Hodnotenie

Pripravení robiť KECY tábor?

Tomáš    

Otázky, ktoré si môže položiť vedúci mládeže so svojím tímom, aby vedeli, či sú ako mládež pripravení na Evanjelizačný tábor.

NEVERIACI PRIATELIA

 

V súbore nájdeš pomôcku na vyhodnotenie svojich vzťahov so svojimi neveriacimi priateľmi.

KDE SÚ ČLENOVIA MALEJ SKUPINY A KDE BY MOHLI BYŤ?

 

Jedným z cieľov vedúceho skupinky je dobre poznať skupinkáčov a pomôcť im rásť. Priložený hárok vedúcemu pomôže premýšľať nad rastom členov skupinky ktorú vedie.

NÁSTROJ NA HODNOTENIE

Danny Jones

Úžitkom z organizovania nejakej aktivity je tiež proces vyučovania ktorým prechádzame. Prostredníctvom tohto procesu lepšie rozumieme tomu, ako sa stať efektívnejšími v budúcnosti. Bez úprimného procesu ohodnotenia, ktorý sa upriamuje nielen na danú aktivitu, ale takisto na vzťahy ľudí, ktorí túto aktivitu organizujú, stratíme veľa budúcich výhod. Tu je nástroj, ktorý predkladá predstavu toho, ktoré veci by sme mali hodnotiť.

MERANIE EFEKTIVITY V SLUŽBE S MLÁDEŽOU

Paul Borthwick

Kedy môžeme povedať, či sa v službe s mládežou darí? Sú čísla tým najlepším ukazovateľom? Zaručujú "jedinečné" programy to, že robíme to najlepšie, čo môžeme? Je dôležitý výlet úspechom našej služby?

MOJ OSOBNÝ POSUDOK – pre tím

Carolyn Nilson

Tím, vo fáze začiatku budovania, si vyžaduje zastavenie a rozmýšľanie nad silnými a slabými stránkami jeho členov. V tímovej práci, viac než v ktorejkoľvek inej práci, sú členovia posudzovaní podľa toho kým sú a podľa toho, čím do tímu prispievajú. Tímová práca prekvitá a prosperuje práve pre dve veci - čo človek môže tímu dať a čo môže od tímu dostať.

SKUTOČNE UČENÍKUJEŠ ALEBO ROBÍŠ NIEČO INÉ?

 

Tu sú dva dokumenty, ktoré ti môžu pomôcť zhodnotiť seba ako učeníkovateľa. Prvý dokument je kvíz s desiatimi otázkami a druhý je tabuľka, ktorá porovnáva učeníctvo s inými úlohami vo vodcovstve.

NÁVOD NA VYHODNOTENIE BIBLICKÉHO ŠTÚDIA V SKUPINE

Ako vyzerajú vaše biblické štúdia v skupinke, alebo mládeži? Vedúci, máte odvahu sa na to pozrieť?

Dôvera – test na spoločenstvo

 

Dôvera je výborným ukazovateľom kvality spoločenstva. Ak si odvážny, polož si týchto niekoľko otázok – sám alebo so svojimi priateľmi a ak si ešte odvážnejší – úprimne na ne odpovedz a vyvoď z toho dôsledky. Ide o veľa...

SÚBOR ÚLOH NA VYHODNOTENIE VAŠICH MLÁDEŽNÍKYCH PROGRAMOV

 

Tu nájdete niekoľko úloh, ktoré vám pomôžu naštartovať proces vyhodnocovania vašich mládežníckych programov. Pomôžu vám premýšľať o zmysle, účele, smerovaní toho čo robíte. Najlepšie ich využijete, ak ich použijete na stretnutí celého tímu vedúcich, hoci sa dajú použiť aj individuálne.

KONKRÉTNE OTÁZKY PRE DISKUSIU A HODNOTENIE

S. Priest, M.A. Gass

Často krát pri hodnotení akcií ktoré robíme zabúdame na to, že nie je dôležitá len kvalita akcie, konečný výsledok toho ako bolo, ale aj spôsob ako sme sa ku tomu výsledku s našimi spolupracovníkmi dostali. Hodnotenie procesu je dobrým spôsobom ako povzbudiť jeden druhého, rásť v dôvere, chuti a nadšení pre prácu.

DOTAZNÍK PRE ÚČASTNÍKOV TÁBORA

 

Ukážka jednoduchého dotazníku pre účastníkov tábora. Jednoduchý spôsob akým zistiť hodnotenie nášho tábora zo strany účastníkov.

DOTAZNÍK HODNOTIACI KURZ

 

Konkrétny dotazník hodnotiaci kurz. Niečo z neho môže byť pre vás určite užitočné pri spracovávaní a hodnotení vyučovaní, alebo kurzov, ktoré organizujete. Křesťanská Akademie Mladých, Malenovice, ČR