TVORENIE MYŠLIENOK - ZÁSADY BRAINSTORMINGU

Samo Lacho | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Tvorenie myšlienok, inými slovami po anglicky "brainstorming," určite nie je nový pojem, i keď toto slovo sa dnes používa viac než v minulosti. Význam tohto slova je jednoducho čo najlepšie využiť tvorivý potenciál danej skupiny ľudí, ktorí sú upriamení na vyriešenie konkrétneho problému. Nielenže táto činnosť podnieti tvorivé nápady, rovnako vyvoláva vyššie očakávania celého plánovacieho tímu. Tu je zopár pravidiel k tejto činnosti, ktoré zamedzia tomu, aby si mrhal časom a tvorivosťou, a aby sa z toho nestala debata o tom, ako by sa mali určité veci spraviť.

3-7 ľudí

všetci sa musia zapájať – ak sa niekto nezapája, nech tam radšej nie je

2 druhy ľudí – rozmýšľajúci, hovoriaci

7 ZÁKLADNÝCH PREDPOKLADOV ÚSPEŠNÉHO BRAINSTORMINGU

1. Modli sa

2. Buď pripravený

každý je informovaný pred začatím stretnutia o predmete brainstormingu

3. Podporuj tvorivé a vypni kritické myslenie

náš mozog nedokáže fungovať obidvoma spôsobmi súčasne

4. Áno a...

budujte na tom, čo už niekto povedal

odpovedajte na otázku – Čo sme ešte nikdy nerobili?

5. ZÁKAZ! blokovania (sťažovania sa)

nezáleží na tom, či to je uskutočniteľné alebo nie – ide len o nápad, na ktorom sa dá ďalej budovať

zaviesť pokuty, v prípade blokovania alebo v prípade popierania alebo obhajovania si blokovania

6. Viac nápadov

myslieť mimo našej krabice

šialené nápady

7. Kritické myslenie – „a pokoj Boží nech rozhoduje vo vašich srdciach“

ktoré nápady sa nám páčia

ako sa dajú priradiť k hlavným smerom brainstormingu

ako môžeme rozvinúť jednotlivé oblasti, na ktoré sa chceme zamerať

Hodnotenie

1 2 3 4 5