Skupinky

Rôzne štádiá skupinky

 | Komentáre (1)

Skupinka, tak ako všetky živé organizmy prechádza rôznymi štádiami rozvoja. Častokrát na seba vedúci skupinky berie vinu za zmeny v skupinovej dynamike, ktoré sa dejú, ale v skutočnosti sú len výsledkom vývoja životného cyklu skupiny. Preto je dobré poznať jednotlivé štádia vývoja skupiny. Vedúci skupinky, ktorý vie, čo môže očakávať v jednotlivých štádiách, je lepšie pripravený reagovať na potreby členov, ktoré sú v každom štádiu trochu odlišné, a preto im môže lepšie pomôcť zvládať situácie, v ktorých sa nachádzajú.

VEDENÍ VAŠEHO SLUŽEBNÍHO TÝMU a VEDOUCÍCH MALÝCH SKUPINEK

Todd Moore

Zdraví a růst vaší malé skupinky bude do velké míry určeno kvalitou péče a tréninku, jenž obdrží vedoucí malých skupin. To znamená, že prvotní odpovědností vedoucího musí vždy být trvalá a opravdová starost o jeho tým.

Mesačný plán pre malé skupinky

 

Ako viesť službu malých skupiniek tak, aby stretnutia neboli neustále také isté? Priložený hárok by ti mohol pomôcť v plánovaní a vedení vyváženej skupinky.

KDE SÚ ČLENOVIA MALEJ SKUPINY A KDE BY MOHLI BYŤ?

 

Jedným z cieľov vedúceho skupinky je dobre poznať skupinkáčov a pomôcť im rásť. Priložený hárok vedúcemu pomôže premýšľať nad rastom členov skupinky ktorú vedie.

MÔŽEŠ NIEKOHO UČENÍKOVAŤ, KEĎ SÁM SI NIKDY NEBOL NIKÝM UČENÍKOVANÝ?

Peter Hrubo

Áno a či nie? Prečítajte si niektoré z uvedených téz a hrajte hru škálovaním. Nakreslite pomyselnú čiaru v strede miestnosti. Úplne vľavo nech sa postavia mládežníci, ktorí s výrokom súhlasia, vpravo nech stoja tí, ktorí s výrokom nesúhlasia. Pomyselná čiara predstavuje neurčitý postoj. Nech sa každá strana pokúsi obhájiť svoje stanovisko počas diskusie. Mládežníci sa môžu v názoroch posúvať. Prajeme vám zmysluplnú diskusiu.

TIPY NA STRETNUTIA SKUPINIEK VYKÁZATELNOSTI

Samo Lacho

Niekoľko zoznamov tipov na začatie skupiniek vykázateľnosti a na stretnutia partnerov vykázateľnosti.

PRAVIDLÁ PRE UČENÍCKE SKUPINKY SO ZÁMEROM VYKÁZATEĽNOSTI

Michael Beck

Skôr než by si mal hovoriť okamžité a jednoduché odpovede, je omnoho upokojujúcejšie, keď ľudia vedia, že iní sú si vedomí ich ťažkostí a modlia sa za nich. Spomeň si na Jóbových "utešiteľov."

NOVÝ POHĽAD NA VYKÁZATEĽNOSŤ

Steve Gerali

"…môžeš mi dať nejakú radu alebo návrh na to, ako mať fungujúcu skupinku vykázateľnosti? V minulosti to boli skupinky, kde sa buď hriech vyznal ale hneď sa zamietol pod koberec, alebo išli do druhého extrému, kde členovia skupinky kopili obrovskú a zbytočnú vinu na druhých členov. Ako zostavíš skupinu, ktorá nepodceňuje hriech ako niečo bezvýznamné, ale zároveň nepoužíva nadmieru vinu? Ďakujem za pomoc."

MOJA A BOŽIA ZODPOVEDNOSŤ. KOĽKO JE NA MNE A KOĽKO NA ŇOM?

Marianna Miškeiová

Námet na diskusiu. Každý z nás, bez výnimky, si rieši otázku viery, dôvery, otázku pokušenia ovládať svoj vlastný život, spoliehať sa sám na seba, túžbu po moci. Máme pokušenie v konkrétnych ohľadoch nedôverovať Bohu ohľadne svojho života. Ako sa s týmito vecami vysporiadať?

