Spoločenstvo

SPOLOČENSTVO HRIEŠNIKOV alebo Nachádzanie komunity v Kristovi

Graham David Stanton

Ak k tebe bol Boh dobrý, dovolí, aby si bol premožený a stratil si všetky zidealizované perspektívy na ostatných ľudí.

PREČO ZASE MUSÍM MAŤ S NIEKÝM KONFLIKT?

Dough Fields

Janka bola úžasná vedúca mládeže. Na niektorých táboroch, ktoré organizovala, som mal prednášky, pozoroval som ju, ako sa správa k študentom a vždy som odišiel dojatý...

KAŽDÝ V TÍME JE DÔLEŽITÝ

 | Komentáre (1)

Aktivita, ktorej cieľom je, aby si mládežníci uvedomili dôležitosť nesebeckého (Kristovho) postoja v tímovej službe. Skúste to u vás a dajte nám vedieť ako to dopadlo.

ZÁKLADNÉ PRÍSADY SPOLOČENSTVA

Tak, ako voda vzniká vtedy, keď sú prítomné 2 molekuly vodíka a jedna molekula kyslíka, tak aj spoločenstvo vzniká, keď sú prítomné určité prísady. Žiaľ, s vytváraním skutočného spoločenstva to nie je také jednoduché, ako v chémii. Ale ako pokus to stojí za to.

Vrodená túžba po hlbokých vzťahoch

Nikto z nás nebol stvorený pre život osamote. Boh pre nás zamýšľal niečo úplne iné. Zamysli sa nad tým, ako to bolo pôvodne myslené.

Spoločenstvo - Odmena alebo pôda

Danny Jones

Tradične, na spoločenstvo v zbore, sa pozerá ako na niečo čo príjmeš po tom, keď sa znovuzrodíš. Vstup do nášho "klubu" prichádza s ochotou naplniť určité nevyhnutné očakávania a zaužívaný štandard. Ale je toto Kristov model? Mohlo by spoločenstvo byť v skutočnosti miestom, kde by nový život mohol naozaj zapustiť korene a prosperovať?

NA CESTE KU KOMUNITE – SKUTOČNÉMU SPOLOČENSTVU

Scott Peck

Tiež ste už toho veľa počuli o spoločenstve, túžite ho zakúšať v svojom zbore, no nedarí sa vám? Je možné, že sa nachádzate v niektorej z troch fáz, ktoré zvyknú predchádzať vzniku skutočného spoločenstva.