ku sebe.

Scénka ÁNO, ... HÁDAM HEJ

 | Komentáre (1)    

Scénka z KPM 2004 o autentickosti, ktorá bola súčasťou kázne s názvom Autentickosť v službe.

Scénka DETEKTOR LŽI

Melody Chan    

Scénka z KPM 2004 o autentickosti, ktorá bola súčasťou kázne s názvom Pozvanie ku slobode.

ÚVOD do AUTENTICKOSTI

Samo Lacho  

Poznámky a nahrávka z úvodnej témy na KPM 2004

Pozvanie ku slobode

Samo Lacho  

Poznámky a nahrávka zo záverečnej témy na KPM 2004

Autentickosť vo vzťahu s Bohom

Pašo Zsolnay  

Pašova téma z KPM

Autentickosť v spoločenstve

Jano Vecan  

Janov naozaj autentický prednes.

Autentickosť v službe

Danny Jones      

Nepochádzalo ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok - snažím sa niečo dokázať sebe alebo druhým. Páčiť sa ľuďom, aby som bol prijatý a obľúbený. Budovať dobré meno. Nelichotili sme v reči, ani nechceli sme lakomne získať niečo pre seba. Pavel vedel, že je Bohom osvedčený.

Autentický k sobě

Vladek Lipus  

Kázeň Vladka Lipusa na Konferencii pracovníkov s mládežou KPM 2004