Čo sa dá spraviť s tým, že deň má len 24 hodín?

Marianna Miškeiová

Námet na diskusiu. Zažívaš ty osobne, alebo tvoji blízki to, že žiješ v strese, že nestíhaš robiť veci ktoré chceš a že tvojím najhlavnejším nepriateľom je čas? Máš dojem, že "nestíhaš žiť" a že ti unikajú veci? Zažil si už to, že kvôli časovému stresu v tvojom živote si o niečo vzácne prišiel? Ak áno, tak je čas začať sa rozprávať o hodnote času.

Závisť – materiál pre skupinky

Samo Lacho  

Materiál pre stretnutie vašej skupinky na tému závisť. Predtým ako sa začnete zdieľať, zadefinujte si pojem závisť. Pokúste sa byť otvorení do takej miery ako sa len dá.

HNEV - Pomôcka pre vedúcich skupiniek

V prvej časti tejto pomôcky sa nachádzajú návody k rôznym aktivitám, prostredníctvom ktorých môžete začať rozhovor o hneve a zároveň preskúmať rôzne príčiny a prejavy hnevu vo vašich životoch. Druhá časť je biblickým štúdiom na túto tému.

OTÁZKY DO DISKUSIE OHĽADNE KRISTOVHO PANSTVA

Zac Shepperson

Diskusné otázky týkajúce sa skutočnosti, že Kristus je Pán. Ako to je s podriaďovaním sa? Čo s tým keď hreším?... Diskutujte v skupine.

Skupinková Multiplikácia - Praktické tipy a rady

Samo Lacho

Delenie skupinky prináša so sebou viacero rizík a obyčajne je spojené s nepríjemnými pocitmi u členov skupinky. Ak ako skupinka prechádzate týmto procesom delenia, nájdete v tomto článku praktické rady a tipy, ktoré vám môžu pomôcť (tak, ako pomohli aj nám) prejsť týmto obdobím bez zbytočného stresu a trápenia.

MALÉ SKUPINKY – Zápas o spoločenstvo

Malé skupinky sú oblasťou života cirkevných zborov, v ktorej prevládajú vysoké očakávania na prežívanie skutočného spoločenstva. No, ak si naozaj úprimný/á, je to naozaj to „pravé orechové“, čo zakúšate na skupinkách? Ak áno, hovor o tom iným. Ak nie, prečítaj si o tom, kde je asi „pes zakopaný“.

Dôvera – test na spoločenstvo

 

Dôvera je výborným ukazovateľom kvality spoločenstva. Ak si odvážny, polož si týchto niekoľko otázok – sám alebo so svojimi priateľmi a ak si ešte odvážnejší – úprimne na ne odpovedz a vyvoď z toho dôsledky. Ide o veľa...

ČO ROZBÍJA SPOLOČENSTVO

Je niekoľko vecí, pred ktorými nás Biblia varuje ako pred vážnymi hrozbami pre spoločenstvo:

ČO SO SKUPINKAMI?

Samo Lacho

Z materiálov vedenia zboru Nový Začiatok Žilina Konkrétny príklad zámeru skupiniek a toho aké otázky klásť aby sme zistili či to spĺňame. Pri hodnotení života skupiniek, ako aj pri hodnotení čohokoľvek iného je dôležité východisko, cieľ, prečo danú vec robíme, a čo ňou vlastne chceme dosiahnuť. Preto pri hodnotení skupiniek je potrebné vedieť pôvodný zámer a hodnoty. Na ukážku sme vybrali zámer skupiniek v jednom konkrétnom spoločenstve na Slovensku a otázky súvisiace s hodnotením. Zámer a hodnoty skupinkového života, ako aj popis zodpovedností skupinkového vedúceho uvádzame preto, lebo ich stanovenie na začiatku je samotnou súčasťou hodnotenia.

UČENÍCTVO V KOMUNITE

Lewie Clark

Pozorovanie toho, aký bol v tomto spoločenstve Ježiš zručný, je základom pre naše chápanie vytvárania učeníkov. Vychovanie nasledovníkov Ježiša je nemožné bez žitia v spoločenstve.