Tímová práca

DÔVERA – AKO NA TO?

Andy Stanley

Dôvera je základným kameňom každého kvalitného vzťahu. No dôverovať nie je až také jednoduché. Má to niekoľko konkrétnych príčin. Ale neostaň pri tom. Pretože existujú aj praktické východiská. Dôverovať sa dá naučiť.

ČO VŠETKY TÍMY POTREBUJÚ NA TO, ABY BOLI ÚSPEŠNÉ

Zac Shepperson

V predchádzajúcom článku "Čo všetky tímy potrebujú na to, aby prežili," som sa zmienil o niekoľkých myšlienkach, ako môže tím prežiť. Ale prežitie nie je naším jediným cieľom v raste zdravého slúžiaceho tímu. Prežitie je dôležité, ale jeho skutočné zdravie a jeho sila počas dlhých rokov služby, je vyšším cieľom.

6 Základných charakteristík kvalitného tímu

Tomáš  

(Prebraté z manažérskej príručky McMillan: The performance factor, krátené)

VEDENÍ VAŠEHO SLUŽEBNÍHO TÝMU a VEDOUCÍCH MALÝCH SKUPINEK

Todd Moore

Zdraví a růst vaší malé skupinky bude do velké míry určeno kvalitou péče a tréninku, jenž obdrží vedoucí malých skupin. To znamená, že prvotní odpovědností vedoucího musí vždy být trvalá a opravdová starost o jeho tým.

PREČO ZASE MUSÍM MAŤ S NIEKÝM KONFLIKT?

Dough Fields

Janka bola úžasná vedúca mládeže. Na niektorých táboroch, ktoré organizovala, som mal prednášky, pozoroval som ju, ako sa správa k študentom a vždy som odišiel dojatý...

AHOJ JA SOM BOH!

Maruška Kožlejová

Andrejovka 2003. Hluk v tábore konečne utíchol. Od rána som prvýkrát počula, že vtáci spievajú a neďaleká rieka búrlivo šumí. Vydýchla som si a sadla na schody. Bol to dobrý nápad nezobrať si konkrétnu skupinku na starosť, ale zveriť to do rúk mojej tímovej skupinke, v ktorej sme sa mali možnosť učiť posledné 3 roky ako sa taký výlet robí...

TVORENIE MYŠLIENOK - ZÁSADY BRAINSTORMINGU

Samo Lacho

Tvorenie myšlienok, inými slovami po anglicky "brainstorming," určite nie je nový pojem, i keď toto slovo sa dnes používa viac než v minulosti. Význam tohto slova je jednoducho čo najlepšie využiť tvorivý potenciál danej skupiny ľudí, ktorí sú upriamení na vyriešenie konkrétneho problému. Nielenže táto činnosť podnieti tvorivé nápady, rovnako vyvoláva vyššie očakávania celého plánovacieho tímu. Tu je zopár pravidiel k tejto činnosti, ktoré zamedzia tomu, aby si mrhal časom a tvorivosťou, a aby sa z toho nestala debata o tom, ako by sa mali určité veci spraviť.

KAŽDÝ V TÍME JE DÔLEŽITÝ

 | Komentáre (1)

Aktivita, ktorej cieľom je, aby si mládežníci uvedomili dôležitosť nesebeckého (Kristovho) postoja v tímovej službe. Skúste to u vás a dajte nám vedieť ako to dopadlo.

FORMULÁR - STRETNUTIE S VEDÚCIM TÍMU

 | Komentáre (1)  

Toto je jednoduchý pracovný formulár, ktorý sa dá vytlačiť, aby si ho mohol použiť vo svojich pravidelných stretnutiach so svojimi tímovými vedúcimi. Pomôže ti usporiadať si rôzne informácie v oblasti ich služby.

ČO POTREBUJÚ VŠETKY TÍMY NA PREŽITIE

Zac Shepperson

Ako sa rozvíja služba, vytvárajú sa aj ďalšie nové tímy. Hlavní mládežnícki vedúci musia byť zodpovední za to, aby tieto tímy boli efektívne. Tu je niekoľko jednoduchých nápadov, ktoré ti pomôžu premýšľať o rozvoji zdravých a efektívnych tímov.

„Rontgen“ Dôvery V Našom Tíme

Samo Lacho

Súbor výrokov a otázok, ktoré sa týkajú tímovej práce a dôvery. Ubezpečte sa, že máte dostatok času na to, aby sa mal možnosť vyjadriť každý člen tímu. Rozmýšľajte spoločne aj nad konkrétnymi krokmi ku riešeniu problémov, ktoré vyplávajú na povrch.

Niektoré Role Členov Skupinky Alebo Tímu

Peter Hrubo

Členovia každej skupiny sú jednotlivci s rôznymi postojmi, vlastnosťami, hodnotami a správaním, ktoré vnášajú do skupiny. Každý hrá nejakú úlohu, rolu v skupine. Nižšie nie sú uvedené niektoré z rôl, ktoré na seba v skupine preberáme.

MOJ OSOBNÝ POSUDOK – pre tím

Carolyn Nilson

Tím, vo fáze začiatku budovania, si vyžaduje zastavenie a rozmýšľanie nad silnými a slabými stránkami jeho členov. V tímovej práci, viac než v ktorejkoľvek inej práci, sú členovia posudzovaní podľa toho kým sú a podľa toho, čím do tímu prispievajú. Tímová práca prekvitá a prosperuje práve pre dve veci - čo človek môže tímu dať a čo môže od tímu dostať.

Hra: Role v tíme

Napriek tomu, že máme ako skupina spoločný cieľ, môžeme sa dostať do problémov v komunikácii. Jednou z príčin môže byť nesprávne pochopenie svojej role a to, že nevieme, ako naše správanie môže pôsobiť na skupinu. Ale tak isto, aj predsudky o jednotlivých ľuďoch v skupine a to, ako s nimi jednáme.

Ako ma vidia iní?

Zopár aktivít, ktoré môžu pomôcť pri budovaní nášho tímu.

ČO ROZBÍJA SPOLOČENSTVO

Je niekoľko vecí, pred ktorými nás Biblia varuje ako pred vážnymi hrozbami pre spoločenstvo:

ŠTUDENSKÉ VODCOVSTVO: NETRADIČNÝ POHĽAD

Steve Miller

Študentskí vedúci píšu celoročný plán, vedú kluby, vystupujú ako hlavné postavy v školskom divadle, alebo produkujú zložité vedecké projekty. Jednoduchí, priemerní študenti pracujú v zodpovedných robotách, vytvárajú webové stránky a varia jedlá keď sú ich rodičia príliš zaneprázdnení. Čo si títo „normálni“ študenti myslia, keď prídu na mládežnícku skupinku a my im len povieme: „Sadni si rovno a počúvaj!“

HĽADANIE VEDÚCICH, KTORÝCH SI TVOJI ŠTUDENTI ZASLÚŽIA

My v Kompase a Dávke veľmi silne veríme v tím dospelých ľudí slúžiacich v mládežníckej práci a v tímovú prácu. Je to biblické, praktické a múdre. Veríme, že fáza "budovania" tvojej služby bude bez toho limitovaná. Tento článok ťa inšpiruje správnym smerom premýšľať o tíme dospelých vedúcich.