Duchovný boj

UČENÍCTVO JE BOJ!

Robert S. Sims

Väčšina obľúbených návodov na duchovný boj sa zameriava na boj kresťanov ako jednotlivcov proti ich vlastnej slabosti. Na individuálny boj kresťana proti zlým silám. Tento dôraz na jednotlivca je úpadkom kresťanskej myšlienky, ktorý je spôsobený súčasnou spoločnosťou.

ROZLIČNÉ CHÁPANIE DUCHOVNÉHO BOJA

Paul G. Hiebert  

To, ako rozumieme duchovnému boju, často pre mnohých začína ich vlastnou skúsenosťou v živote. Môže to viesť k niekoľkým zvláštnym predstavám o duchovnom svete. Tu je analýza rôznych prístupov na túto tému.

NAŠA DUCHOVNÁ AUTORITA

Sféra alebo kráľovstvo autority zostáva na pozemskom území. Avšak, zámer v používaní autority sa zmenil. Teraz máme vyšší zámer než len zaľudňovať zem a vynakladať náš tvorivý potenciál na lepšie spravovanie svojich životov.

EVANJELIZÁCIA A DUCHOVNÝ BOJ

 

Aké miesto má modlitba vo vašej evanjelizácií? Pozrite si s vašimi mládežníkmi Marianine svedectvo a diskutujte o vašich skúsenostiach z duchovného zápasu za vašich priateľov.