Pokušenie

Žalm 139

 

Video s čítaným textom žalmu 139

VYKÁZATEĽNOSŤ

Samo Lacho

Vykázateľnosť/zúčtovateľnosť nie sú pojmy, ktoré by boli medzi kresťanmi na Slovensku veľmi známe. A keď aj sú známe, zdá sa mi, že nie sú veľmi obľúbené.

VODCOVSTVO AJ KEĎ ZLYHÁVAŠ

Zac Shepperson

Daniel začal odhaľovať svoje tajomstvo. Chvejúcim hlasom začal hovoriť svoj príbeh boja s pornografiou. Skúšal už všetko a nepodarilo sa mu zvíťaziť nad týmto hriechom.

TIPY NA STRETNUTIA SKUPINIEK VYKÁZATELNOSTI

Samo Lacho

Niekoľko zoznamov tipov na začatie skupiniek vykázateľnosti a na stretnutia partnerov vykázateľnosti.

PRAVIDLÁ PRE UČENÍCKE SKUPINKY SO ZÁMEROM VYKÁZATEĽNOSTI

Michael Beck

Skôr než by si mal hovoriť okamžité a jednoduché odpovede, je omnoho upokojujúcejšie, keď ľudia vedia, že iní sú si vedomí ich ťažkostí a modlia sa za nich. Spomeň si na Jóbových "utešiteľov."

ODHAĽ TO! IDE O SRDCE

Samo Lacho

Niekto si hovie (aspoň na chvíľu) v pokušení, ktoré je napätím, iný sa mu snaží vyhnúť. Prečo je to tak? Čo je to tvoje napätie, ktoré ti nerobí dobre? A čo ho spôsobuje? Viac o životných napätiach, pokušeniach sa môžete dozvedieť z poznámok kázne Samuela Lacha.

NOVÝ POHĽAD NA VYKÁZATEĽNOSŤ

Steve Gerali

"…môžeš mi dať nejakú radu alebo návrh na to, ako mať fungujúcu skupinku vykázateľnosti? V minulosti to boli skupinky, kde sa buď hriech vyznal ale hneď sa zamietol pod koberec, alebo išli do druhého extrému, kde členovia skupinky kopili obrovskú a zbytočnú vinu na druhých členov. Ako zostavíš skupinu, ktorá nepodceňuje hriech ako niečo bezvýznamné, ale zároveň nepoužíva nadmieru vinu? Ďakujem za pomoc."

MOJA A BOŽIA ZODPOVEDNOSŤ. KOĽKO JE NA MNE A KOĽKO NA ŇOM?

Marianna Miškeiová

Námet na diskusiu. Každý z nás, bez výnimky, si rieši otázku viery, dôvery, otázku pokušenia ovládať svoj vlastný život, spoliehať sa sám na seba, túžbu po moci. Máme pokušenie v konkrétnych ohľadoch nedôverovať Bohu ohľadne svojho života. Ako sa s týmito vecami vysporiadať?

HODINA PRAVDY

 

Na púšti poznáš kto vlastne si. Ako na tom si vo svojom vzťahu s Bohom, ako je to s tvojim sebectvom a kde v tom všetkom je On. Viac sa dočítate z prepisu kázne Davida Nováka.

DAJ MI POKOJ! - kázeň z KPM 2005

Danny Jones  | Komentáre (1)

"Chlapec zobral hada pod košeľu. Išiel cestou dolu a had ho samozrejme uhryzol." V priloženom súbore nájdete prepis kázne Danny-ho Jones-a na tému: "Čo s pokušením?".

MAJETOK - POKUŠENIE ŽIADOSTI OČÍ

Peter Hrubo

Sprievodca Biblickým štúdium.

NEZÁVISLOSŤ NA BOHU - POKUŠENIE SRDCA

Peter Hrubo  | Komentáre (1)

Už samotný názov tohto štúdia prezrádza, že téma je pre drvivú väčšinu civilizácie na tejto zemi, na našom kontinente, ba dokonca i v našej obci, či našom meste totálne mimo. A predsa len, kvôli Nemu je vysoko aktuálna. Je veľmi dôležité v koho príbehu chceme účinkovať a kto v ňom bude režisérom.

POKUŠENIE SLÁVY – márna pýcha života

Peter Hrubo

Kto by nechcel byť slávny, známy, či populárny? Sláva do určitej miery zabezpečuje pohodlnejší, ľahší a príjemnejší život! Tak čo? A predsa! Ak pozeráme za obzor pozemského života, perspektíva slávy sa náhle mení.

Napätie spôsobené hriechom.  Ako von zo začarovaného kruhu hriechu?

Peter Hrubo

Poznámky z rovnomenného semináru. Dajú sa využiť ako jedna z možností otvorenia a vedenia diskusie na tému vyslobodenia z rôznych poviazaností.

Ako pomôcť ľuďom závislým na ...

Dušan Maršala

fajčení, internete, gamblérstve, alkohole, drogách, nezdravom jedení. Často sa večer prechádzam mestom a rozmýšľam nad ľudmi, ktorí len tak sedia vonku na terasách v puboch, príjemne sa usmievajú, rozprávajú zážitky z celého dňa, popritom popíjajú práve načapovaný guinness, sem tam si dajú jednu dve cigarety, a tiež aj nad tými ktorí si neskôr večer pre krajšiu náladu niečo píchnu, nad tými ktorí sú na hracích automatoch šestnásť hodín denne, a tiež nad tými ktorých to už tak zničilo, že si bez drogy nedokážu predstaviť večer.

74 OTÁZOK VYKÁZATEĽNOSTI

Tu je niekoľko otázok, ktoré ti môžu byť nápomocné, keď budeš premýšľať nad otázkami ku skupinke vykázateľnosti. Každý z nás má iné slabosti, pokušenia a potreby. Takže tento zoznam ti môže pomôcť upriamiť sa na rozličné oblasti potrieb.