Začíname

MANŽELSTVO A PRACOVNÍK S MLÁDEŽOU

Mike Yaconelli  

Otázka je, samozrejme: "Prečo? Prečo služba s mládežou tak ničí manželstvo?" Chcel by som to vedieť. No neviem. Ale po 26 rokoch v službe som na niečo prišiel.

TRDLÁ

Maruška Kožlejová

Mnohokrát som sa tak veľmi snažila, aby všetko klapalo a dopadlo dobre - na doraste, na misii, v mojej službe, vo vzťahoch - a všetko dopadlo úplne, úplne hrozne a ja som nechápala prečo. Tiež som sa vždy snažila v očiach druhých ľudí vyzerať ako tá dobrá múdra, tá dokonalá a byť dobrým príkladom... Neviem kedy som to pochopila, že to tak nemôže fungovať, ale dnes už viem, že každý človek, aj keď sa snaží najviac ako vie, robí chyby.

PLÁNOVANIE V KALENDÁRI PRE MLÁDEŽNÍCKU SLUŽBU

 

Jednou z výziev nového mládežníckeho vedúceho je naučiť sa, ako si dopredu naplánovať svoju službu. Ak si detailista, bude to pre teba ľahké. Ak nie si, tak sa ti tento proces bude zdať ako umieranie. Ale ak to vyskúšaš, tento proces sa pre teba stane nástrojom, ktorý ťa oslobodí od chaosu,, z nedostatku príprav a zodpovednosti tvojich spolupracovníkov.

KDE MÁM ZAČAŤ?

Doug Fields

Hoci by mnohí začínajúci pracovníci s mládežou boli veľmi radi, keby som im do ruky vložil zoznam presných krokov, ktoré musia spraviť, ale to je nemožná požiadavka. Pretože každý zbor je jedinečný, každý pracovník s mládežou komplikovaný a všetci študenti rozliční. Kroky, ktoré budeš musieť urobiť, nebudú také isté ako tie, ktoré bude musieť spraviť nejaký iný pracovník s mládežou.

HRIECHY V SLUŽBE S MLÁDEŽOU

Mike Yaconelli

Keď sľubujeme, že život s Ježišom je jednoduchý, svojich študentov vystavujeme zlyhaniu. Ako môžeme komunikovať tú ostrú, zložitú, tak ťažkú a nádhernú skutočnosť, že Ježiš je skutočne hodný nasledovania - aj keď je život nejasný, zmätený a ťažký?

MÝTUS MALEJ MLÁDEŽNÍCKEJ SKUPINY

My neslúžime skupinám. My slúžime jednotlivcom. Malé mládežnícke skupiny nie sú nijako porazené v hre s číslami. Oveľa viac je poslúžené mládežníkom v malých skupinách ako v tých veľkých.

DAVKA - ZOZNAM VLASTNOSTÍ, KTORÉ VÁM POMOŽU ZISTIŤ STUPEŇ ZRELOSTI VAŠICH ŠTUDENTOV

 

Váš študent alebo miništrant by mohol byť na tejto úrovni, keby...

ČO BY SOM SI PRIAL VEDIEŤ, KEĎ SOM ZAČÍNAL S VEDENÍM MLÁDEŽE

Mark Oestreicher

Chvíľu som si myslel, že som jej zlomil väz. A v mojej sebeckej nedospelosti, nebola moja prvá myšlienka smerovaná k tomu či je Barb v poriadku, ale k tomu ako mi jej hlasný krik prináša nechcenú pozornosť.