Životne dôležité

Nauč sa žiť! Mládež pre hľadajúcich

Tomáš    

(nápady jedného mládežníckeho klubu, ako každý zo siedmich princípov cyklu “Životne dôležité” prezentovať hľadajúcim stredoškolákom).

Tri prvky relevantného programu

Tomáš

Prostredie, Prezentácia, Obsah

ZÓNA 5l080D7 - Praktické kroky

Tomáš  

Nápady na aktivity ku téme Absolútna autorita z jedného mládežníckeho klubu.

Absolútna autorita

     

Poznámky ku 4 témam o tom, že naozajstná sloboda sa dá nájsť iba pod Božou autoritou.

Inzeráty

Tomáš  | Komentáre (1)    

nápad na zábavnú aktivitu na klube o Sexuálnych hraniciach (Všetci to chceme). Dobrý spôsob ako lámať ľady.

Všetci to chceme

Tomáš      

Ako sa dá urobiť talkshow z témy o Sexuálnych hraniciach

Sexuálne hranice

     

Poznámky ku 4 témam o tom, ako sa dobre pripraviť na svoj intímny život.

Nexapachy

Tomáš  

Ako sa dá téma Druhí majú prednosť importovať do mládežníckej lyžovačky pre hľadajúcich kamarátov. Skúsenosť jedného mládežníckeho klubu.

Druhí majú prednosť

     

Poznámky ku 4 témam o tom, ako pokladať ostatných sa vyšších od seba.

Múdre rozhodnutia

     

Poznámky ku 4 témam o tom, ako sa správne rozhodovať.

Stretnutie 3. druhu

Tomáš    

Ako sa dá urobiť víkendovka z témy o Duchovnej disciplíne

Duchovná disciplína

     

Poznámky ku 4 témam o tom, ako sa naučiť pozerať sa na svet z Božej perspektívy.

Matrix - videozáznam z hry

Tomáš    

Nápad, ako sa dá zahrať hra z minuloročnej dávky, natočiť a dostať tak tváre návštevníkov klubu na plátno. Veď, ako je známe, väčšina ľudí sa na seba rada pozerá. A hlavne nech je pri tom zábava. Nemusí to byť dokonale filmársky zvládnuté.

Kvalitné priateľstvá

       

Poznámky ku 4 témam o priateľstve a ako na to.

ZoeGirl - I believe

Tomáš  | Komentáre (1)      

pieseň, ktorá sa dá použiť na otvorenie niektorého zo stretnutí na tému Autentická viera.

Ty a moja viera

Tomáš      

Už Martin Luther robil to, že zmenil krčmový hit na chválospev. Toto je ukážka ako to urobil Miro Tóth z KE použitím pesničky od Noname a ako to potom ďalej použil jeden mládežnícky klub. Viac o relevantnosti v hudbe nájdete tu.

Krok viery

Tomáš      

videoukážka ku téme č. 2 z časti Autentická viera. Používanie ukážok z filmov pri vyučovaní už nie je ničím novým. Tu je časť rozprávky, ktorá je Slovákom veľmi blízka a dá sa z humorom použiť na ilustrovanie toho, že viera je skutok. Až keď urobíme krok, zistíme že sme naozaj verili.

Autentická viera

     

Poznámky ku 4 témam o viere, ktoré sú písané tak, aby sa dali použiť pre veriace, hľadajúce, alebo zmiešané mládežnícke publikum.

Plán na rok v práci s mládežou

Tomáš  

Už ste to niekedy zažili? Sedíte za pracovným stolom v miestnosti, kde sa váš tím chodí pravidelne trápiť nad programom vašej mládeže. Do tupého ticha zrazu niekto zavesí: „Čo keby sme teda na mládeži študovali Pavlove misijné cesty?“ Niektorí z tímu sa otočia jeho smerom, iní vložia hlavu do dlaní a úpenlivo hľadajú nápad, ktorý by všetkých nadchol aspoň o niečo viac, ako Pavlove misijné cesty. Keby totiž niekto dostal nápad, ktorý je lepší, nemuseli by ste skritizovať nápad Pavlových misijných ciest, a všetci vrátane autora by ste sa nadchli pre niečo iné vyhnúc sa tak zbytočne trápnej situácií. Ale čo je to, to niečo iné?