Ježišove panstvo

Piate evanjelium

Juan Carlos Ortiz  | Komentáre (1)

Čo je Piate evanjelium, podľa svätých veriacich v evanjelium?

OTÁZKY DO DISKUSIE OHĽADNE KRISTOVHO PANSTVA

Zac Shepperson

Diskusné otázky týkajúce sa skutočnosti, že Kristus je Pán. Ako to je s podriaďovaním sa? Čo s tým keď hreším?... Diskutujte v skupine.